Tìm hiểu TISAX và mức độ ảnh hưởng đến doanh nghiệp

Tìm hiểu TISAX và mức độ ảnh hưởng đến doanh nghiệp

Xem lại buổi chia sẻ trực tuyến

Xem lại buổi chia sẻ trực tuyến

Trong bối cảnh hiện tại, mọi ngành công nghiệp bao gồm ngành công nghiệp ô tô đã và đang sử dụng công nghệ thông tin với lợi thế tốt nhất của nó. Tuy nhiên, điều này cũng đã dẫn đến sự gia tăng nhu cầu bảo mật thông tin. Trong ngành công nghiệp ô tô, rất nhiều thông tin nhạy cảm thường được trao đổi. Để đảm bảo an ninh dữ liệu, Verband der Automobilindustrie (VDA) hoặc Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Đức đã phát triển TISAX – Sàn giao dịch đánh giá an toàn thông tin đáng tin cậy. TISAX là một cơ chế đánh giá và trao đổi về bảo mật thông tin của doanh nghiệp và cho phép công nhận kết quả đánh giá giữa các bên tham gia. Nếu doanh nghiệp muốn xử lý thông tin nhạy cảm từ khách hàng của mình hoặc đánh giá tính bảo mật thông tin của các nhà cung cấp của riêng doanh nghiệp, TISAX hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giảm thiểu nỗ lực. Mục đích cuối cùng của TISAX là giúp các tổ chức chứng minh rằng họ là một đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực ô tô.

Buổi chia sẻ trực tuyến của TÜV SÜD giúp doanh nghiệp hiểu được khái niệm và cách tiếp cận cơ bản TISAX cũng như cách mà nó tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Để xem lại buổi chia sẻ, vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu.

các điểm chính được đề cập

  • Tổng quan về TISAX
  • TISAX - Mục địch và mục tiêu
  • Các cấp độ đánh giá TISAX
  • Quy trình TISAX
  • Phạm vi đánh giá
  • Mốc thời gian mô hình đánh giá TISAX

LỢI ÍCH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

  • Cải thiện sự hiểu biết – về TISAX, khái niệm chính và các tiếp cận
  • Gia tăng lợi thế cạnh tranh - từ một đối tác đáng tin cậy được công nhận cho TISAX
  • Đạt được niềm tin của khách hàng bằng cách đảm bảo tuân thủ TISAX

Để biết thêm về dịch vụ TISAX của TÜV SÜD (Đào tạo và đánh giá dựa trên nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp), vui lòng gửi thư về địa chỉ [email protected].

Bước tiếp theo

Chọn vị trí