Tuân thủ PCI DSS trên cơ sở hạ tầng đám mây

Tuân thủ PCI DSS trên cơ sở hạ tầng đám mây

Xem lại buổi chia sẻ

Xem lại buổi chia sẻ

GIỚI THIỆU VỀ TUÂN THỦ PCI DSS TRÊN CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÁM MÂY

Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành thẻ thanh toán (PCI DSS) xác định các yêu cầu kỹ thuật và tổ chức đối với việc lưu trữ, xử lý và chuyển giao thông tin của chủ thẻ. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho tất cả các bên liên quan đến quá trình xử lý thẻ thanh toán bao gồm các trung tâm dữ liệu và các thành phần liên quan đến bảo mật khác.

Buổi chia sẻ của TÜV SÜD sẽ giúp doanh nghiệp hiểu các khái niệm và cách tiếp cận cơ bản về tuân thủ PCI DSS cũng như cách thức để đạt được chứng chỉ PCI DSS một cách nhanh chóng, dễ dàng và không phức tạp. Để xem buổi chia sẻ, vui lòng điền vào biểu mẫu.


CÁC ĐIỂM CHÍNH ĐƯỢC ĐỀ CẬP

 • Đám mây: Saas, Paas, Iaas là gì?

 • Tuân thủ PCI DDS là gì và tại sao doanh nghiệp lại cần?

 • Liệu doanh nghiệp có thể tuân thủ PCI DSS và lưu trữ thông tin thẻ tín dụng trên đám mây không?

 • Những điều cần lưu ý để tuân thủ PCI DSS trên đám mây

 • Những thách thức chính liên quan đến việc xác thực tuân thủ PCI DSS trong môi trường đám mây

 • Vai trò và trách nhiệm của cả hai bên trong giao dịch (Nhà cung cấp dịch vụ đám mây và Khách hàng)

 • Những rủi ro chính của môi trường chia sẻ là gì? 

 • Có gì khác biệt? - Tuân thủ PCI DSS trên môi trường dữ liệu thẻ tại doanh nghiệp so với tuân thủ PCI
  DSS trên đám mây


lợi ích khi xem buổi chia sẻ 

 • Có được thông tin chi tiết và hướng dẫn về việc áp dụng công nghệ đám mây và triển khai & duy trì các biện pháp kiểm soát bảo mật trong môi trường đám mây đồng thời đáp ứng các yêu cầu quy định về tuân thủ PCI DSS.
 • Nâng cao hiểu biết về vai trò và trách nhiệm với tư cách là khách hàng và với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ đám mây khi sử dụng dịch vụ đám mây.
 • Làm thế nào để chuẩn bị cho chứng nhận PCI DSS.
 • Cập nhật mới nhất của ngành về cách thức các công ty đang thiết lập các biện pháp kiểm soát bảo mật một cách hiệu quả và đầy đủ để đáp ứng việc tuân thủ PCI DSS.

 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí