Bối cảnh về quyền riêng tư dữ liệu: ISO/IEC 27701 và các chứng nhận bảo vệ dữ liệu khác

Bối cảnh về quyền riêng tư dữ liệu: ISO/IEC 27701 và các chứng nhận bảo vệ dữ liệu khác

Xem lại buổi chia sẻ

Xem lại buổi chia sẻ

TÌM HIỂU CÁCH THỨC DOANH NGHIỆP CÓ THỂ ĐIỀU HƯỚNG BỐI CẢNH QUYỀN RIÊNG TƯ DỮ LIỆU BẰNG PIMS ISO/IEC 27701 VÀ CÁC CHỨNG NHẬN BẢO VỆ DỮ LIỆU KHÁC

Trong thời đại bị chi phối bởi các thông tin quan trọng về vi phạm dữ liệu và lo ngại về quyền riêng tư, các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ thông tin nhạy cảm. Hãy xem lại buổi chia sẻ của chúng tôi để tìm hiểu thêm những vấn đề phức tạp về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu, tập trung vào hai mục chính: Hệ thống quản lý thông tin quyền riêng tư ISO/IEC 27701 (PIMS) và Dấu chứng nhận Trustmark bảo vệ dữ liệu IMDA (DPTM).

Bằng cách áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 27701, các doanh nghiệp được cung cấp khung thực hành tốt nhất đã được chứng minh để thể hiện sự tuân thủ trong việc đáp ứng các yêu cầu quy định như GDPR của EU và luật quyền riêng tư địa phương, quản lý rủi ro về quyền riêng tư liên quan đến thông tin nhận dạng cá nhân (PII).

Buổi chia sẻ này truyền tải các khái niệm quan trọng về quyền riêng tư, các quy trình chính và các biện pháp thực hành tốt nhất để các doanh nghiệp tuân thủ các yêu cầu toàn cầu về quyền riêng tư (ví dụ: Quyền riêng tư theo thiết kế, Đánh giá tác động đến quyền riêng tư,...). Thông qua buổi chia sẻ, chúng tôi mong muốn trang bị cho các doanh nghiệp kiến thức và công cụ cần thiết để định hướng trong bối cảnh bảo mật dữ liệu ngày càng phát triển.

Để xem lại buổi chia sẻ, vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu.


CÁC ĐIỂM CHÍNH ĐƯỢC ĐỀ CẬP

 • Giới thiệu về Quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu:
  • Tổng quan về bối cảnh quyền riêng tư dữ liệu đang phát triển
  • Nhận thức được tầm quan trọng của chiến lược bảo vệ dữ liệu mạnh mẽ đối với khả năng phục hồi của doanh nghiệp
 • ISO/IEC 27701 – Nâng cao quản lý quyền riêng tư lên các tiêu chuẩn quốc tế:
  • Hiểu ISO/IEC 27701 và vai trò của nó trong việc mở rộng ISO/IEC 27001 để giải quyết các mối lo ngại về quyền riêng tư
  • Khám phá sự tích hợp của ISO/IEC 27701 vào hệ thống quản lý bảo mật thông tin hiện có
 • Lộ trình chứng nhận quyền riêng tư dữ liệu
  • Hiểu cách IMDA DPTM bổ sung với ISO/IEC 27701
 • Các thực hành tốt nhất về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu:
  • Các chiến lược đã được chứng minh để tạo ra văn hóa bảo mật trong doanh nghiệp
  • Thực hiện các biện pháp quản trị dữ liệu hiệu quả để đảm bảo tuân thủ và bảo mật
 • Hỏi và đáp

GIỚI THIỆU VỀ DIỄN GIẢ

Ông Jerald De La Rosa - Diễn giả

Ông Jerald De La Rosa
Giám đốc Hiệu suất Sản phẩm, Đảm bảo kinh doanh, TÜV SÜD PSB Singapore

Jerald là trưởng nhóm kỹ thuật về hệ thống quản lý thông tin quyền riêng tư ISO/IEC 27701 và dấu chứng nhận Trustmark bảo vệ dữ liệu (DPTM). Ông có kinh nghiệm làm việc tại các công ty đánh giá về hệ thống quản lý bao gồm ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018, ISO/IEC 20000-1 và nhiều tiêu chuẩn khác trong các ngành khác nhau.

Truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin về Chứng nhận Hệ thống quản lý quyền riêng tư dữ liệu ISO/IEC 27701.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí