Năng lượng xanh thúc đẩy một tương lai bền vững
1 min

Năng lượng xanh thúc đẩy một tương lai bền vững

Tác giả: Ông Niranjan Nadkarni, CEO - TÜV SÜD Khu vực Nam Á, Đông Nam Á, Trung Đông & Châu Phi

Posted by: Niranjan Nadkarni Date: 03 Dec 2021

Khi thế giới phải đối mặt với những hậu quả tàn khốc của biến đổi khí hậu chưa từng có, năng lượng tái tạo có thể tạo ra sự khác biệt to lớn để hướng tới một tương lai bền vững hơn.

Bài báo này đã được xuất bản trên Mint. Để đọc toàn bộ bài báo, hãy truy cập Năng lượng xanh thúc đẩy một tương lai bền vững (livemint.com)

 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí