Generic Embedded Systems Safety

Služby obecné bezpečnosti vestavěných systémů

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Co je certifikace a posouzení vestavěných systémů?

Služby vestavěných systémů sahají nad rámec tradičního posouzení bezpečnosti výrobků a testují funkční bezpečnost vašich komplexních a vzájemně propojených technologií a systémů podle globální normy IEC 61508 a odvozených norem, jako jsou EN ISO 13849-1, IEC 62061, ISO 26262 a CENELEC EN 50129, CENELEC EN 50128 a CENELEC EN 50126 pro odvětví železniční dopravy.

Vzhledem k tomu, že software a hardware používané v různých průmyslových odvětvích jsou stále složitější a komponenty jsou nyní získávány z více trhů s kratšími životními cykly vývoje, objevuje se stále více bezpečnostních rizik. Je proto stále důležitější redukovat bezpečnostní rizika na přijatelnou úroveň a zajistit řízení bezpečnosti pro případné poruchy.

Proč jsou služby testování obecné bezpečnosti vestavěných systémů důležité?

Ověření vašich vestavěných systémů nabízí několik výhod včetně následujících:

 • Zajištění, že vaše systémy nebo zařízení splňují příslušné bezpečnostní normy a fungují správně v reakci na příslušné vstupy
 • Zavedení efektivního řízení bezpečnosti pro řešení potenciálních chyb obsluhy, změn prostředí a poruch hardwaru a softwaru
 • Snížení bezpečnostních rizik ve vašem průmyslovém prostředí, včetně rizik způsobených poruchami komplexních systémů
 • Vyhnutí se nárokům spojeným s odpovědností a nákladným přepracováním
 • Zlepšení prodejnosti produktu pomocí certifikace od důvěryhodné externí organizace

TÜV SÜD má bohaté zkušenosti s posuzováním a certifikací vestavěných systémů

TÜV SÜD nabízí rozsáhlé odborné znalosti v oblasti železniční dopravy a zkušenosti s otázkami funkční bezpečnosti na podporu globálních průmyslových odvětví při testování a certifikaci jejich výrobků podle nejvyšších bezpečnostních standardů. Naše znalosti, schopnosti a síť, kterou jsme v průběhu let vyvinuli, nám umožňují poskytovat všechny služby nezávislé zkušební organizace související s otázkami funkční bezpečnosti.

TÜV SÜD je držitelem všech potřebných akreditací jako zkušební laboratoř podle DIN EN ISO / IEC 17025 a pro bezpečnostní součásti podle přílohy IV směrnice o strojních zařízeních.

Naše služby obecné bezpečnosti vestavěných systémů

Nabízíme kompletní portfolio testovacích služeb pro systémy obecné bezpečnosti v oboru:

 • Nezávislé posouzení bezpečnosti

  TÜV SÜD zajišťuje nezávislá posouzení bezpečnosti během vývojového životního cyklu. Posouzení provádíme kombinací inspekcí na místě a kontroly dokumentace, jejichž výsledkem je nezávislá zpráva o posouzení bezpečnosti.

 • Certifikace

  Naši odborníci mohou váš výrobek certifikovat v souladu s normou IEC 61508 a všemi relevantními oborovými bezpečnostními normami, jako jsou CENELEC EN 50129, CENELEC EN 50128 a CENELEC EN 50126, EN ISO 13849, ISO 26262 a IEC 61511.

 • Předběžné posouzení

  Vzhledem ke složitosti vestavěných systémů je vhodné zapojit testovací odborníky v rané fázi. Je nutné stanovit příslušné bezpečnostní normy a definovat jejich interpretaci. Naši odborníci vás podporují pomocí důležité analýzy GAP (předběžným vyhodnocením) vývojových procesů i vyhodnocením bezpečnostní architektury.

 • Školení

  TÜV SÜD poskytuje školicí programy v oblasti funkční bezpečnosti pro vaše vývojové týmy. Témata zahrnují normy řady IEC 61508, ISO 26262, EN ISO 13849-1, IEC 62061 a EN 5012X nebo ekvivalentní normy IEC. Můžeme také přizpůsobit interní školení tak, aby vyhovovalo vašim potřebám na místě.

 

PROHLEDAT

Functional Safety in a nutsheel
Infografika

Functional Safety in a Nutshell

A compact overview of the functional safety regulation landscape

Learn more

Functional Safety in an Agile World
Příběhy

Functional Safety in an Agile World

Successfully achieving the safety and flexibility balance

Learn more

Top Misunderstandings about Functional Safety
Webinář

Misunderstandings about functional safety

Learn how to avoid functional safety errors in future safety projects.

Learn more

Finding the right software tools for functional safety projects
Webinář

Software tools for functional safety projects

Find the right software tools for your functional safety projects.

Learn more

Functional safety for a digital world - Smart solutions
Bílá kniha

Functional Safety for a Digital World

Learn about current trends and challenges and get an overview about opportunities offered by functional safety.

Learn more

Safety-related Motor Drives and 2nd Edition of IEC 61800-5-2
Webinář

Safety-related Motor Drives and IEC 61800-5-2

Learn which safety-related functionalities are applicable.

Learn more

White paper: ISO 26262 compliance
Bílá kniha

ISO 26262 Compliance

Get an overview of the functional safety standard and learn how to achieve compliance.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION