Tối ưu hóa bảo trì bằng đánh giá đủ điều kiện hoạt động của thiết bị (FFS)

Tối ưu hóa bảo trì bằng đánh giá đủ điều kiện hoạt động của thiết bị (FFS)

Xem lại buổi chia sẻ

Xem lại buổi chia sẻ

KHÁM PHÁ CÁCH XÁC ĐỊNH TÍNH TOÀN VẸN CỦA CẤU TRÚC VÀ TỐI ƯU HÓA VIỆC BẢO TRÌ TÀI SẢN

Đánh giá đủ điều kiện hoạt động của thiết bị (FFS) là một đánh giá kỹ thuật định lượng được thực hiện để chứng minh tính toàn vẹn cấu trúc của một bộ phận trong quá trình hoạt động có chứa khuyết tật hoặc hư hỏng. Nó được sử dụng để xác định xem thiết bị chịu áp lực bị ảnh hưởng có thể tiếp tục hoạt động an toàn ngay cả khi bị hư hỏng trong một khoảng thời gian hay không, từ đó giúp đưa ra quyết định 'hoạt động-sửa chữa-thay thế' thích hợp.

Buổi chia sẻ tập trung vào các loại khuyết tật và hư hỏng mà đánh giá FFS có thể được áp dụng, dữ liệu cần thiết để đánh giá và cách thức đánh giá FFS hỗ trợ tối ưu hóa việc bảo trì bằng cách kéo dài thời gian cho đến khi sửa chữa hoặc thay thế. Chuyên gia của chúng tôi cũng giới thiệu FFS-APP, một ứng dụng được phát triển để hỗ trợ các giám định viên của chúng tôi tối ưu hóa quy trình đánh giá.

Xem lại buổi chia sẻ để tìm hiểu về đánh giá FFS và cách thức FFS có thể giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí bảo trì, tính khả dụng và chi phí vận hành tài sản của mình.

Để xem lại buổi chia sẻ, vui lòng điền vào biểu mẫu


CÁC ĐIỂM CHÍNH SẼ ĐƯỢC ĐỀ CẬP

  • Đánh giá đủ điều kiện hoạt động của thiết bị (FFS) là gì?
  • Cần những gì để thực hiện nó?
  • Những quy tắc và quy trình tính toán được cung cấp bởi mã nào?
  • Những loại khiếm khuyết và hư hỏng nào có thể được đánh giá?
  • Đánh giá FFS được thực hiện bởi ai và như thế nào?
  • Ví dụ về đầu vào/kết quả và các biện pháp thực hiện
  • Hỏi và đáp

DIỄN GIẢ

Dr. Johanna Steinbock

Tiến sĩ Johanna Steinbock
Chuyên gia cấp cao về Cơ học phá hủy và FFS, TÜV SÜD

Kể từ luận án Tiến sĩ năm 2005-2008 tại Đại học Bundeswehr, nơi bà nghiên cứu đặc tính phát triển vết nứt vỡ của vật liệu kim loại, Johanna Steinbock đã nghiên cứu về tác động của hư hỏng đối với tính toàn vẹn của cấu trúc và xác định thời gian sử dụng còn lại.

Bắt đầu là chuyên gia về cơ học phá hủy tại TÜV SÜD Industrie GmbH ở Munich vào năm 2010, do các yêu cầu của khách hàng, bà bắt đầu quan tâm đến việc thực hiện đánh giá tính toàn vẹn đối với tất cả các loại hư hỏng liên quan đến hoạt động của các bộ phận chịu áp. Bà đã trở thành chuyên gia về đánh giá đủ điều kiện hoạt động của thiết bị (FFS) theo API 579-1 / ASME FFS-1 và chịu trách nhiệm đào tạo giám định viên FFS của chúng tôi. Bà vẫn đặt ra các yêu cầu/nội dung của đánh giá FFS cụ thể cho mỗi hư hỏng cần đánh giá. Bà tập trung vào việc đánh giá nhanh chóng, đưa ra kết quả cùng với các đồng nghiệp và có thể thực hiện các Đánh giá Cấp độ 1, Cấp độ 2 và Cấp độ 3.


Tìm hiểu thêm về dịch vụ Quản lý tính toàn vẹn của tài sản.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí