Hệ thống đánh giá và chứng nhận chức năng bảo mật và các yêu cầu đảm bảo của các sản phẩm ICT dựa trên tiêu chuẩn quốc tế - tiêu chuẩn chung CC

Đánh giá và chứng nhận tiêu chuẩn chung CC

Sự gia tăng về số lượng các mối đe dọa an ninh mạng mỗi năm ở tất cả các lĩnh vực làm tăng nhu cầu của các doanh nghiệp trong việc xem xét các biện pháp an ninh mạng để bảo vệ cơ sở hạ tầng CNTT của mình. Để đảm bảo một cơ sở hạ tầng có khả năng phục hồi, an ninh mạng là một yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi thiết kế các hệ thống và mạng CNTT. Việc thiết lập các biện pháp an ninh mạng sớm sẽ giúp bảo vệ doanh nghiệp khỏi những rủi ro về thương hiệu và tài chính do các mối đe dọa trên mạng gây ra.

tiêu chuẩn chung là gì?

Tiêu chuẩn chung CC là một quy trình có hệ thống đánh giá và chứng nhận chức năng bảo mật và các yêu cầu đảm bảo của các sản phẩm (hoặc hệ thống) ICT dựa trên tiêu chuẩn quốc tế được gọi là tiêu chuẩn chung (CC) hoặc ISO/IEC 15408. Nó còn được gọi là tiêu chuẩn chung về đánh giá bảo mật công nghệ thông tin. Tiêu chuẩn chung CC được phát triển để chứng nhận rằng các sản phẩm và hệ thống đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật được xác định trước cho việc triển khai của chính phủ. Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chung CC phải trải qua quá trình thử nghiệm và đánh giá thành công.

tầm quan trọng của tiêu chuẩn chung cc

Tiêu chuẩn chung CC đảm bảo rằng các đánh giá về các sản phẩm CNTT được thực hiện theo các tiêu chuẩn cao được cố định một cách nhất quán. Điều này sẽ làm tăng niềm tin của người tiêu dùng vào vấn đề an ninh mạng của các sản phẩm được chứng nhận.

tại sao nên chọn TÜV SÜD để đánh giá và chứng nhận tiêu chuẩn chung cc?

Chúng tôi đang làm việc với các phòng thử nghiệm được công nhận bởi tiêu chuẩn chung CC để cung cấp đầy đủ các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch và theo đuổi các dịch vụ tiêu chuẩn chung CC cho các sản phẩm CNTT:

  • Đánh giá và tư vấn mức độ sẵn sàng
  • Đánh giá sự phù hợp
  • Đánh giá hồ sơ bảo vệ
  • Đào tạo và huấn luyện
  • Hỗ trợ chuyển đổi sang phiên bản tiêu chuẩn chung CC

Chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ tiêu chuẩn chung CC cho các sản phẩm như thiết bị mạng, thiết bị thanh toán đầu cuối, thiết bị chăm sóc sức khỏe, hệ thống đo lường thông minh, sản phẩm viễn thông và nhiều loại sản phẩm tương tự khác.


tổng quan về lợi ích dành cho doanh nghiệp

  • Đạt được lợi thế cạnh tranh - thông qua chứng nhận sản phẩm của doanh nghiệp với tiêu chuẩn chung CC. Điều này rất quan trọng trong việc cạnh tranh với các sản phẩm bảo mật lâu đời khác đã được đánh giá.
  • Giảm thiểu rủi ro - thông qua chứng nhận sản phẩm của doanh nghiệp đã được thiết lập tốt theo tiêu chuẩn về an ninh mạng như tiêu chuẩn chung CC.
  • Bằng chứng cho chất lượng - thông qua việc giới thiệu về việc đảm bảo an ninh mạng cho các sản phẩm của doanh nghiệp đến với nhóm khách hàng .

KHÁM PHÁ

Consumer IoT Security
Câu chuyện

Bảo mật IoT dành cho người tiêu dùng

Làm thế nào chúng ta có thể sẵn sàng đối mặt với các cuộc tấn công mạng?

Tìm hiểu thêm

Consumer Products and Retail Essentials
E-ssentials

BẢN TIN E-SSENTIALS CHO NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG & BÁN LẺ

Xây dựng niềm tin của người tiêu dùng là chìa khóa quan trọng cho doanh nghiệp sản xuất hoặc bán lẻ.

Tìm hiểu thêm

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN KHÁC

Bước tiếp theo

Chọn vị trí