Smart Industry Readiness Index

Przyspiesz transformację swojej organizacji w kierunku Przemysłu 4.0

Wskaźnik gotowości inteligentnego przemysłu

Wskaźnik gotowości inteligentnego przemysłu

Czym jest wskaźnik gotowości inteligentnego przemysłu (SIRI)?

Wskaźnik gotowości inteligentnego przemysłu (SIRI) to narzędzie diagnostyczne, które pozwala firmom lepiej zrozumieć koncepcję Przemysłu 4.0, jak również dokonać ewaluacji aktualnego stanu ich przedsiębiorstw. Wskaźnik ten oferuje praktyczną analizę trzech najważniejszych obszarów Przemysłu 4.0 – procesów, technologii i organizacji. Każdemu z tych trzech obszarów odpowiada osiem filarów, które określają m.in. łańcuch dostaw, procesy operacyjne, automatyzację, a także zarządzanie talentami.

Wskaźnik gotowości inteligentnego rozwoju zapoczątkowany przy współpracy TÜV SÜD i EDB (Economic Development Board – singapurską agencję rządową) opiera się na strukturze referencyjnego modelu architektury RAMI 4.0 i był gruntownie sprawdzany przez doradców akademickich oraz ekspertów w dziedzinie przemysłu. Aby zapewnić łatwość obsługi tego narzędzia, wskaźnik został wykorzystany dla firm  z różnych sektorów produkcji (m.in. inżynieria biomedyczna, chemia, elektronika, astronautyka) i o różnym rozmiarze – od małych i średnich firm po duże koncerny.

Dlaczego  wskaźnik gotowości inteligentnego przemysłu jest ważny?

Pierwszym krokiem, jaki powinno podjąć przedsiębiorstwo chcące wprowadzić transformację przemysłu 4.0, jest zidentyfikowanie głównych aspektów, których powinna dotyczyć, tak aby wykorzystać pełen jej potencjał. Proces oceny wskaźnika zapewnia pełne zrozumienie kluczowych wymiarów transformacji, a także wgląd w aktualny stan przedsiębiorstwa wobec konkretnych czynników. Pozwala to przeprowadzić transformację w sposób przemyślany, stopniowy i ukierunkowany na konkretne obszary, tym samym tworząc rzeczywistą biznesową wartość.

JAK TÜV SÜD może pomóc?

Nasi eksperci stosują wskaźnik, aby ocenić Twoją gotowość na Przemysł 4.0 na obszarze technologii, procesów i kultury organizacyjnej. Nasza metoda jest solidna, zarówno w teorii jak i w praktyce, a także łatwa do zastosowania przez każdy rodzaj organizacji – niezależnie od jej rozmiaru czy rodzaju. Do tej pory TUV SUD przeprowadził setki diagnoz dla międzynarodowych korporacji oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Dlaczego warto wybrać TÜV SÜD polska?

Posiadając szeroką wiedzę na temat technologii przemysłowej i i optymalizacji procesów, eksperci TÜV SÜ zapewniają przedsiębiorstwom kompleksową diagnozę każdego wymiaru ich działalności. Pomaga to uniknąć pułapki, którą jest skupienie się wyłącznie na technologii, pominąwszy tak ważne aspekty jak projektowanie procesów i rozwój potencjału ludzkiego. 

TÜV SÜD od samego początku uczestniczy w realizacji programu Smart Industry Readiness Index (SIRI) i jest główną jednostką wykonującą takie oceny. W zakresie regionu Europy Środkowej i Wschodniej TÜV SÜD Polska posiada obecnie jedynego certyfikowanego Assesora SIRI. 


Twoje korzyści biznesowe

  • Ugruntowanie powszechnego zrozumienia koncepcji Przemysłu 4.0 - przekształcenie koncepcji w zrozumiałe, konkretne obszary działania i zapewnienie jasno sformułowanych, rzeczywistych wartości biznesowych.
  • Zapoczątkowanie intensywnej transformacji – zrozumienie obecnego stanu Twoich procesów, systemów i struktur
  • uwolnienie pełnego potencjału Przemysłu 4.0 – rozpoczęcie ukierunkowanego i stopniowego procesu przejścia od koncepcji do rzeczywistej, wymiernej wartości biznesowej


Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację