Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Funkční bezpečnost v železničním průmyslu

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Co je funkční bezpečnost v železničním průmyslu?

Funkční bezpečnost zajišťuje, že bezpečnostní rizika v důsledku nebezpečí způsobeného nesprávným funkčním chováním systémů jsou snížena na přijatelnou úroveň. Tato bezpečnostní rizika se v železničním průmyslu zvyšují, protože železniční technologie je stále složitější a hardware i software interagují různými způsoby, navíc součásti pocházejí z různých trhů. Celosvětovou funkční bezpečnost v železničním průmyslu řídí CENELEC EN 5012X (nebo ekvivalentní normy IEC):

 • EN 50126 (IEC 62278) – RAMS
 • EN 50128 (IEC 622279) – Software
 • EN 50129 (IEC 62425) – Bezpečnost systému

Proč je funkční bezpečnost v železničním průmyslu důležitá?

Výhody hodnocení funkční bezpečnosti a zkoušky podle příslušných železničních norem zahrnují:

 • Zajištění bezpečné a spolehlivé interakce softwaru, hardwaru a všech součástí použitých v železničním produktu
 • Prokázání dodržování všech příslušných norem CENELEC – EN 50126, EN 50128 a EN 50129
 • Minimalizace rizika poškození osob a nepřijetí vašich produktů na trh
 • Úspora času a peněz včasným odhalením potenciálních koncepčních chyb a provozních chyb, jakož i selhání hardwaru a softwaru
 • Zjednodušení přístupu na globální trhy a vytvoření konkurenční výhody

TÜV SÜD je vaším globálním partnerem pro certifikaci EN 50126, EN 50128, EN 50657 a EN 50129

TÜV SÜD má globální důkladné znalosti procesů a postupů v železničním sektoru a desítky let zkušeností s prováděním zkoušek funkční bezpečnosti. Máme základnu mezinárodních a místních odborníků na všech klíčových trzích po celém světě, kteří s vámi spolupracují po celou dobu životního cyklu vývoje produktu a podporují vás našimi testovacími službami od samého začátku projektu, a to s takovou technickou odborností, která povede k bezpečnému a spolehlivému fungování produktu.

Jako jeden z předních globálních nezávislých hodnoticích orgánů zajišťujeme, abyste díky našemu jedinečnému proaktivnímu a pragmatickému přístupu dosáhli souladu za vynaložení přijatelných nákladů.

Služby TÜV SÜD pro zkoušky funkční bezpečnosti pro železniční průmysl

TÜV SÜD vás podporuje v celém životním cyklu vývoje se všemi požadavky na zajištění designu bezpečného výrobku:

Technické ZNALOSTNÍ SLUŽBY

 • Posouzení bezpečnostních koncepcí (definice vhodných procesů vývoje bezpečnosti)
 • Ověření vývojové dokumentace
 • Kvalitativní (FMEA) a kvantitativní analýzy (Markov, FTA)
 • Sestavování rozborů rizik a nebezpečí
 • Validace všeobecných produktů a aplikací
 • Posouzení procesů vývoje softwaru a analýzy softwaru

Nezávislé posouzení bezpečnosti (ISA)

 • Kombinovaná posouzení inspekce na místě a kontroly dokumentace
 • Posouzení obecných bezpečnostních koncepcí a procesů zajišťování bezpečnosti
 • Posouzení vhodnosti návrhu
 • Ověření a validace procesů a prokázání bezpečnosti (bezpečnostní případy)
 • Zprávy ISA

Certifikace

 • Certifikace produktu v souladu s normami EN 50126, EN 50128, EN 50657 a EN 50129 (nebo ekvivalentními normami IEC) a IEC 61508
 • Certifikace pro odborníky na funkční bezpečnost k prokázání jejich odbornosti

Školení

 • Školení funkční bezpečnosti pro získání hlubších poznatků o příslušných normách CENELEC EN5012X

PROHLEDAT

Functional Safety in a nutsheel
Infografika

Functional Safety in a Nutshell

A compact overview of the functional safety regulation landscape

Learn more

Functional Safety in an Agile World
Příběhy

Functional Safety in an Agile World

Successfully achieving the safety and flexibility balance

Learn more

Functional safety for a digital world - Smart solutions
Bílá kniha

Functional Safety for a Digital World

Learn about current trends and challenges and get an overview about opportunities offered by functional safety.

Learn more

Assuring the Safety of Hydrail and Hybrid Railway Equipment and Systems
Bílá kniha

Safety of Hydrail and Hybrid Railway Systems

Increase safety and reliability with risk assessment practices.

Learn more

The Future of Rail Automation
Příběhy

The Future of Rail Automation

Smart mobility - facing the challenge

Learn more

The new era of rail innovation
Příběhy

The New Era of Rail Innovation

Existing trends - new challenges - adapted services

Learn more

Finding the right software tools for functional safety projects
Webinář

Software tools for functional safety projects

Find the right software tools for your functional safety projects.

Learn more

Top Misunderstandings about Functional Safety
Webinář

Misunderstandings about functional safety

Learn how to avoid functional safety errors in future safety projects.

Learn more

Safety-related Motor Drives and 2nd Edition of IEC 61800-5-2
Webinář

Safety-related Motor Drives and IEC 61800-5-2

Learn which safety-related functionalities are applicable.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa