ISO 14001 EMS
6 min

Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001 là gì?

Posted by: Chuyên gia của TUV SUD Date: 22 Feb 2022

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO ISO 14001 LÀ GÌ?

Chúng ta hãy bắt đầu với việc tìm hiểu hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 (Environmental Management System, EMS) là gì? ISO 14001 là tiêu chuẩn quốc tế được sử dụng rộng rãi cho EMS. Đây là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chính quy định các yêu cầu liên quan đến việc xây dựng và bảo trì EMS. ISO 14001 giúp các doanh nghiệp kiểm soát các khía cạnh môi trường khác nhau tốt hơn, đảm bảo tuân thủ pháp luật và giảm tác động. Theo trích dẫn của Tổng thống Halimah Yacob hôm thứ Ba (28 tháng 9 năm 2021), “Biến đổi khí hậu có thể gây ra những thiệt hại “thảm khốc và không thể phục hồi” đối với xã hội và nền kinh tế, vì vậy mọi hành động để tránh kết quả như vậy là trách nhiệm mà các doanh nghiệp phải thực hiện”.

ISO 14001 không chỉ giới hạn trong một ngành cụ thể. Các doanh nghiệp từ hầu hết mọi ngành đều có thể hưởng lợi từ ISO 14001 vì nó cung cấp một khuôn khổ cụ thể để thực hiện các thông lệ đúng đắn và bền vững. Việc kết hợp ISO 14001 với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác, chẳng hạn như ISO 9001 có thể hỗ trợ hành trình của tổ chức hướng tới các mục tiêu của tổ chức. Ngoài ra, khuôn khổ ISO 14001 có thể được sử dụng như một phương pháp tiếp cận PDCA để cải tiến liên tục.

 

CHỨNG NHẬN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001

Việc thuê một tổ chức chứng nhận được công nhận để đánh giá và phê duyệt EMS là một phần quan trọng của chứng nhận ISO 14001 đối với các doanh nghiệp thực hiện EMS và dựa trên nhu cầu của các tiêu chuẩn ISO 14001.

Các câu hỏi cơ bản cho ISO 14001 EMS là:

 • Các kết quả dự kiến mà một tổ chức mong đợi đạt được khi thực hiện EMS của mình là gì?
 • Làm cách nào để có thể chứng minh những kết quả này thông qua việc triển khai hiệu quả EMS?

Ba kết quả dự kiến tối thiểu mà tổ chức cần chứng minh đối với EMS ISO 14001 là:

 • Tăng cường hoạt động môi trường,
 • Thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ và
 • Đạt được các mục tiêu môi trường

Khi thiết lập các mục tiêu môi trường, nó cần phải xem xét các khía cạnh môi trường quan trọng, các nghĩa vụ tuân thủ, rủi ro và cơ hội cần được giải quyết. Để nâng cao hiệu quả hoạt động môi trường, một tổ chức cần chứng minh cách thức tổ chức đó giảm thiểu các tác động môi trường bất lợi của tổ chức (tức là giảm sử dụng tài nguyên, khí thải, nước thải, chất thải, v.v.) hoặc tăng cường các tác động có lợi cho tổ chức của mình (ví dụ: tái sử dụng và tái chế các sản phẩm phụ, nước, tiết kiệm và hiệu quả năng lượng & tài nguyên khác).

Một tổ chức có thể thiết lập các kết quả dự kiến bổ sung cho hệ thống quản lý môi trường của mình. Ví dụ, nhất quán với cam kết bảo vệ môi trường, tổ chức có thể thiết lập một kết quả dự kiến để hướng tới phát triển bền vững.

lợi ích của ISO 14001:2015 đối với doanh nghiệp?

Tuân thủ các yêu cầu để được chứng nhận ISO 14001 là một cách tiếp cận tuyệt vời đối với chiến lược kinh doanh, ngay cả khi không có chứng nhận. Tuy nhiên, rõ ràng rằng một khuôn khổ EMS được xác định rõ ràng là rất quan trọng và mang lại những lợi ích sau:

 • Nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và do đó đảm bảo sử dụng tài nguyên tối ưu
 • Thúc đẩy cải tiến quy trình và giảm thiểu lãng phí
 • Giảm chi phí hoạt động tổng thể
 • Đo lường tác động môi trường
 • Đảm bảo tuân thủ pháp luật và quản lý hiệu quả các nghĩa vụ môi trường
 • Cải thiện tác động môi trường tổng thể
 • Tăng sự tin tưởng của nhân viên, khách hàng và các bên liên quan

các bước để đạt được chứng nhận quản lý môi trường iso 14001?

TÜV SÜD đảm bảo rằng tất cả các khách hàng của mình đều trải qua một quy trình chứng nhận hiệu quả. Đạt được chứng nhận ISO 14001 EMS với TÜV SÜD với quy trình 3 bước đơn giản như sau:

Bước 1:
Điền thông tin vào biểu mẫu ‘Liên hệ chúng tôi hoặc gửi thư về địa chỉ [email protected] với các yêu cầu của bạn để giúp TÜV SÜD hiểu rõ tổ chức của bạn và các nhu cầu của tổ chức. Dựa trên thông tin, TÜV SÜD sẽ xác định phạm vi đánh giá và xây dựng đề xuất chứng nhận.

Bước 2:
Sau khi tổ chức đồng ý với đề xuất, TÜV SÜD sẽ sắp xếp để một đánh giá viên thực hiện đánh giá mức độ sẵn sàng, sau đó là đánh giá tại chỗ. Tổ chức phải chứng minh rằng hệ thống quản lý môi trường đã hoạt động đầy đủ trong ít nhất ba tháng và đã có sự xem xét của ban lãnh đạo và chu trình đánh giá nội bộ đầy đủ.

Bước 3:
TÜV SÜD đưa ra quyết định chứng nhận sau khi đánh giá hai giai đoạn thành công. Nếu kết quả là đạt, TÜV SÜD sẽ cấp chứng nhận ISO 14001 cho tổ chức. Tổ chức nhận được bản sao cứng và mềm của chứng chỉ, chứng chỉ này có giá trị trong ba năm và được duy trì thông qua chương trình đánh giá giám sát hàng năm và đánh giá chứng nhận lại ba năm.

tôi có thể tham gia các khóa học về iso 14001 để được chứng nhận là đánh giá viên nội bộ hoặc đánh giá viên trưởng được không?

Được. Chúng tôi có một vài khóa học cho cá nhân liên quan đến ISO 14001.

CQI IRCA ISO 14001 Khóa học đánh giá viên trưởng
Thời lượng học:
5 ngày

 • Khóa học sẽ cung cấp sự hiểu biết sâu sắc về các yêu cầu của yêu cầu của SO 14001, kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành đánh giá viên đã đăng ký / đánh giá viên trưởng để đánh giá hệ thống quản lý môi trường của một tổ chức.
 • Khóa học bao gồm một kỳ thi. Chỉ thông qua một khóa học được công nhận, bạn mới có thể được chấp thuận để đánh giá cho một tổ chức chứng nhận.

ISO 14001 Khóa học đánh giá viên nội bộ
Thời lượng học:
2 ngày

Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn sự hiểu biết về các yêu cầu của ISO 14001 và cách bạn có thể thực hiện đánh giá cho tổ chức của mình.

ISO 14001 Khóa học nâng cao nhận thức và thực hiện
Thời lượng học:
1 hoặc 2 ngày tùy thuộc vào khóa ISO 14001

 • Khóa học phù hợp cho những người cần cái nhìn tổng quan về tiêu chuẩn ISO 14001 hoặc tham gia vào việc triển khai ISO 14001 trong tổ chức.

Khóa học ISO 14001:2015 đánh giá viên trưởng & ISO 14001:2015 đánh giá viên nội bộ bao gồm những gì?

ISO 14001:2015 Đào tạo đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý môi trường

 • Khóa học giúp bạn có được vai trò và trách nhiệm của đánh giá viên nội bộ
 • Nó giúp bạn hiểu khung EMS
 • Nó cho phép bạn chuẩn bị, tiến hành và theo dõi các hoạt động đánh giá ISO 14001: 2015
 • Nó giúp bạn phát triển các kỹ năng để đánh giá khả năng quản lý EMS của một tổ chức
 • Nó cho phép bạn chuẩn bị các báo cáo đánh giá thực tế

  Tìm hiểu thêm tại đây.

  ISO 14001:2015 EMS Khóa học đánh giá viên trưởng
 • Hiểu biết về vai trò và trách nhiệm của đánh giá viên và đánh giá viên trưởng
 • Khả năng thực hiện đánh giá của bên thứ ba
 • Các kỹ năng và kiến thức để tiến hành đào tạo để thực hiện và đánh giá EMS hiệu quả
 • Hiểu biết liên quan về các nguyên tắc EMS và loạt tiêu chuẩn ISO 14000
 • Giải thích các yêu cầu của ISO 14001 trong bối cảnh đánh giá
 • Xác định các lỗ hổng trong hệ thống EMS hiện tại liên quan đến các yêu cầu quy định trong ISO 14001: 2015

  Tìm hiểu thêm tại đây.

  Các dịch vụ liên quan:

  Chứng nhận FSC
  Chứng nhận PEFC

Bước tiếp theo

Chọn vị trí