Báo chí và truyền thông TUV SUD Việt Nam
3 min

Phong cách lãnh đạo đột phá cho một môi trường kinh doanh đột phá

Blog

Posted by: Niranjan Nadkarni Date: 03 Oct 2021

Sự đột phá do công nghệ, cạnh tranh, đổi mới, người tiêu dùng và các yếu tố kinh doanh khác luôn tạo ra sự không chắc chắn và các điều kiện kinh doanh biến động, khiến các nhà lãnh đạo buộc phải quản lý hoặc thúc đẩy sự thay đổi để đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp. Tôi luôn tin tưởng và đã trải nghiệm rằng tại bất kỳ 'điểm thay đổi nào' - tôi gọi đó là 'Điểm đến hạn' - nhà lãnh đạo cần phá vỡ phong cách lãnh đạo hiện có của mình, để luôn phù hợp với nhu cầu phát triển của tổ chức và điều hướng mọi người thông qua các thay đổi liền mạch.

Mặc dù phong cách lãnh đạo đột phá ngày nay, hầu hết được nói đến trong bối cảnh sự đột phá do công nghệ thúc đẩy, nhưng tôi tin rằng để một nhà lãnh đạo có thể thành công và đưa tổ chức vượt qua các giai đoạn khác nhau trong vòng đời của nó, điều quan trọng là nhà lãnh đạo phải nhìn nhận sự đột phá như một cơ hội và nắm lấy những thay đổi mà nó mang lại.

Một thập kỷ trước, tôi đảm nhận vai trò CEO khu vực Nam Á. Người tiền nhiệm của tôi, Ishan, đã chuyển giao một khu vực có nền tảng vững chắc - đội ngũ nhân sự tài năng, danh mục sản phẩm, đầu tư và văn hóa hỗ trợ tăng trưởng có lợi nhuận. Với tư cách là người lãnh đạo, vai trò của tôi là đảm bảo các nhóm phù hợp với một mục tiêu chung và có sự rõ ràng tuyệt đối để đạt được các mục tiêu, lợi nhuận cuối cùng và hiệu quả hoạt động, đồng thời duy trì văn hóa cần được quan tâm tối đa khi quy mô của nhóm và doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Giai đoạn tiếp theo của sự phát triển cần tôi thay đổi phong cách quản lý của mình từ cách tiếp cận từ trên xuống sang cách tiếp cận từ dưới lên. Khu vực tôi đang quản lý cần tái cấu trúc, thiết kế lại mô hình kinh doanh, giới thiệu các dịch vụ mới, mở rộng thị trường, lực lượng nhân tài đa dạng và văn hóa tạo ra & nuôi dưỡng nhiều nhà lãnh đạo hơn.

Các yêu cầu kinh doanh ở những điểm này, đòi hỏi tôi phải thay đổi phong cách lãnh đạo của mình để đạt được sự tăng trưởng bền vững và có lợi nhuận & thêm sự ổn định.

Năm 2017, tôi có cơ hội lãnh đạo một khu vực lớn hơn bao gồm các tiểu vùng: Đông Nam Á, Nam Á, Trung Đông và Châu Phi (ASMEA). Phong cách lãnh đạo của tôi cần phải giải quyết được văn hóa đa dạng, phong cách và tư duy quản lý khác nhau, điều kiện kinh tế xã hội và các khía cạnh khác. Sự thay đổi này cũng được theo sau bởi việc công bố chiến lược 2025 của tổ chức, tập trung vào chuyển đổi kỹ thuật số.

Những thay đổi này là một sự thay đổi mô hình sâu sắc: xác định lại chiến lược, cấu trúc, văn hóa và quy trình của công ty. Điều bắt buộc là phải thúc đẩy sự thay đổi thành công bằng cách thiết kế các biện pháp can thiệp cụ thể và đưa ra định hướng rõ ràng để nhân viên làm chủ hành trình chuyển đổi. Đó là khi khu vực chấp nhận 6 nguyên tắc hướng dẫn phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh toàn cầu & dựa trên sự phụ thuộc lẫn nhau để thúc đẩy hiệu quả và hiệu suất.

Trong mười năm qua, tôi đã ba lần thay đổi phong cách lãnh đạo của mình để quản lý những thay đổi. Với 'chu kỳ thay đổi' được rút ngắn, tôi dự đoán một nhà lãnh đạo giờ đây sẽ cần phá vỡ và đổi mới phong cách lãnh đạo của mình thường xuyên hơn và giải quyết các tình huống phức tạp hơn nhiều để đảm bảo vòng đời của tổ chức phát triển như mong muốn và thúc đẩy sự đổi mới.

Hàng chục năm kinh nghiệm ở các vai trò lãnh đạo khác nhau cho tôi biết rằng khả năng học hỏi, không học hỏi và học lại của người lãnh đạo là yếu tố quan trọng để vượt qua những thay đổi và dẫn dắt những người khác đến mục tiêu mong muốn đồng thời trau dồi họ cho các vai trò trong tương lai.

Bạn chỉ cần xác định ‘Điểm đến hạn’ đó và tận hưởng sự đột phá.

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Ông Niranjan Nadkarni, CEO - TÜV SÜD Khu vực Nam Á, Đông Nam Á, Trung Đông & Châu Phi.

Bấm vào đây để đọc các bài báo khác của Ông Niranjan Nadkarni. 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí