Giám định dựa trên rủi ro (RBI) và bảo trì

Giám định dựa trên rủi ro (RBI) và bảo trì

Đạt được vận hành an toàn và tiết kiệm chi phí cho các nhà máy công nghiệp

Đạt được vận hành an toàn và tiết kiệm chi phí cho các nhà máy công nghiệp

GIÁM ĐỊNH DỰA TRÊN RỦI RO (RBI) LÀ GÌ?

Giám định dựa trên rủi ro (RBI) là một quy trình trong đó các rủi ro công nghiệp do sự xuống cấp của thiết bị hoặc cấu trúc được xác định, đánh giá và phân loại. Thông qua việc phân tích khả năng xảy ra và hậu quả của sai hỏng liên quan đến từng thiết bị, bộ phận hoặc cấu trúc, sau đó sẽ phát triển một chương trình giám định và bảo trì thích hợp.

TẠI SAO GIÁM ĐỊNH DỰA TRÊN RỦI RO VÀ BẢO TRÌ LÀ QUAN TRỌNG?

RBI rất quan trọng để tối ưu hóa vận hành và bảo trì các nhà máy công nghiệp trong các ngành công nghiệp khác nhau. RBI giúp doanh nghiệp đáp ứng các nhu cầu tài chính, độ tin cậy và quy định của ngành bằng cách cải thiện hiệu suất, tính sẵn sàng và an toàn của nhà máy. Ngoài ra, RBI còn kéo dài tuổi thọ của nhà máy bằng cách thiết lập quy trình giám định và thử nghiệm dài hạn.

TÜV SÜD GIÚP TỐI ƯU HÓA TÌNH TRẠNG CỦA NHÀ MÁY THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH GIÁM ĐỊNH DỰA TRÊN RỦI RO VÀ BẢO TRÌ

TÜV-RoiM (giám định theo định hướng rủi ro và bảo trì) là chiến lược của TÜV SÜD nhằm phát triển các chương trình giám định và bảo trì được tối ưu hóa, tiết kiệm chi phí trong bối cảnh quản lý tài sản và rủi ro. Chiến lược này kết hợp các đánh giá về độ tin cậy và rủi ro với thông tin được trích xuất từ đánh giá của chuyên gia, các mô hình vật lý, dữ liệu cụ thể và dữ liệu chung của từng nhà máy. Với đánh giá này, các thành phần quan trọng có thể được phân biệt với các thành phần không quan trọng, giúp doanh nghiệp xác định nơi cần thực hiện các biện pháp bảo trì đặc biệt. Chúng tôi dựa trên các kỹ thuật định tính và định lượng trên các tiêu chuẩn và hướng dẫn được quốc tế chấp nhận, sau đó điều chỉnh riêng các giải pháp cho phù hợp với mối quan tâm cụ thể của doanh nghiệp.

XEM VIDEO CỦA CHÚNG TÔI

Tổng quan về danh mục dịch vụ

 

QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH DỰA TRÊN RỦI RO LÀ GÌ?

Quy trình TÜV-ROIM bao gồm sáu bước chính:

Tải xuống tài liệu

KHÁM PHÁ

Advancing industrial power plant advantage
Sách trắng

NDT nâng cao

Lợi thế của các phương pháp tiếp cận NDT mới và cách triển khai chúng

Tìm hiểu thêm

Ensuring Business Resilience
Đồ họa

Đảm bảo khả năng phục hồi của doanh nghiệp đối với thiên tai

Lập kế hoạch cho hoạt động kinh doanh liên tục và khắc phục hậu quả thiên tai

Tìm hiểu thêm

coal power plant
Đồ họa

Tối ưu hóa hiệu suất cho các nhà máy điện cũ

Cải thiện hiệu quả của nhà máy điện cũ

Tìm hiểu thêm

Đối phó với hiểm họa tự nhiên để đảm bảo kinh doanh liên tục
Sách trắng

Đối phó với hiểm họa tự nhiên

Hiểu được rủi ro kinh doanh do thiên tai gây ra, 3 khía cạnh chính của quản lý và giảm thiểu rủi ro,...

Tìm hiểu thêm

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí