Đối phó với hiểm họa tự nhiên TUV SUD Việt Nam

Đối phó với hiểm họa tự nhiên

Sách trắng

Sách trắng

Đảm bảo khả năng kinh doanh đối với tai họa thiên nhiên 

Trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, các hiểm họa tự nhiên có khả năng làm tê liệt các nền kinh tế địa phương, khu vực và toàn cầu ở quy mô chưa từng có. Sự gián đoạn kinh doanh do thiên tai ngày càng phổ biến, thường dẫn đến thiệt hại thậm chí cao hơn thiệt hại về tài sản. Điều quan trọng là các doanh nghiệp phải hiểu các rủi ro và các phương án giảm thiểu tiềm năng đối với những sự kiện này. Được trang bị đầy đủ thông tin và kiến thức chuyên môn, bất kỳ tổ chức kinh doanh nào cũng có thể chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, giảm tổn thất có thể xảy ra và giảm thiểu nguy cơ gián đoạn kinh doanh khi điều không thể tránh khỏi xảy ra.


TẠI SAO PHẢI TẢI SÁCH TRẮNG NÀY?

  • Rủi ro kinh doanh do thiên tai gây ra
  • 3 khía cạnh chính của quản lý và giảm thiểu rủi ro
  • Các hoạt động quan trọng đối với tính liên tục của hoạt động kinh doanh và lập kế hoạch phục hồi sau thảm họa

Dịch vụ liên quan: Kỹ thuật Phòng cháy chữa cháy và Phân tích Mối nguy Tự nhiên

Bước tiếp theo

Chọn vị trí