An ninh mạng

Buổi chia sẻ trực tuyến

Buổi chia sẻ trực tuyến

Xem lại các buổi chia sẻ trực tuyến đã diễn ra

Chứng nhận ISO 27001
Buổi chia sẻ trực tuyến

Thay đổi và yêu cầu chuyển đổi của ISO/IEC 27001:2022 sửa đổi

Nắm bắt lộ trình chuyển đổi để áp dụng cho doanh nghiệp

Xem ngay

cybersecurity
Buổi chia sẻ trực tuyến

An ninh mạng trong hệ sinh thái kỹ thuật số

Kinh nghiệm chiến lược xử lý an ninh mạng của tổ chức và sản phẩm.

XEM NGAY

ISO 27701 Privacy Information Management System Webinar
Buổi chia sẻ trực tuyến

Thấu hiểu về ISO 27701:2019 – Phần mở rộng của ISO 27001

Những lợi ích và giá trị của ISO 27701.

Xem ngay

IoT introduction webinar teaser
Buổi chia sẻ trực tuyến

Giới thiệu về mạng lưới vạn vật kết nối (IoT) - Công nghệ và thách thức

Yếu tố quan trọng và thách thức liên quan đến IoT.

Xem ngay

Introduction to IoT vulnerabilities teaser
Buổi chia sẻ trực tuyến

Giới thiệu lỗ hổng an ninh mạng trong thiết bị IoT

Nhân tố quan trọng và cách xử lý các lỗ hổng an ninh mạng cho các thiết bị IOT.

Xem ngay

Tuân thủ PCI DSS trong cơ sở hạ tầng đám mây
Buổi chia sẻ trực tuyến

Tuân thủ PCI DSS trên cơ sở hạ tầng đám mây

Tuân thủ và cách thức để đạt được chứng chỉ PCI DSS

Xem ngay

An ninh mạng cho các thiết bị IoT – Chương trình dán nhãn an ninh mạng TUV SUD Việt Nam
Buổi chia sẻ trực tuyến

An ninh mạng cho các thiết bị IoT

Chương trình dán nhãn an ninh mạng CLS và các yêu cầu về an ninh mạng khác của Singapore

Xem ngay

Cybersecurity in medical devices webinar teaser
Buổi chia sẻ trực tuyến

An ninh mạng trong ngành thiết bị y tế

Các yếu tố quan trọng liên quan đến an ninh mạng cho các thiết bị y tế

Xem ngay

Understanding TISAX and how it affects your business
Buổi chia sẻ trực tuyến

Tìm hiểu TISAX và mức độ ảnh hưởng đến doanh nghiệp

Khái niệm và cách tiếp cận cơ bản TISAX cũng như cách mà nó tác động đến hoạt động doanh nghiệp

Xem ngay

Common Criteria Webinar Teaser
Buổi chia sẻ trực tuyến

Tìm hiểu về đánh giá và chứng nhận tiêu chuẩn chung CC

Các yếu tố quan trọng liên quan đến an ninh mạng nói chung và tiêu chuẩn chung CC nói riêng.

Xem ngay

Bước tiếp theo

Chọn vị trí