Các giải pháp bảo mật trong môi trường kỹ thuật số và an ninh mạng

An ninh mạng trong hệ sinh thái kỹ thuật số

Xem lại buổi chia sẻ trực tuyến

Xem lại buổi chia sẻ trực tuyến

Trong kỷ nguyên kỹ thuật số, các doanh nghiệp và sản phẩm có thể đối mặt với nguy cơ bị tấn công mạng và khai thác bởi những kẻ tấn công. Buổi chia sẻ này bao gồm các chủ đề về yêu cầu bảo mật của sản phẩm, quy trình phát triển an toàn, đánh giá rủi ro và quản lý an ninh thông tin của tổ chức, yêu cầu quy định, khuôn khổ Trí tuệ nhân tạo (AI) và chia sẻ kiến thức về các tiêu chuẩn an ninh mạng công nghiệp và sản phẩm.

TÜV SÜD tập hợp các chuyên gia an ninh mạng, nhà tích hợp hệ thống, chủ sở hữu tài sản và nhà sản xuất sản phẩm từ tất cả các lĩnh vực và ngành IT/OT. Các chuyên gia này chia sẻ kinh nghiệm chiến lược quản lý của họ trong việc xử lý các yêu cầu về an ninh mạng của tổ chức và sản phẩm cũng như triển vọng và thách thức của các ngành trong ASEAN.

Buổi chia sẻ này liên quan đến cả các chuyên gia kỹ thuật (Ngày 1) và các bên liên quan không liên quan đến kỹ thuật (Ngày 2) về an ninh mạng cho tổ chức và sản phẩm.

Để xem lại buổi chia sẻ và phần hỏi & đáp, vui lòng để thông tin ở biểu mẫu.


CÁC ĐIỂM CHÍNH ĐƯỢC CHIA SẺ:

Ngày 1:

 • Trí tuệ nhân tạo & An ninh mạng
 • Chia sẻ của khách hàng về hành trình bảo mật không gian mạng
 • Chuẩn bị và bảo vệ thiết bị (IoT và OT)
 • Hỏi & đáp

Ngày 2: 

 • Bài phát biểu: An ninh mạng trong Hệ sinh thái Kỹ thuật số
 • An ninh mạng cho chuyển đổi kỹ thuật số
 • Chứng nhận phù hợp cho bạn
 • Khơi dậy niềm tin thông qua sản phẩm trong Hệ sinh thái Kỹ thuật số
 • Triển vọng và thách thức của ngành an ninh mạng
 • Thảo luận bàn tròn

ai nên quan tâm?

 • Nhà sản xuất sản phẩm
 • Các nhà tích hợp hệ thống của hệ thống điều khiển và tự động hóa công nghiệp
 • Chủ sở hữu tài sản của mạng công ty hoặc hệ thống kiểm soát
 • Nhân viên tuân thủ
 • Security stakeholders 
 • Chủ doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm dịch vụ về an ninh mạng của chúng tôi tại đây

Bước tiếp theo

Chọn vị trí