Funkční bezpečnost pro železnice

Funkční bezpečnost v železničním průmyslu

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Co je funkční bezpečnost v železničním průmyslu?

Funkční bezpečnost zajišťuje, že bezpečnostní rizika v důsledku nebezpečí způsobeného nesprávným funkčním chováním systémů jsou snížena na přijatelnou úroveň. Tato bezpečnostní rizika se v železničním průmyslu zvyšují, protože železniční technologie je stále složitější a hardware i software interagují různými způsoby, navíc součásti pocházejí z různých trhů. Celosvětovou funkční bezpečnost v železničním průmyslu řídí CENELEC EN 5012X (nebo ekvivalentní normy IEC):

 • EN 50126 (IEC 62278) – RAMS
 • EN 50128 (IEC 622279) – Software
 • EN 50129 (IEC 62425) – Bezpečnost systému

Proč je funkční bezpečnost v železničním průmyslu důležitá?

Výhody hodnocení funkční bezpečnosti a zkoušky podle příslušných železničních norem zahrnují:

 • Zajištění bezpečné a spolehlivé interakce softwaru, hardwaru a všech součástí použitých v železničním produktu
 • Prokázání dodržování všech příslušných norem CENELEC – EN 50126, EN 50128 a EN 50129
 • Minimalizace rizika poškození osob a nepřijetí vašich produktů na trh
 • Úspora času a peněz včasným odhalením potenciálních koncepčních chyb a provozních chyb, jakož i selhání hardwaru a softwaru
 • Zjednodušení přístupu na globální trhy a vytvoření konkurenční výhody

TÜV SÜD je vaším globálním partnerem pro certifikaci EN 50126, EN 50128, EN 50657 a EN 50129

TÜV SÜD má globální důkladné znalosti procesů a postupů v železničním sektoru a desítky let zkušeností s prováděním zkoušek funkční bezpečnosti. Máme základnu mezinárodních a místních odborníků na všech klíčových trzích po celém světě, kteří s vámi spolupracují po celou dobu životního cyklu vývoje produktu a podporují vás našimi testovacími službami od samého začátku projektu, a to s takovou technickou odborností, která povede k bezpečnému a spolehlivému fungování produktu.

Jako jeden z předních globálních nezávislých hodnoticích orgánů zajišťujeme, abyste díky našemu jedinečnému proaktivnímu a pragmatickému přístupu dosáhli souladu za vynaložení přijatelných nákladů.

Služby TÜV SÜD pro zkoušky funkční bezpečnosti pro železniční průmysl

TÜV SÜD vás podporuje v celém životním cyklu vývoje se všemi požadavky na zajištění designu bezpečného výrobku:

Technické ZNALOSTNÍ SLUŽBY

 • Posouzení bezpečnostních koncepcí (definice vhodných procesů vývoje bezpečnosti)
 • Ověření vývojové dokumentace
 • Kvalitativní (FMEA) a kvantitativní analýzy (Markov, FTA)
 • Sestavování rozborů rizik a nebezpečí
 • Validace všeobecných produktů a aplikací
 • Posouzení procesů vývoje softwaru a analýzy softwaru

Nezávislé posouzení bezpečnosti (ISA)

 • Kombinovaná posouzení inspekce na místě a kontroly dokumentace
 • Posouzení obecných bezpečnostních koncepcí a procesů zajišťování bezpečnosti
 • Posouzení vhodnosti návrhu
 • Ověření a validace procesů a prokázání bezpečnosti (bezpečnostní případy)
 • Zprávy ISA

Certifikace

 • Certifikace produktu v souladu s normami EN 50126, EN 50128, EN 50657 a EN 50129 (nebo ekvivalentními normami IEC) a IEC 61508
 • Certifikace pro odborníky na funkční bezpečnost k prokázání jejich odbornosti

Školení

 • Školení funkční bezpečnosti pro získání hlubších poznatků o příslušných normách CENELEC EN5012X

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION