Služby dodávky energie pro železniční aplikace

Služby dodávky energie pro železniční aplikace

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Co jsou služby železničních energetických systémů?

Služby železničních energetických systémů podporují železniční průmysl nezávislým ověřováním při optimalizaci železničních systémů elektrického napájení tak, aby dokázaly vyhovět rostoucím energetickým požadavkům, měly stálou dostupnost a splňovaly požadavky na energetickou účinnost. Vzhledem k rostoucím výzvám, stárnoucím aktivům a složitým provozním prostředím musí výrobci také zajistit, aby byly nové komponenty a kompletní systémy navrženy s ohledem na spolehlivost, dostupnost, udržovatelnost, elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a elektrickou bezpečnost. Zkušební služby pro železniční energetické systémy zahrnují posouzení a řízení bezpečnosti, posouzení bezpečnosti návrhu a interoperability, simulaci trakčního výkonu, specifikaci hlavního zařízení a přezkoumání návrhu provedené nezávislými odborníky

Proč je testování železničních energetických systémů důležité?

Komplexní posouzení a ověření železničních energetických systémů poskytuje několik výhod:

 • Pro provozovatele železniční infrastruktury zajišťuje spolehlivost služeb díky využití služeb třetích stran k vytvoření systémů elektrického napájení, které splňují provozní parametry a příslušné normy.
 • Výrobcům zařízení a kolejových vozidel usnadňuje přístup na globální trhy.

 • Šetří čas a peníze zavedením komplexního řízení kvality energie, čímž zajišťuje minimální prostoje a zabraňuje nákladným narušením.

 • Umožňuje ověřit spolehlivost a funkčnost železničních energetických systémů a zajistit jejich spolehlivý a bezpečný provoz.

 • Umožňuje vám zlepšením energetické účinnosti propagovat image ekologické společnosti ohleduplné k životnímu prostředí.

TÜV SÜD je světový lídr v oblasti testování energetické účinnosti železnic

Díky desítkám let zkušeností v železničním sektoru nabízí TÜV SÜD ověřené schopnosti potvrzené mezinárodním uznáním. Manažeři, výrobci a provozovatelé železniční infrastruktury mohou zajistit spolehlivost a bezpečnost poskytovaných služeb využitím našich nezávislých externích inspekčních, testovacích a certifikačních služeb k vytvoření systémů elektrického napájení, které splňují příslušné energetické předpisy a normy i cíle v oblasti životního prostředí.

S využitím naši mezinárodní přítomnosti podpoříme vaši firmu uplatněním globální odbornosti a místních znalostí klíčových trhů. Poskytujeme služby pozorování testů v zařízeních třetích stran i na místě. Díky naší úzké spolupráci s drážními úřady a dalšími zúčastněnými stranami můžeme vaše systémy napájení železniční sítě otestovat podle nejnovějších regulačních požadavků a průmyslových trendů. V rámci svých certifikačních služeb nabízíme certifikační značky TÜV SÜD, které jsou celosvětově uznávané a představují synonymum kvality a bezpečnosti.

Testovací služby TÜV SÜD pro železniční energetické systémy

TÜV SÜD nabízí komplexní testovací služby pro železniční energetické systémy, přičemž zohledňuje také zvýšené energetické nároky, požadavky na energetickou účinnost, interoperabilitu podle TSI, udržovatelnost, dostupnost a bezpečnost, jakož i stárnoucí aktiva:

Studie požadovaného trakčního výkonu a následná specifikace hlavního zařízení

 • Specifikace zařízení pro splnění provozních požadavků (výkon transformátoru, počet kabelů a požadavky na napětí, konstrukce trakčního vedení, konfigurace napájení)

Studie EMC

 • Ověření a validace instalací trakčních výkonových zařízení, uzemnění a propojení, aby byla zajištěna kompatibilita zařízení v jeho provozním prostředí
 • Měření elektrického a magnetického pole

Kontrola návrhu

 • Služby kontroly návrhu pro zajištění dodržování norem, orientace a náležité péče návrhu ve fázi navrhování vašeho zařízení
 • Posouzení spotřeby energie a systémů přívodu energie

Posouzení bezpečnosti návrhu pro železniční napájecí instalace

 • Ověření návrhu železničních napájecích systémů
 • Inspekce na místě zajistí, aby samotná výstavba instalace splňovala požadavky na bezpečnost

Certifikace

 • Certifikace energie subsystému podle ISA a ES

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION