Quản lý tính toàn vẹn của tài sản

Quản lý tính toàn vẹn của tài sản

Tối ưu hóa chương trình an toàn và quản lý tính toàn vẹn nhà máy

Tối ưu hóa chương trình an toàn và quản lý tính toàn vẹn nhà máy

QUẢN LÝ TÍNH TOÀN VẸN CỦA TÀI SẢN (AIM) LÀ GÌ?

Quản lý tính toàn vẹn của tài sản (AIM) đảm bảo các quy trình, thủ tục và công cụ phù hợp được áp dụng để đảm bảo tài sản của nhà máy hoạt động an toàn, hiệu quả và hiệu suất ổn định ở mọi giai đoạn trong vòng đời của nó.

TẠI SAO CẦN CÓ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TÍNH TOÀN VẸN CỦA TÀI SẢN?

Chương trình tính toàn vẹn của nhà máy đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh vận hành cần thiết cho sự an toàn và tính toàn vẹn đều được thiết kế, xây dựng, thử nghiệm, vận hành, giám định và bảo trì phù hợp một cách bền vững, toàn diện và có hệ thống. Điều này đảm bảo tính toàn vẹn về dịch vụ và hiệu suất mà không ảnh hưởng đến sức khỏe, an toàn và môi trường.

TÜV SÜD GIÚP ĐẢM BẢO NHÀ MÁY HOẠT ĐỘNG AN TOÀN VÀ ĐÁNG TIN CẬY

Điều tra và Đánh giá Cải tiến Tính toàn vẹn Tài sản (AIIIA) của TÜV SÜD là một phương pháp đơn giản để đánh giá tình trạng thực tế liên quan đến các vấn đề về tính toàn vẹn của cấu trúc. Nó đề cập đến các chủ đề kỹ thuật, quản lý, tổ chức và thực tiễn trong toàn bộ doanh nghiệp và hỗ trợ các công ty bảo hiểm quốc tế chấp nhận.

XEM VIDEO CỦA CHÚNG TÔI 

Tổng quan về danh mục dịch vụ

Video danh mục dịch vụ chi tiết

QUẢN LÝ TÍNH TOÀN VẸN CỦA TÀI SẢN LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG GÌ?

Quản lý toàn vẹn tài sản bao gồm 3 giai đoạn. Trong giai đoạn phân tích, chúng tôi điều tra các quy trình, thủ tục và công cụ quản lý tài sản hiện có trong giai đoạn dịch vụ trung hạn. Trong giai đoạn cải tiến, chúng tôi hỗ trợ triển khai các quy trình được tối ưu hóa dựa trên các đề xuất của chúng tôi trong giai đoạn 1. Trong giai đoạn ổn định, chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp quản lý hiệu suất của các hoạt động này.

 • GIAI ĐOẠN 1: ĐIỀU TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CẢI TIẾN TÍNH TOÀN VẸN TÀI SẢN (AIIIA)

  • Sàng lọc

  • Đánh giá thiết bị – quy trình cụ thể

  • Đánh giá chi tiết các hạng mục quan trọng

  • Quy trình giám định và bảo trì

  • Quy trình vận hành

  • Linh kiện và mua sắm

  • Đào tạo và trình độ chuyên môn

  • Cập nhật khung toàn vẹn cơ học

  • Báo cáo cuối cùng bao gồm phân tích khoảng cách, điểm chuẩn và danh sách hành động

 • GIAI ĐOẠN 2: CÁC CHƯƠNG TRÌNH CẢI TIẾN

  • Tối ưu hóa quy trình quản lý

  • Chương trình giám định dựa trên rủi ro

  • Quy trình Đánh giá đủ điều kiện hoạt động của thiết bị (FFS)

  • Phân tích nguy cơ quy trình

 • GIAI ĐOẠN 3: ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT

  • Triển khai các chỉ số hiệu suất (KPI) hợp lý

  • Kiểm tra hiệu suất

  • Đánh giá và chứng nhận định kỳ

KHÁM PHÁ

Advancing industrial power plant advantage
Sách trắng

NDT nâng cao

Lợi thế của các phương pháp tiếp cận NDT mới và cách triển khai chúng

Tìm hiểu thêm

Powering through performance
Sách trắng

Tối ưu hóa hiệu suất cho nhà máy lâu năm

Tăng công suất, hiệu suất và tuổi thọ định mức.

Tìm hiểu thêm

Powering through performance
Buổi chia sẻ trực tuyến

Performance optimisation of ageing plants

Learn how to improve your power plants energy efficiency.

Learn more

coal power plant
Đồ họa

Tối ưu hóa hiệu suất cho các nhà máy điện cũ

Cải thiện hiệu quả của nhà máy điện cũ

Tìm hiểu thêm

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí