Thấu hiểu về Hệ thống Quản lý Thông tin Riêng tư ISO 27701:2019 – Phần mở rộng của ISO 27001

Buổi chia sẻ trực tuyến

Buổi chia sẻ trực tuyến

ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU QUY ĐỊNH & QUẢN LÝ RỦI RO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ VỚI ISO 27701

Trong thế giới ngày càng liên kết với nhau hiện nay, nhiều tổ chức đang sử dụng các công nghệ mới để mang lại các trải nghiệm được cá nhân hóa cho người dùng. Điều này đã dẫn đến việc thu thập, sử dụng và chuyển đổi các dữ liệu cá nhân trở nên phổ biến hơn, gây lo ngại cho người tiêu dùng rằng các dữ liệu được thu thập có thể được sử dụng lại với mục đích khác.

Hệ thống Quản lý Thông tin Riêng tư ISO 27701 (PIMS), phần mở rộng quyền riêng tư của Hệ thống Quản lý Bảo mật Thông tin ISO 27001 (ISMS), có thể hỗ trợ nhiều tổ chức đáp ứng các yêu cầu quy định và quản lý rủi ro về quyền riêng tư liên quan đến Thông tin Định danh Cá nhân (PII).

Cùng xem lại buổi chia sẻ trực tuyến của TÜV SÜD để hiểu hơn về cấu trúc của ISO 27701:2019 & những cân nhắc chính khi mở rộng ISMS của doanh nghiệp để đáp ứng các yêu cầu của ISO 27701. Để xem lại buổi chia sẻ, vui lòng điền mẫu.


CÁC ĐIỂM CHÍNH ĐỀ CẬP

  • Tiêu chuẩn ISO 27701 là gì?

  • Những lợi ích và giá trị của ISO 27701

  • Những khái niệm chính của ISO 27701

  • ISO 27001:2013 mở rộng thành ISO 27701:2019

  • Quy trình chứng nhận ISO 27701:2019


Những lợi ích của ISO 27701:2019

  • Hỗ trợ tuân thủ các quy định về quyền riêng tư - chẳng hạn như European Union General Data Protection Regulation (EU GDPR) và luật về quyền riêng tư địa phương như Personal Data Protection Act (PDPA) tại Singapore.
  • Tạo niềm tin cho các bên liên quan và khách hàng - rằng doanh nghiệp đang duy trì các tiêu chuẩn cao nhất trong việc quản lý rủi ro quyền riêng tư liên quan đến PII.
  • Làm rõ vai trò & trách nhiệm - đối với người kiểm soát và người xử lý PII có trách nhiệm và giải trình cho việc xử lý PII.
  • Tối thiểu hóa rủi ro – của việc gián đoạn các quá trình quan trọng và tổn thất tài chính liên quan đến lỗ hổng bảo mật.

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ, vui lòng liên hệ [email protected]

 

 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí