Giới thiệu về mạng lưới vạn vật kết nối (IoT) - Công nghệ và thách thức

Xem lại buổi chia sẻ trực tuyến

Xem lại buổi chia sẻ trực tuyến

GIỚI THIỆU VỀ MẠNG LƯỚI VẠN VẬT KẾT NỐI (IOT) - CÔNG NGHỆ VÀ THÁCH THỨC

Các thiết bị IoT hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta nhưng chúng ta xem chúng như hộp đen và hiếm khi biết các công nghệ cơ bản. Trong lĩnh vực kinh doanh, sản phẩm IoT đã xuất hiện trong vài năm gần đây và hầu hết các doanh nghiệp không quen thuộc với nó. Nhưng điều quan trọng là phải có một số hiểu biết cơ bản về các công nghệ để thảo luận nội bộ hoặc với bên ngoài lý do tại sao một sản phẩm tốt hơn sản phẩm khác, giá cả phải như thế nào, nó nên được tiếp thị như thế nào, áp dụng quy định nào và liệu sản phẩm của doanh nghiệp có khả năng đạt hay không đạt trong quá trình đánh giá thử nghiệm.

Buổi chia sẻ của TÜV SÜD sẽ giúp doanh nghiệp hiểu được các yếu tố quan trọng liên quan đến công nghệ IoT và những thách thức phải đối mặt khi sử dụng IoT. Để xem buổi chia sẻ, vui lòng điền vào biểu mẫu.


CÁC ĐIỂM CHÍNH ĐƯỢC ĐỀ CẬP

  • Mô hình OSI
  • WiFi
  • Bluetooth
  • ZigBee
  • LoRa
  • Các giao thức (HTTP, CoAP, MQTT)
  • Hỏi và đáp

LỢI ÍCH CỦA CÔNG NGHỆ IOT DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

  • Ra quyết định tốt hơn - bằng cách hiểu sâu hơn về các sản phẩm IoT và những hạn chế của chúng

  • Đạt được lợi thế cạnh tranh - thông qua việc hiểu biết các yêu cầu kỹ thuật trong nhiều quy định khác nhau

  • Giảm thiểu rủi ro - thông qua việc hiểu và xác định các điểm yếu về an ninh mạng của các sản phẩm IoT

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ [email protected]

 

 

 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí