Manufacturing

Produkcja przemysłowa

Obecna sytuacja wpływa na przedsiębiorstwa działające w branży produkcji przemysłowej w bardzo różnym stopniu. O ile część z nich musiało nagle zwiększyć swoją produkcję w związku z rosnącym popytem, tak część zostało zmuszonych do natychmiastowego wstrzymania działalności, z powodu ograniczeń lub znacznych opóźnień w  dostawach komponentów. Ponadto niektóre zakłady musiały wstrzymać swoją działalność ze względu na pojawienie się zakażeń na terenie zakładu i skierować pracowników na przymusową kwarantannę. Efektem tego jest konieczność podjęcia wyzwania, polegającego na dostosowaniu działalności operacyjnej do nowej sytuacji.

 

Mając na uwadze powyższe wyzwania, eksperci i audytorzy TÜV SÜD opracowali kryteria, w oparciu o które przeprowadzają audyty higieniczne również w segmencie produkcji przemysłowej. W ramach przygotowanych kryteriów uwzględniono środowisko i procesy specyficzne dla branży, zgodność z krajowymi wymaganiami prawnymi, aspekty oraz środki ochrony osobistej pracowników, klientów i osób trzecich, a także wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i organizacji branżowych.

 

Zalety współpracy z TÜV SÜD Polska w obszarze usługi audytów higienicznych w zakresie COVID-19 dla produkcji przemysłowej:

  • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w łączeniu opłacalności, bezpieczeństwa i jakości w branży produkcji przemysłowej i dysponujemy odpowiednie rozwiązaniami, adekwatnymi do obecnej sytuacji.
  • Dzięki szerokiej wiedzy technicznej, znajomości aktualnych przepisów i regulacji, a także rozległej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa możemy Cię wesprzeć szybko i profesjonalnie.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację