Buổi chia sẻ trực tuyến về ISO 27001

Thay đổi chính & yêu cầu chuyển đổi của ISO/IEC 27001:2022

Xem lại buổi chia sẻ

Xem lại buổi chia sẻ

tổng quan về tiêu chuẩn ISMS sửa đổi và yêu cầu chuyển đổi

ISO/IEC 27001, một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận cho Hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS), là một phần thiết yếu trong quá trình bảo vệ tổ chức trước các cuộc tấn công mạng và vi phạm dữ liệu.

Với tốc độ phát triển các mối đe dọa an ninh mạng ngày nay, tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 được sửa đổi để đảm bảo các biện pháp kiểm soát đối với tình trạng công nghệ hiện tại được cập nhật. ISO/IEC 27001:2022 sửa đổi cung cấp một khuôn khổ thực tế để phát triển và triển khai ISMS hiệu quả. Chứng nhận ISO/IEC 27001 có thể giảm rủi ro bảo mật thông tin tổng thể, dễ dàng tuân thủ các quy định và yêu cầu bảo mật hiện hành, đồng thời giúp các tổ chức thúc đẩy sự phát triển của văn hóa bảo mật.

Buổi chia sẻ giúp bạn hiểu được những thay đổi chính và yêu cầu chuyển đổi đối với tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 chuyển đổi.

Để xem lại buổi chia sẻ, vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu.


CÁC ĐIỂM CHÍNH ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRONG BUỔI CHIA SẺ

 • Giới thiệu      
  • ISMS là gì?
  • Các thuật ngữ và trụ cột chính của ISMS
 • Lợi ích của ISMS
  • Thay đổi chính (trong phiên bản mới)
  • Thay đổi trong điều khoản
  • Các thay đổi trong cấu trúc kiểm soát của Phụ lục A (4 chủ đề)
  • Các kiểm soát mới
 • Giai đoạn chuyển đổi
  • Lộ trình chuyển đổi
  • Những việc cần làm
 • Hỏi và đáp

THÔNG TIN VỀ DIỄN GIẢ

Noel Fernandes

Ông Noel Fernandes
Chuyên gia ISO/IEC 27001

Noel Fernandes có hơn 20 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin trong Vòng đời phát triển phần mềm, Hệ thống quản lý (ISO 9001 QMS, ISO/IEC 27001 ISMS, ISO 22301 BCMS), Đào tạo và Đánh giá. Ông có kinh nghiệm sâu rộng về Hệ thống Quản lý và Chất lượng bao gồm Đánh giá, Tài liệu hóa Hệ thống Quản lý tuân thủ tiêu chuẩn QMS ISO 9001 cho CNTT và Mua hàng cũng như thiết lập QMS trong bộ phận CNTT. Noel đã thực hiện hơn 5.700 giờ đào tạo về nhiều chủ đề khác nhau bao gồm Hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO/IEC 27001, Quản lý rủi ro ISO 31000, v.v. cho các ngành khác nhau.


Tìm hiểu thêm về chứng nhận ISO/IEC 27001 và các khóa học của chúng tôi.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí