Zabezpečení IT pro železniční aplikace

Zabezpečení IT pro železniční aplikace

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Co je zabezpečení IT pro železniční aplikace?

Zabezpečení IT je nová a rozvíjející se oblast železničních aplikací, jako jsou elektrické signalizační systémy. Bezpečnostní rizika lze zmírnit pouze tak, že za bezpečnost převezmou odpovědnost výrobci, operátoři a systémoví integrátoři. Tyto zúčastněné strany ovšem nemohou jednoduše a beze změn přejímat bezpečnostní opatření a řešení z prostředí kancelářského IT. Bezpečnostní opatření musí současně řešit funkční požadavky, aniž by došlo k narušení bezpečnostních funkcí.

Proč jsou služby testování zabezpečení IT pro železniční aplikace důležité?

Testovací služby pro zabezpečení IT v železničním průmyslu poskytují výrobcům a provozovatelům různé výhody:

 • důkladné ověření zabezpečení vašeho železničního systému nebo zařízení, pochopení kritických rozhraní a určení skutečného stavu zabezpečení vaší železniční aplikace
 • minimalizace rizik identifikováním neshod s příslušnými bezpečnostními normami a slabin v procesech
 • úspora času a peněz s prioritizovaným seznamem bezpečnostních opatření, která vám pomohou zaměřit zdroje na odstranění zranitelných míst identifikovaných během kontroly
 • jasné informování vedení o rizicích, definování vhodných ochranných opatření a rozpoznání zbytkového rizika
 • ochrana vašich produktů a systémů před bezpečnostními riziky, prostoji a finančními škodami způsobenými kybernetickými útoky

TÜV SÜD vám pomáhá s ochranou železničních aplikací před IT hrozbami

Společnost TÜV SÜD spojuje odborné znalosti v oblasti bezpečnosti a průmyslového IT zabezpečení se znalostmi postupů v široké škále průmyslových odvětví a kritických infrastruktur. Naši perfektně vyškolení odborníci mají bohaté zkušenosti se systémy specifickými pro železnice a na základě těchto znalostí mohou určit, která rizika se týkají vašeho podnikání.

Naši odborníci na zabezpečení IT jsou od počátku schopni poskytovat komplexní hodnocení k ověření vašich bezpečnostních cílů a identifikaci rizik, zranitelných míst a potenciálních škod ve vašem železničním systému. Doporučíme vám důležitá ochranná opatření, která byste měli zavést, a poskytneme vám prioritizovaný seznam bezpečnostních opatření a akční plán ke zmírnění zranitelnosti, rizik a neshod identifikovaných naší analýzou zabezpečení.

Čtyři kroky ke zlepšení zabezpečení IT

Služby společnosti TÜV SÜD při testování zabezpečení IT pro železniční aplikace

Služby posuzování a testování související se zabezpečením IT pro železniční aplikace jsou založeny na normách IEC 62443-4-1, IEC 62443-3-2, IEC 62443-3-3 a EN 50159 a na předběžné normě DIN VDE V 0831-104. Jako jeden z prvních poskytovatelů v této oblasti nabízí společnost TÜV SÜD testovací služby, které zahrnují správu zabezpečení IT, rozbor rizik, testování zabezpečení (penetrační testy a testy robustnosti) a analýzu procesů. Tento přístup pomáhá identifikovat rizika pro železniční aplikaci a vede k vytvoření akčního plánu s kroky ke snížení rizik. Kromě toho provádíme technické kontroly součástí a systémů IT. Na vaši žádost můžeme provést kontrolu shody podle interních bezpečnostních dokumentů nebo příslušných norem, jako je IEC 62443 nebo DIN VDE V 0831-10X.

 • Testování zabezpečení

  Patří sem penetrační testy a testy robustnosti, které slouží jako měřítko skutečné úrovně zabezpečení vašeho produktu nebo systému.
 • Analýza hrozeb a rizik

  Používáme metodiku rozboru rizik (založenou např. na DIN VDE V 0831-104) pro železniční systém, která zohledňuje požadavky na bezpečnost. Jelikož se hrozby podle jednotlivých železničních aplikací značně liší, pomáhá tento přístup identifikovat rizika pro vaši železniční aplikaci a vede k vytvoření akčního plánu snížení rizik.
 • Analýza procesů

  Naši odborníci identifikují slabiny určitých procesů jako je správa změn, správa klíčů a řešení bezpečnostních incidentů.
 • Správa zabezpečení IT

  Správa zabezpečení IT je nezbytná pro dosažení udržitelnosti. Pomáháme vám s hodnocením bezpečnostních organizací, bezpečnostní dokumentace a podpůrných procesů, jako je správa uživatelů a práv.
 • Prezentace nákladů a přínosů

  Kdykoli je to možné, zahrnují naše služby výpočet nákladů v porovnání se snížením rizik, což vám poskytne srozumitelný základ pro rozhodování.   

PROHLEDAT

The new era of rail innovation
Příběhy

The New Era of Rail Innovation

Existing trends - new challenges - adapted services

Learn more

The Future of Rail Automation
Příběhy

The Future of Rail Automation

Smart mobility - facing the challenge

Learn more

Digital Transformation
Příběhy

Megatrend: Digital Transformation

How can we harness its potential while minimising the risks?

Learn more

Functional safety for a digital world - Smart solutions
Bílá kniha

Functional Safety for a Digital World

Learn about current trends and challenges and get an overview about opportunities offered by functional safety.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION