Simulace dynamiky pro kolejová vozidla

Simulace dynamiky pro homologaci kolejových vozidel

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

CO ZNAMENÁ simulace dynamiky pro kolejová vozidla?

Simulaci dynamiky lze použít jako základní kámen procesu homologace a lze ji kombinovat se zkouškami na trati k provádění zkoušek s ohledem na neobvyklé chování, jako je provoz bez funkčního signalizačního systému nebo překročení povolených traťových rychlostí. Operátorům tento přístup umožňuje rychle a efektivně zjistit, zda jsou skutečně dosažitelné očekávané provozní zisky, jako je zkrácení doby jízdy nebo zvýšení užitečného zatížení. Pro výrobce simulace umožňují včasnou identifikaci bezpečnostních a technických problémů, což pomáhá minimalizovat zpoždění projektu.

Proč je simulace dynamiky pro homologaci vozidla důležitá?

Simulace dynamiky pro služby homologace vozidel poskytuje výrobcům a operátorům několik výhod:

  • Ušetřete čas a peníze snížením zkoušek na trati, a minimalizujete tak své náklady
  • Minimalizujte rizika prováděním simulací za kontrolovaných podmínek, které zabrání nepředvídatelným výsledkům a nákladným opakovaným zkouškám a zpožděním
  • Získejte jako výrobce vozidel konkurenční výhodu zkrácením doby realizace projektu a snížením nákladů, zejména u projektů pro více variant vozidel. Získejte konkurenční výhodu i jako operátor díky realizaci provozních zisků v podobě zkrácení doby jízdy a zvýšení užitečného zatížení

TÜV SÜD je váš odborník na simulaci dynamiky za účelem HOMOLOGACE kolejových vozidel

TÜV SÜD chápe komerční tlak dodavatelů kolejových vozidel i provozovatelů vozidel a má speciální zkušební laboratoře pro železnice plně akreditované podle EN 17025. Vyvinuli jsme nový přístup k procesu přejímky vozidla, který snižuje celkové náklady, zvyšuje flexibilitu, zkracuje časový harmonogram projektu a snižuje rizika projektu. Pomocí špičkových simulací dynamiky vozidel může TÜV SÜD snížit potřebu zkoušek vozidel na trati.

Unikátní kombinace zkušeností společnosti TÜV SÜD v oblasti simulace dynamiky vozidel, rozsáhlých znalostí o příslušných předpisech a železniční zkušební laboratoře plně akreditované podle EN 17025 nám umožňují vyvinout pro vás správnou strategii homologace vozidel. Jako orgán NoBo, AsBo, DeBo a ISA můžeme zajišťovat podporu od koncepce projektu až po finální podepsaný certifikát a nabízet nezávislou kontrolu vašich vlastních simulací třetí stranou.

Naše služby simulace dynamiky pro homologaci kolejových vozidel

Současná technická specifikace pro interoperabilitu kolejových vozidel pro lokomotivy i osobní vozy (LOC & PAS TSI) a nově zveřejněná norma EN 14363:2016 vytvářejí nové příležitosti pro počítačové simulace dynamiky vozidel, které doplňují nebo omezují zkoušky na trati.

Při použití této metody je model dynamiky vozidla ověřen pomocí výsledků zkoušek. Tento ověřený model prochází „virtuálním“ zkušebním režimem EN 14363, aby se zjistilo, zda jsou provozní vlastnosti vozidla uspokojivé. Přesný přístup TÜV SÜD bude přizpůsoben konkrétním potřebám projektu podle technických parametrů a úrovně dostupných interních znalostí.

Společnost TÜV SÜD je schopna nabídnout nejen simulační a testovací služby, ale také veškeré požadované služby notifikovaného subjektu (NoBo), hodnoticího orgánu (AsBo), jmenovaného orgánu (DeBo) nebo ISA (nezávislého hodnotitele bezpečnosti). Alternativně můžeme k ověření modelu vozidla použít adekvátní zkušební údaje, které již existují. A konečně, jako nezávislá strana s příslušnými odbornými znalostmi jsme také schopni poskytnout nezávislé posouzení vašich vlastních simulací, čímž minimalizujeme riziko nákladných zpoždění.

PROHLEDAT

The Future of Rail Automation
Příběhy

The Future of Rail Automation

Smart mobility - facing the challenge

Learn more

The new era of rail innovation
Příběhy

The New Era of Rail Innovation

Existing trends - new challenges - adapted services

Learn more

Rail Essentials
Newslettery

Rail Essentials

Put safety at the heart of your railway operations.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION