Nezávislé ověřování a validace pro železnice

Nezávislé ověřování a validace pro železnice

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

CO JE ŽELEZNIČNÍ NEZÁVISLÁ OVĚŘOVACÍ A VALIDAČNÍ SLUŽBA?

Vzhledem k jejich rostoucí složitosti je stále náročnější přesně analyzovat železniční projekty, zajistit jejich celkovou bezpečnost a zároveň dodat projekt, který je v souladu s mezinárodními železničními standardy s ohledem na výkon, spolehlivost a funkčnost. Jsou k tomu vyžadovány mezioborové odborné znalosti a vědomosti, které sahají nad rámec technické bezpečnosti do oblasti bezpečnosti provozu a osvědčených postupů pro železnice.

Nezávislé ověřování a validace (IV&V) kontroluje celý železniční projekt v průběhu celého životního cyklu a potvrzuje, že splňuje všechny stanovené železniční požadavky a normy pro bezpečnost, RAM, funkčnost a kvalitu. Toho je dosaženo využitím strukturovaného procesu, který kontroluje, zda je návrh správně ověřen a validován zda a je v souladu s požadavky projektu.

V-cyklus a aktivity V&V 

Úlohy ověřování jsou zpravidla zahrnuty do každé fáze životního cyklu a jejich cílem je prokázat, že byly splněny železniční požadavky každé fáze životního cyklu.

Úkoly validace mají zajistit, aby posuzovaný železniční projekt splňoval stanovené požadavky pro zamýšlené použití nebo aplikaci.

PROČ JSOU ŽELEZNIČNÍ NEZÁVISLÉ OVĚŘOVACÍ A VALIDAČNÍ ČINNOSTI DŮLEŽITÉ?

Přítomnost IV&V v projektu umožňuje identifikovat, sledovat a řídit klíčová rizika spojená s dosažením cílů projektu prostřednictvím nezávislého orgánu, který dodržuje globální osvědčené postupy a má zkušenosti napříč odvětvími.

TÜV SÜD JAKO NEZÁVISLÝ OVĚŘOVACÍ A VALIDAČNÍ ORGÁN pro železniční projekty ZARUČUJE NÁSLEDUJÍCÍ:

 • Rychlá dodávka projektu v souladu s mezinárodními normami pro bezpečnost, výkon, spolehlivost a funkčnost železnice
 • Požadavky na provoz a údržbu (O&M) železnice a další související aspekty jsou průběžně analyzovány po celý životní cyklus projektu, aby se snížilo riziko zpoždění při zahájení komerčního využití železnice
 • Neshody a nesrovnalosti ve specifikacích jsou identifikovány a odstraněny v raných fázích návrhu tak, že jsou důsledně a pravidelně prováděny kontroly specifikací od jiných dodavatelů projektu se zpětnou vazbou, aby se minimalizovaly změny návrhu rozhraní
 • Jsou ověřeny veškeré potenciální technické požadavky týkající se cílů RAMS a bylo dosaženo nákladů

VÝSLEDNÉ PŘÍNOSY PRO VÁŠ PROJEKT:

 • Minimalizace rizika zpoždění a překročení nákladů včasnou identifikací jakékoli odchylky od příslušných požadavků projektu a vývojem vhodných protiopatření
 • Poskytnutí záruky všem technickým i obchodním zúčastněným stranám a regulačním orgánům, že projekt bude během svého životního cyklu profesionálně řízen
 • Přispění k celkovému řízení jakýchkoli rizik projektu a poskytování bezpečné, spolehlivé a udržitelné železniční dopravní služby

TÜV SÜD JE VÁŠ ODBORNÍK PRO CELKOVÉ OVĚŘENÍ A VALIDACI ŽELEZNIČNÍCH SYSTÉMŮ

TÜV SÜD úspěšně poskytuje služby IV&V s pomocí systematické metodiky, která využívá vyvážený přístup (mezi činnostmi zaměřenými na inspekce, zabezpečení a riziko), soustřeďuje se na rané fáze projektu a zaujímá proaktivní přístup.

Společnost TÜV SÜD poskytuje služby nezávislého ověřování a validace (IV&V) přizpůsobené vašim konkrétním potřebám tím, že od samého počátku stanoví nejvhodnější přístupy pro váš projekt. Naši železniční odborníci mají rozsáhlé znalosti a zkušenosti ve všech oborech a na všech technických úrovních brownfieldových a greenfieldových projektů od hodnocení počítačových čipů až po kompletní železniční systémy.

ŽELEZNIČNÍ SLUŽBY IV&V OD TÜV SÜD

TÜV SÜD nabízí služby IV&V zabývající se všemi technickými aspekty celého železničního projektu. Patří sem všechny subsystémy kritické z hlediska bezpečnosti, jako jsou kolejová vozidla, signalizace a infrastruktura stavebních prací. Naše služby také zahrnují procesní rámec pro integraci, správu rozhraní a zajištění RAMS u celého železničního projektu. 

Naši odborníci mohou váš železniční projekt ověřit a validovat pomocí portfolia služeb, které mohou mimo jiné zmírnit následující rizika:

 • Technologické riziko
 • Aplikační rizika
 • Rizika provozuschopnosti
 • Bezpečnostní rizika
 • Programové riziko

Naše interdisciplinární odborné znalosti a vědomosti zahrnují mimo jiné následující aspekty celého železničního projektu:

 • Infrastruktura (včetně pláně a nadzemní konstrukce, stavebních prací a energie)
 • Zemní práce (geologické a geotechnické)
 • Stavební práce (včetně statického výpočtu)
 • Dráhové komponenty a měřicí vozy
 • Vozidla a komponenty
 • Obecné signalizační systémy a obecné a specifické signalizační aplikace podle norem EN a IEC
 • Energetické systémy (stejnosměrný a střídavý proud)
 • Rozhraní (včetně kolejí / stavebních prací, kolejí/pláně, kolejí / kolejových vozidel, kolejových vozidel / trolejového vedení, kolejí/energie, kolejí/signalizace, signalizace/kolejí, signalizace / kolejových vozidel a signalizace/energie)
 • Virtuální realita a BIM (informační modelování budov)
 • protipožární, nouzové a záchranné koncepce (včetně železničních stanic, tunelů a vozidel)
 • Provozní postupy
 • Postupy údržby a workshopy

PROHLEDAT

Assuring the Safety of Hydrail and Hybrid Railway Equipment and Systems
Bílá kniha

Safety of Hydrail and Hybrid Railway Systems

Increase safety and reliability with risk assessment practices.

Learn more

The Future of Rail Automation
Příběhy

The Future of Rail Automation

Smart mobility - facing the challenge

Learn more

The new era of rail innovation
Příběhy

The New Era of Rail Innovation

Existing trends - new challenges - adapted services

Learn more

Rail Essentials
Newslettery

Rail Essentials

Put safety at the heart of your railway operations.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION