Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Služby obecné bezpečnosti vestavěných systémů

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Co je certifikace a posouzení vestavěných systémů?

Služby vestavěných systémů sahají nad rámec tradičního posouzení bezpečnosti výrobků a testují funkční bezpečnost vašich komplexních a vzájemně propojených technologií a systémů podle globální normy IEC 61508 a odvozených norem, jako jsou EN ISO 13849-1, IEC 62061, ISO 26262 a CENELEC EN 50129, CENELEC EN 50128 a CENELEC EN 50126 pro odvětví železniční dopravy.

Vzhledem k tomu, že software a hardware používané v různých průmyslových odvětvích jsou stále složitější a komponenty jsou nyní získávány z více trhů s kratšími životními cykly vývoje, objevuje se stále více bezpečnostních rizik. Je proto stále důležitější redukovat bezpečnostní rizika na přijatelnou úroveň a zajistit řízení bezpečnosti pro případné poruchy.

Proč jsou služby testování obecné bezpečnosti vestavěných systémů důležité?

Ověření vašich vestavěných systémů nabízí několik výhod včetně následujících:

 • Zajištění, že vaše systémy nebo zařízení splňují příslušné bezpečnostní normy a fungují správně v reakci na příslušné vstupy
 • Zavedení efektivního řízení bezpečnosti pro řešení potenciálních chyb obsluhy, změn prostředí a poruch hardwaru a softwaru
 • Snížení bezpečnostních rizik ve vašem průmyslovém prostředí, včetně rizik způsobených poruchami komplexních systémů
 • Vyhnutí se nárokům spojeným s odpovědností a nákladným přepracováním
 • Zlepšení prodejnosti produktu pomocí certifikace od důvěryhodné externí organizace

TÜV SÜD má bohaté zkušenosti s posuzováním a certifikací vestavěných systémů

TÜV SÜD nabízí rozsáhlé odborné znalosti v oblasti železniční dopravy a zkušenosti s otázkami funkční bezpečnosti na podporu globálních průmyslových odvětví při testování a certifikaci jejich výrobků podle nejvyšších bezpečnostních standardů. Naše znalosti, schopnosti a síť, kterou jsme v průběhu let vyvinuli, nám umožňují poskytovat všechny služby nezávislé zkušební organizace související s otázkami funkční bezpečnosti.

TÜV SÜD je držitelem všech potřebných akreditací jako zkušební laboratoř podle DIN EN ISO / IEC 17025 a pro bezpečnostní součásti podle přílohy IV směrnice o strojních zařízeních.

Naše služby obecné bezpečnosti vestavěných systémů

Nabízíme kompletní portfolio testovacích služeb pro systémy obecné bezpečnosti v oboru:

 • Nezávislé posouzení bezpečnosti

  TÜV SÜD zajišťuje nezávislá posouzení bezpečnosti během vývojového životního cyklu. Posouzení provádíme kombinací inspekcí na místě a kontroly dokumentace, jejichž výsledkem je nezávislá zpráva o posouzení bezpečnosti.

 • Certifikace

  Naši odborníci mohou váš výrobek certifikovat v souladu s normou IEC 61508 a všemi relevantními oborovými bezpečnostními normami, jako jsou CENELEC EN 50129, CENELEC EN 50128 a CENELEC EN 50126, EN ISO 13849, ISO 26262 a IEC 61511.

 • Předběžné posouzení

  Vzhledem ke složitosti vestavěných systémů je vhodné zapojit testovací odborníky v rané fázi. Je nutné stanovit příslušné bezpečnostní normy a definovat jejich interpretaci. Naši odborníci vás podporují pomocí důležité analýzy GAP (předběžným vyhodnocením) vývojových procesů i vyhodnocením bezpečnostní architektury.

 • Školení

  TÜV SÜD poskytuje školicí programy v oblasti funkční bezpečnosti pro vaše vývojové týmy. Témata zahrnují normy řady IEC 61508, ISO 26262, EN ISO 13849-1, IEC 62061 a EN 5012X nebo ekvivalentní normy IEC. Můžeme také přizpůsobit interní školení tak, aby vyhovovalo vašim potřebám na místě.

 

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION