Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015

Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015

Kiến thức và kỹ năng đánh giá theo yêu cầu ISO 14001:2015

Kiến thức và kỹ năng đánh giá theo yêu cầu ISO 14001:2015

GIỚI THIỆU KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 14001 

Khóa đào tạo này giúp người tham gia hiểu các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường (EMS) ISO 14001: 2015 và tìm hiểu cách đánh giá tổ chức dựa trên các yêu cầu này.

Thời lượng: 2 ngày
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh

BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN EMS?

Khi kết thúc khóa đào tạo đánh giá viên ISO 14001, người tham gia sẽ có thể:

• Chuẩn bị, tiến hành và theo dõi các hoạt động đánh giá ISO 14001:2015
• Đạt được kỹ năng đánh giá năng lực quản lý hệ thống quản lý môi trường của một tổ chức
• Viết báo cáo đánh giá thực tế

Lưu ý: Mục đích của khóa đào tạo đảm bảo chuyển giao kiến thức và hiểu biết một cách toàn diện về quy trình đánh giá nội bộ theo yêu cầu của ISO 14001:2015.

Các chủ đề sẽ được đề cập trong khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ ISO 14001 này bao gồm:

Ngày 1 – Mô-đun 1: Nhận thức

• Lịch sử ISO 14001
• Cấu trúc cấp cao
• Giới thiệu về ISO 14001:2015
• Những thay đổi chính trong ISO 14001:2015
• Tổng quan về ISO 14001:2015
• So sánh giữa ISO 14001:2004 và ISO 14001:2015
• Quá trình chuyển đổi và lộ trình

Ngày thứ 2 – Mô-đun 2: Quy trình đánh giá 

• Bắt đầu một cuộc đánh giá
• Xem xét tài liệu
• Kế hoạch đánh giá
• Tài liệu công việc đánh giá
• Cuộc họp khai mạc
• Thực hiện cuộc đánh giá
• Lập hồ sơ những điểm không phù hợp
• Cuộc họp kết thúc
• Báo cáo đánh giá
• Theo dõi đánh giá

PHƯƠNG PHÁP KHÓA ĐÀO TẠO LÀ GÌ?

Những người tham gia sẽ học thông qua các bài giảng, nghiên cứu trường hợp, bài tập nhóm và thảo luận. 

AI NÊN THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO?

Khóa đào tạo này được thiết kế đặc biệt dành cho:

• Đại diện quản lý
• Người quản lý EMS hoặc EHS
• Thành viên Ban chỉ đạo EMS ISO 14001
• Đánh giá viên nội bộ/ Đánh giá viên trưởng EMS
• Nhân viên chịu trách nhiệm cập nhật các yêu cầu pháp lý, giám sát quản lý môi trường và tuân thủ ISO 14001

Điều kiện tiên quyết: Không có

NGƯỜI CỐ VẤN KHÓA ĐÀO TẠO LÀ AI?

Nội dung và cấu trúc khóa học được thiết kế bởi các chuyên gia của TÜV SÜD.

Với kinh nghiệm và kiến thức dày dặn về các tiêu chuẩn liên quan, đội ngũ chuyên gia sản phẩm và chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi tại TÜV SÜD đã phát triển nội dung khóa đào tạo dựa trên bối cảnh kinh doanh hiện tại và yêu cầu của thị trường.

 

  • Lợi ích của việc đăng ký khóa học này là gì?
    • Đào tạo đẳng cấp thế giới – được hướng dẫn từ các chuyên gia trong ngành của TÜV SÜD và chuyên gia đào tạo 
    • Học tập tương tác – thông qua bài giảng, hình minh họa và mô phỏng 

    • Cơ hội kết nối – với người hướng dẫn và bạn cùng học

    • Nâng cao năng lực bản thân – bằng cách được đào tạo bởi các chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực an toàn, an ninh và bền vững

 

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Bước tiếp theo

Chọn vị trí