Đánh giá & chứng nhận hệ thống

Buổi chia sẻ trực tuyến

Buổi chia sẻ trực tuyến

XEM LẠI CÁC BUỔI CHIA SẺ TRỰC TUYẾN ĐÃ DIỄN RA

Giới thiệu chương trình CTPAT
Buổi chia sẻ trực tuyến

Chia sẻ về chương trình an ninh CTPAT

Cập nhật kiến thức tổng quan và tiêu chuẩn an ninh tối thiểu của CTPAT

Xem ngay

ISO 22000 Food Safety Management System Webinar
Buổi chia sẻ trực tuyến

Những thay đổi chính và yêu cầu chuyển đổi đối với ISO 22000:2018 mới

Các thuật ngữ mới và cách thức thực hiện ISO 22000:2018

Xem ngay

Ensuring Food Safety 360°
Buổi chia sẻ trực tuyến

Đảm bảo an toàn thực phẩm 360°

Hiểu cách bảo vệ thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Xem ngay

ISO 27701 Privacy Information Management System Webinar
Buổi chia sẻ trực tuyến

Thấu hiểu về ISO 27701:2019 – Phần mở rộng của ISO 27001

Những lợi ích và giá trị của ISO 27701.

Xem ngay

ISO 50001 Energy Management System Webinar
Buổi chia sẻ trực tuyến
Buổi chia sẻ trực tuyến về BIM và ISO 19650 TUV SUD Việt Nam
Buổi chia sẻ trực tuyến

CHI TIẾT VỀ BIM VÀ ISO 19650 – THỰC HIỆN & CHỨNG NHẬN

Các nghiên cứu điển hình mà TÜV SÜD đã hỗ trợ các dự án công nghiệp và chính phủ trên toàn cầu.

Xem ngay

ISO 45001 Occupational Health & Safety Management System Webinar
Buổi chia sẻ trực tuyến
chứng nhận fsc coc phiên bản 3.1 việt nam
Buổi chia sẻ trực tuyến

Cập nhật phiên bản 3.1 của tiêu chuẩn FSC

Diễn giải một số thay đổi của phiên bản 3.1 và cập nhật các yêu cầu cơ bản về lao động tại điều khoản 7.

Xem ngay

FSC Webinar
Buổi chia sẻ trực tuyến
Introduction to Social Compliance teaser
Buổi chia sẻ trực tuyến

Hướng dẫn quy trình đánh giá SLCP tại nhà máy

Hiểu rõ hơn về SLCP: Lợi ích, cách thực hiện và quy trình đánh giá bởi bên thứ ba

Xem ngay

Buổi chia sẻ trực tuyến: Thông tin chi tiết về quy trình chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ô tô IATF 16949 TUV SUD Việt Nam
Buổi chia sẻ trực tuyến

Thông tin chi tiết về quy trình chứng nhận IATF 16949

Nắm bắt các yêu cầu và quy trình chứng nhận IATF 16949.

Xem ngay

Bước tiếp theo

Chọn vị trí