Zabezpečení IT pro železniční aplikace

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Co je zabezpečení IT pro železniční aplikace?

Zabezpečení IT je nová a rozvíjející se oblast železničních aplikací, jako jsou elektrické signalizační systémy. Bezpečnostní rizika lze zmírnit pouze tak, že za bezpečnost převezmou odpovědnost výrobci, operátoři a systémoví integrátoři. Tyto zúčastněné strany ovšem nemohou jednoduše a beze změn přejímat bezpečnostní opatření a řešení z prostředí kancelářského IT. Bezpečnostní opatření musí současně řešit funkční požadavky, aniž by došlo k narušení bezpečnostních funkcí.

Proč jsou služby testování zabezpečení IT pro železniční aplikace důležité?

Testovací služby pro zabezpečení IT v železničním průmyslu poskytují výrobcům a provozovatelům různé výhody:

 • důkladné ověření zabezpečení vašeho železničního systému nebo zařízení, pochopení kritických rozhraní a určení skutečného stavu zabezpečení vaší železniční aplikace
 • minimalizace rizik identifikováním neshod s příslušnými bezpečnostními normami a slabin v procesech
 • úspora času a peněz s prioritizovaným seznamem bezpečnostních opatření, která vám pomohou zaměřit zdroje na odstranění zranitelných míst identifikovaných během kontroly
 • jasné informování vedení o rizicích, definování vhodných ochranných opatření a rozpoznání zbytkového rizika
 • ochrana vašich produktů a systémů před bezpečnostními riziky, prostoji a finančními škodami způsobenými kybernetickými útoky

TÜV SÜD vám pomáhá s ochranou železničních aplikací před IT hrozbami

Společnost TÜV SÜD spojuje odborné znalosti v oblasti bezpečnosti a průmyslového IT zabezpečení se znalostmi postupů v široké škále průmyslových odvětví a kritických infrastruktur. Naši perfektně vyškolení odborníci mají bohaté zkušenosti se systémy specifickými pro železnice a na základě těchto znalostí mohou určit, která rizika se týkají vašeho podnikání.

Naši odborníci na zabezpečení IT jsou od počátku schopni poskytovat komplexní hodnocení k ověření vašich bezpečnostních cílů a identifikaci rizik, zranitelných míst a potenciálních škod ve vašem železničním systému. Doporučíme vám důležitá ochranná opatření, která byste měli zavést, a poskytneme vám prioritizovaný seznam bezpečnostních opatření a akční plán ke zmírnění zranitelnosti, rizik a neshod identifikovaných naší analýzou zabezpečení.

Čtyři kroky ke zlepšení zabezpečení IT

Služby společnosti TÜV SÜD při testování zabezpečení IT pro železniční aplikace

Služby posuzování a testování související se zabezpečením IT pro železniční aplikace jsou založeny na normách IEC 62443-4-1, IEC 62443-3-2, IEC 62443-3-3 a EN 50159 a na předběžné normě DIN VDE V 0831-104. Jako jeden z prvních poskytovatelů v této oblasti nabízí společnost TÜV SÜD testovací služby, které zahrnují správu zabezpečení IT, rozbor rizik, testování zabezpečení (penetrační testy a testy robustnosti) a analýzu procesů. Tento přístup pomáhá identifikovat rizika pro železniční aplikaci a vede k vytvoření akčního plánu s kroky ke snížení rizik. Kromě toho provádíme technické kontroly součástí a systémů IT. Na vaši žádost můžeme provést kontrolu shody podle interních bezpečnostních dokumentů nebo příslušných norem, jako je IEC 62443 nebo DIN VDE V 0831-10X.

 • Testování zabezpečení

  Patří sem penetrační testy a testy robustnosti, které slouží jako měřítko skutečné úrovně zabezpečení vašeho produktu nebo systému.
 • Analýza hrozeb a rizik

  Používáme metodiku rozboru rizik (založenou např. na DIN VDE V 0831-104) pro železniční systém, která zohledňuje požadavky na bezpečnost. Jelikož se hrozby podle jednotlivých železničních aplikací značně liší, pomáhá tento přístup identifikovat rizika pro vaši železniční aplikaci a vede k vytvoření akčního plánu snížení rizik.
 • Analýza procesů

  Naši odborníci identifikují slabiny určitých procesů jako je správa změn, správa klíčů a řešení bezpečnostních incidentů.
 • Správa zabezpečení IT

  Správa zabezpečení IT je nezbytná pro dosažení udržitelnosti. Pomáháme vám s hodnocením bezpečnostních organizací, bezpečnostní dokumentace a podpůrných procesů, jako je správa uživatelů a práv.
 • Prezentace nákladů a přínosů

  Kdykoli je to možné, zahrnují naše služby výpočet nákladů v porovnání se snížením rizik, což vám poskytne srozumitelný základ pro rozhodování.   

PROHLEDAT

The new era of rail innovation
Příběhy

The New Era of Rail Innovation

Existing trends - new challenges - adapted services

Learn more

The Future of Rail Automation
Příběhy

The Future of Rail Automation

Smart mobility - facing the challenge

Learn more

Digital Transformation
Příběhy

Megatrend: Digital Transformation

How can we harness its potential while minimising the risks?

Learn more

Functional safety for a digital world - Smart solutions
Bílá kniha

Functional Safety for a Digital World

Learn about current trends and challenges and get an overview about opportunities offered by functional safety.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION