Những thay đổi chính và yêu cầu chuyển đổi đối với ISO 22000:2018 mới

Xem lại buổi chia sẻ

Xem lại buổi chia sẻ

đảm bảo an toàn thực phẩm

ISO 22000:2018, là bản sửa đổi thứ hai của Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm (FSMS) sau ISO 22000:2005. ISO 22000 được áp dụng cho tất cả các tổ chức trong ngành công nghiệp thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, bất kể quy mô hoặc lĩnh vực nào.

Theo cùng một Cấu trúc Cấp cao (HLS) như các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO khác, chẳng hạn như Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015, ISO 22000 được thiết kế theo cách có thể được tích hợp vào các quy trình quản lý hiện có của tổ chức nhưng cũng có thể được sử dụng một mình riêng lẻ.

Buổi chia sẻ của TÜV SÜD giúp doanh nghiệp hiểu được những điểm chính và yêu cầu chuyển đổi cho ISO 22000:2018. Để xem buổi chia sẻ, vui lòng điền vào biểu mẫu.


các điểm chính được đề cập:

 • Tìm hiểu về HLS

 • Sự khác biệt giữa ISO 22000:2018 và ISO 22000:2005

 • Các thuật ngữ mới theo ISO 22000:2018

 • Tập trung vào cách tiếp cận quy trình và PDCA

 • Xác định các vấn đề bên trong và bên ngoài, các bên quan tâm và đánh giá rủi ro

 • Cách thức thực hiện ISO 22000:2018 có thể được tích hợp với các tiêu chuẩn khác: ISO 9001:2005, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018,...

 • Hỏi và đáp


lợi ích của ISO 22000:2018 cho doanh nghiệp

 • Giảm thiểu rủi ro – bằng cách xác định các rủi ro kinh doanh thực phẩm liên quan đến toàn bộ chuỗi thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn.
 • Gia tăng năng lực cạnh tranh – chứng minh phương pháp sản xuất tuân thủ một chương trình quản lý an toàn thực phẩm được quốc tế công nhận.
 • Tiếp cận thị trường nhanh hơn – thông qua việc đảm bảo các sản phẩm và dịch vụ thực phẩm được cung cấp sẽ đáp ứng các yêu cầu cần thiết theo luật định và quy định.
 • Tạo niềm tin cho khách hàng – bằng cách chứng minh sự phù hợp an toàn thực phẩm cho các bên quan tâm có liên quan.

Tìm hiểu thêm về dịch vụ tại đây.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí