Cập nhật phiên bản 3.1 của tiêu chuẩn FSC

Cập nhật phiên bản 3.1 của tiêu chuẩn FSC

Xem lại buổi chia sẻ trực tuyến

Xem lại buổi chia sẻ trực tuyến

THÔNG TIN VỀ BUỔI CHIA SẺ

The Forest Stewardship Council® (FSC) là một tổ chức phi lợi nhuận, đặt ra các tiêu chuẩn cho ngành lâm nghiệp với mục đích thúc đẩy ngành lâm nghiệp có trách nhiệm với môi trường và mang lại lợi ích cho xã hội hơn. Các sản phẩm từ gỗ như đồ nội thất có thể được dán nhãn là chứng nhận FSC nếu đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt do tổ chức đặt ra. Để được chứng nhận, hành trình của gỗ từ khu rừng đến khách hàng - phải được theo dõi để chứng minh nguồn gốc. Bằng chứng này được gọi là chuỗi hành trình sản phẩm (CoC).

Mới đây, The Forest Stewardship Council® (FSC) vừa cập nhật phiên bản 3.1 cho tiêu chuẩn FSC CoC. Để giúp doanh nghiệp nắm bắt những thay đổi trong phiên bản mới này, chuyên gia của TÜV SÜD Việt Nam trình bày chi tiết trong buổi chia sẻ trực tuyếnĐể xem buổi chia sẻ, vui lòng điền vào biểu mẫu.


LỢI ÍCH KHI XEM BUỔI CHIA SẺ

  • Nắm bắt một số thay đổi của phiên bản 3.0 so với phiên bản 3.1 tiêu chuẩn FSC CoC

  • Cập nhật yêu cầu thay đổi về các yêu cầu cơ bản về lao động tại điều khoản 7


DIỄN GIẢ

ÔNG. TRẦN MINH TÀI

Đánh giá viên trưởng, Bộ phận Chứng nhận, TÜV SÜD Việt Nam

  • kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực lâm nghiệp và chế biến gỗ từnăm 2006.

 

Tìm hiểu về dịch vụ đánh giá chứng nhận FSC của chúng tôi tại đây.

 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí