Giải pháp ZDHC

Giải pháp ZDHC

Xem lại buổi chia sẻ

Xem lại buổi chia sẻ

Buổi chia sẻ thuộc chuỗi hội thảo giải pháp ZDHC 2024 được tổ chức bởi ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals - Không xả thải hóa chất độc hại) với mục đích cung cấp thông tin và hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện chương trình Lộ trình đến không (Roadmap to Zero) của ZDHC. Đây là một chương trình toàn cầu nhằm mục tiêu loại bỏ hoàn toàn các hóa chất nguy hại khỏi chuỗi cung ứng dệt may và da giày. Chương trình này bao gồm các yêu cầu về quản lý hóa chất từ đầu vào, quá trình sản xuất và đầu ra.

Xem lại buổi chia sẻ để lắng nghe chuyên gia của chúng tôi giới thiệu về các giải pháp của ZDHC và các công cụ hỗ trợ của TÜV SÜD nhằm giúp các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng dệt may, da giày triển khai chương trình ZDHC một cách toàn diện

Để xem lại buổi chia sẻ, vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu.


CÁC ĐIỂM CHÍNH ĐƯỢC ĐỀ CẬP

  • Phát biểu từ tổ chức ZDHC
  • ZDHC Xác nhận Incheck Cấp độ 1: Hỏi đáp và các điểm đánh giá
  • Các công cụ xem xét thay thế (hóa chất) trong triển khai CMS
  • Thực hành đánh giá rủi ro hóa chất: Cách sử dụng dải kiểm soát
  • Hỏi và đáp

AI NÊN XEM LẠI BUỔI CHIA SẺ

  • Nhà cung ứng sản phẩm hóa chất
  • Nhà máy triển khai chương trình ZDHC CMS, ZDHC Supplier to Zero, Higg FEM 4.0
  • Nhân viên phụ trách RSL, QC, HSE, đội quản lý hóa chất của nhà máy
  • Nhân viên phụ trách về môi trường, chất lượng và nguyên liệu của đại diện Các nhãn hàng
  • Đại diện các hiệp hội và các tổ chức

DIỄN GIẢ

Nguyễn Minh Trúc - TUV SUD Việt NamThạc sĩ Nguyễn Minh Trúc

Trưởng bộ phận Dịch vụ Thử nghiệm Hóa học cho hàng tiêu dùng, TÜV SÜD Việt Nam

Anh Trúc tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành hóa phân tích tại Đại Học Roskilde Đan Mạch.

Chuyên gia có trên 15 năm kinh nghiệm về lĩnh vực thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm, môi trường và an toàn hóa chất.

Hiện tại, Anh Trúc đang giữ chức vụ trưởng bộ phận dịch vụ thử nghiệm hóa học cho hàng tiêu dùng tại công ty TÜV SÜD Việt Nam và đồng thời là giảng viên của học viện ZDHC.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí