An ninh mạng cho các thiết bị IoT – Chương trình dán nhãn an ninh mạng

Xem lại buổi chia sẻ trực tuyến

Xem lại buổi chia sẻ trực tuyến

AN NINH MẠNG CHO CÁC THIẾT BỊ IOT – CHƯƠNG TRÌNH DÁN NHÃN AN NINH MẠNG

Với xu hướng ngày càng gia tăng của các cuộc tấn công mạng vào các sản phẩm IoT trên toàn cầu, Cơ quan An ninh mạng Singapore (CSA) đã ra mắt Chương trình Dán nhãn An ninh mạng (CLS) nhằm mục đích nâng cao mức độ an ninh mạng toàn diện trong các thiết bị thông minh của người tiêu dùng và bảo mật tốt hơn cho không gian mạng của Singapore.

Buổi chia sẻ trực tuyến của TÜV SÜD sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những yếu tố chính yếu liên quan đến Chương trình Dán nhãn An ninh mạng và các yêu cầu về an ninh mạng khác của Singapore. Để xem buổi chia sẻ, vui lòng điền vào biểu mẫu.


CÁC ĐIỂM CHÍNH SẼ ĐƯỢC ĐỀ CẬP

 • Giới thiệu về tình hình an ninh mạng ở Singapore và những yếu tố ảnh hưởng đến các yêu cầu là gì
 • Yêu cầu về an ninh mạng cho các sản phẩm cổng ra vào của khu dân cư
  • Yêu cầu IMDA TS RG-SEC
  • Quá trình đăng ký
  • Nhà sản xuất sản phẩm/nhà phân phối nên làm gì?
 • Yêu cầu về an ninh mạng cho các thiết bị tiêu dùng thông minh
  • 4 cấp bậc của CLS 
  • Quá trình áp dụng
  • Nhà sản xuất sản phẩm/nhà phân phối nên làm gì?
 • Giới thiệu ngắn gọn về các sản phẩm tiêu dùng IoT toàn cầu và các yêu cầu ở các thị trường khác nhau
 • Hỏi và đáp

LỢI ÍCH KHI XEM BUỔI CHIA SẺ

 • Hiểu được cách giảm thiểu rủi ro cho các thiết bị thông minh của doanh nghiệp
 • Gia tăng được lợi thế cạnh tranh trên thị trường
 • Biết được cách thử nghiệm các sản phẩm của doanh nghiệp có vượt quá yêu cầu tiêu chuẩn bảo mật của Singapore không

Tìm hiểu thêm về Chương trình Dán nhãn An ninh mạng (CLS) của Cơ quan An ninh mạng Singapore.

 

 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí