Hóa chất và quy trình

Hóa chất và quy trình

Buổi chia sẻ trực tuyến

Buổi chia sẻ trực tuyến

Xem lại các buổi chia sẻ trực tuyến đã diễn ra

Giám định dựa trên rủi ro (RBI)
Buổi chia sẻ trực tuyến

Tối ưu hóa vận hành và bảo trì nhà máy thông qua giám định dựa trên rủi ro (RBI)

Tiềm năng của RBI, nâng cao phương pháp bảo trì và an toàn của doanh nghiệp.

XEM NGAY

Tối ưu hóa bảo trì bằng đánh giá đủ điều kiện hoạt động của thiết bị (FFS)
Buổi chia sẻ trực tuyến

Tối ưu hóa bảo trì bằng đánh giá đủ điều kiện hoạt động của thiết bị (FFS)

FFS giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí bảo trì, tính khả dụng và chi phí vận hành tài sản như thế nào?

XEM NGAY

Luật REACH: Hướng dẫn hóa chất trên vật phẩm
Buổi chia sẻ trực tuyến

Luật REACH: Hướng dẫn hóa chất trong vật phẩm

Các chất SVHC theo quy định của luật REACH và con đường phía trước

Xem ngay

Sự kết nối của thiết bị, tự động hóa, và quy trình sản xuất thông minh trong môi trường công nghiệp 4.0
Buổi chia sẻ trực tuyến

Tối ưu hóa quá trình sản xuất với máy học và công nghiệp 4.0

Chuyên gia TÜV SÜD chia sẻ những tiềm năng để tối ưu hóa quy trình, ngành tiện ích & sản xuất và cách doanh nghiệp triển khai Máy Học AI và Công nghiệp 4.0

Xem ngay

Quy trình sản xuất thông minh và sự kết nối của các thành phần trong ngành chế biến với công nghiệp 4.0
Buổi chia sẻ trực tuyến

Đảm bảo kinh doanh liên tục với công nghiệp 4.0 trong ngành chế biến

Tìm hiểu cách thức bắt đầu, mở rộng và duy trì chuyển đổi Công nghiệp 4.0 cho doanh nghiệp

Xem ngay

Quản lý nhà cung cấp và dịch vụ chuỗi cung ứng
Buổi chia sẻ trực tuyến

Quản lý nhà cung cấp và dịch vụ chuỗi cung ứng

Làm thế nào để giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng?

Xem ngay

Quy trình kiểm tra và đánh giá hóa chất trong sản phẩm và tuân thủ các quy định EU  cho các doanh nghiệp ngoài khối EU
Buổi chia sẻ trực tuyến

Các quy định khung về hóa chất trong sản phẩm vào thị trường EU

Buổi chia sẻ trực tuyến trình bày các cập nhật mới nhất về các quy định khung về an toàn hóa chất trong sản phẩm xuất khẩu vào thị trường EU.

Xem ngay

Bước tiếp theo

Chọn vị trí