Quy trình sản xuất thông minh và sự kết nối của các thành phần trong ngành chế biến với công nghiệp 4.0

Đảm bảo kinh doanh liên tục với công nghiệp 4.0 trong ngành chế biến

Xem lại buổi chia sẻ

Xem lại buổi chia sẻ

Đảm bảo kinh doanh liên tục với công nghiệp 4.0 trong ngành chế biến

Các nhà sản xuất trong ngành Công nghiệp Chế biến phải đối mặt với việc gián đoạn hoạt động và chuỗi cung ứng khi nhiều quốc gia trên thế giới đưa ra các biện pháp phong tỏa, hạn chế đi lại và tạm ngưng hoạt động để hạn chế sự lây lan của COVID-19.

Việc gián đoạn này buộc các nhà sản xuất phải suy nghĩ lại về hoạt động và mô hình chuỗi cung ứng toàn cầu của mình và tìm tòi các giải pháp công nghệ mới để tăng khả năng phục hồi, tiếp tục hoạt động kinh doanh trong tương lai. Một công nghệ quan trọng là tạo ra Digital Twin thông qua triển khai Công nghiệp 4.0.

Điểm khởi đầu lý tưởng sẽ là việc áp dụng Chỉ số Sẵn sàng cho Công nghiệp Thông minh (SIRI), Công nghiệp 4.0 hỗ trợ các nhà sản xuất thuộc ngành Công nghiệp Chế biến trong việc cấu trúc hành trình số hóa.

Buổi chia sẻ trực tuyến của TÜV SÜD sẽ giúp doanh nghiệp hiểu được cách thức bắt đầu, mở rộng quy mô, điều chỉnh và duy trì chuyển đổi Công nghiệp 4.0 với cách tiếp cận từng bước để tích hợp từ đầu đến cuối của cả quy trình kinh doanh nội bộ & chuỗi cung ứng bên ngoàiĐể xem lại buổi chia sẻ, vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu.


CÁC ĐIỂM CHÍNH ĐƯỢC ĐỀ CẬP

  • Cách đánh giá mức độ sẵn sàng kỹ thuật số của doanh nghiệp thông qua Chỉ số Sẵn sàng cho Công nghiệp Thông minh (SIRI)
  • Cách cấu trúc lộ trình chuyển đổi kỹ thuật số
  • Các công nghệ chính để triển khai Digital Twin trong ngành công nghiệp chế biến
  • Hỏi & Đáp


LỢI ÍCH CỦA CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

  • Tất cả thông tin do nhà máy tạo ra được số hóa, truyền phát và phân tích theo thời gian thực – cho phép đánh giá nhanh hơn các phương án thiết kế do các thông số kỹ thuật linh hoạt và được giải quyết liên tục và cải tiến quy trình liên tục.
  • Tận dụng sự tăng trưởng liên tục của thông tin số để thể hiện tất cả các thiết bị và quy trình của nhà máy – Sử dụng đúng lượng thông tin ngày càng tăng, thông qua việc áp dụng các phân tích nâng cao và/hoặc AI, cho phép mô hình hóa tài sản tích hợp của các hệ thống tương tác nhưng riêng biệt.
  • Gia tăng quá trình ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả – như thông tin từ Điều khiển, Cơ khí, Đường ống, tất cả đều đóng góp vào cơ sở dữ liệu kỹ thuật thông qua các quy trình mô phỏng dựa trên chiến lược điều khiển và thiết kế cơ khí.

Tìm hiểu thêm về Chỉ số Sẵn sàng cho Công nghiệp Thông minh SIRI tại đây.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí