Hai nhân viên đang thực hiện đánh giá rủi ro OHS tại nơi làm việc

Hướng dẫn đánh giá rủi ro OHS tại nơi làm việc

Buổi chia sẻ trực tuyến

Buổi chia sẻ trực tuyến

Để đề phòng tai nạn lao động, việc xác định chính xác các mối nguy tồn tại trong doanh nghiệp là điều cực kỳ quan trọng. Những mối nguy này luôn tiềm ẩn, việc nhận diện và đánh giá chúng một cách chính xác giúp phòng tránh được nhiều tai nạn và sự cố.

Việc đánh giá rủi ro không chỉ đáp ứng yêu cầu pháp lý, mà còn trở thành một nền tảng vững chắc để các doanh nghiệp xây dựng và nâng cao văn hóa an toàn trong doanh nghiệp. 

Xem lại buổi chia sẻ từ chuyên gia của TÜV SÜD để hiểu và thực hành đánh giá rủi ro OHS – một yếu tố quan trọng để nâng cao thương hiệu của doanh nghiệp. 

Để xem lại buổi chia sẻ, vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu.


CÁC ĐIỂM CHÍNH ĐƯỢC ĐỀ CẬP

 • Lợi ích của việc thực hiện đánh giá rủi ro
 • Các yêu cầu pháp luật về thực hiện đánh giá rủi ro
 • Đội đánh giá rủi ro
 • Mối nguy và nguy cơ
 • Đánh giá rủi ro
 • Biện pháp kiểm soát rủi ro
 • Hỏi đáp

AI NÊN XEM LẠI BUỔI CHIA SẺ NÀY

Buổi chia sẻ này đặc biệt hữu ích và liên quan đến:

 • Quản lý sản xuất
 • Nhân viên EHS
 • Nhân viên bộ phận đánh giá rủi ro
 • Những nhân viên khác mong muốn cải thiện kỹ năng đánh giá rủi ro

DIỄN GIẢ

Ông Bùi Văn Công - Chuyên gia của TÜV SÜDÔng Bùi Văn Công

Chuyên gia của TÜV SÜD

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Môi trường – An toàn, ông có nhiều kinh nghiệm trong việc đưa ra lời khuyên hợp lý cho các doanh nghiệp trong việc cải thiện công tác an toàn vệ sinh lao động.

 

 


Truy cập trang web của chúng tôi để tìm hiểu thêm dịch vụ Đánh giá và chứng nhận.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí