Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

Tìm hiểu về đánh giá và chứng nhận tiêu chuẩn chung CC

Xem lại buổi chia sẻ trực tuyến

tìm hiểu về ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN CHUNG CC

Tiêu chuẩn chung CC là một quy trình có hệ thống đánh giá và chứng nhận chức năng bảo mật và các yêu cầu đảm bảo của các sản phẩm (hoặc hệ thống) ICT dựa trên tiêu chuẩn quốc tế được gọi là tiêu chuẩn chung (CC) hoặc ISO/IEC 15408. Nó còn được gọi là tiêu chuẩn chung về đánh giá bảo mật công nghệ thông tin. Tiêu chuẩn chung CC được phát triển để chứng nhận rằng các sản phẩm và hệ thống đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật được xác định trước cho việc triển khai của chính phủ.

Buổi chia sẻ trực tuyến hoàn toàn miễn phí của TÜV SÜD sẽ giúp doanh nghiệp hiểu được các yếu tố quan trọng liên quan đến các mối đe dọa an ninh mạng nói chung và cụ thể về tiêu chuẩn chung CC: lợi ích, thách thức và tác động của việc áp dụng. Để xem lại buổi chia sẻ, vui lòng điền vào biểu mẫu.


NỘI DUNG CHÍNH ĐƯỢC CHIA SẺ:

  • Giới thiệu về xu hướng an ninh mạng
  • Các cuộc tấn công an ninh mạng phổ biến và quản lý rủi ro an ninh mạng
  • Tiêu chuẩn chung CC - lợi ích, sản phẩm được chứng nhận và câu chuyện thành công
  • Các thách thức và tác động của tiêu chuẩn chung CC
  • Hỏi và đáp

LỢI ÍCH của tiêu chuẩn chung cc DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

  • Đạt được lợi thế cạnh tranh - thông qua chứng nhận sản phẩm của doanh nghiệp với tiêu chuẩn chung CC. Điều này rất quan trọng trong việc cạnh tranh với các sản phẩm bảo mật lâu đời khác đã được đánh giá.
  • Giảm thiểu rủi ro - thông qua chứng nhận sản phẩm của doanh nghiệp đã được thiết lập tốt theo tiêu chuẩn về an ninh mạng như tiêu chuẩn chung CC.
  • Bằng chứng cho chất lượng - thông qua việc giới thiệu về việc đảm bảo an ninh mạng cho các sản phẩm của doanh nghiệp đến với nhóm khách hàng.

Bấm vào đây để tìm hiểu về tiêu chuẩn chung CC!

 

 

 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa