Quản lý nhà cung cấp và dịch vụ chuỗi cung ứng

Quản lý nhà cung cấp và dịch vụ chuỗi cung ứng

Xem lại buổi chia sẻ

Xem lại buổi chia sẻ

Quản lý nhà cung cấp và dịch vụ chuỗi cung ứng

Với sự bùng nổ của cuộc khủng hoảng hiện nay, việc quản lý chuỗi cung ứng hiện nay trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Khi các tổ chức thâm nhập thị trường mới, buộc phải xác định các nhà cung cấp mới và giao dịch với các nhà cung cấp và khách hàng tại địa phương nhiều hơn, chuỗi cung ứng của họ trở nên dễ bị tổn thương hơn và gây ra rủi ro cao hơn cho sự liên tục của hoạt động kinh doanh. Để giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng do sự phức tạp của chuỗi cung ứng ngày càng tăng, khả năng tiếp cận thông tin giảm và nhu cầu lớn hơn về chất lượng cao hơn trong thời gian ngắn hơn, tất cả với chi phí thấp hơn, thì việc quản lý hiệu quả các mối quan hệ với nhà cung cấp là cần thiết trên quy mô toàn cầu.

Để xem lại buổi chia sẻ, vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu.


thông tin về diễn giả

Ông Bratin Roy  Phó Chủ tịch, Dịch vụ Công nghiệp, Khu vực Nam Á, Đông Nam Á, Trung Đông và Châu Phi (ASMEA)  Ông chịu trách nhiệm kinh doanh của Dịch vụ Công nghiệp của TÜV SÜD tại Nam Á, Đông Nam Á, Trung Đông và Châu Phi.Ông Bratin Roy

Phó Chủ tịch, Dịch vụ Công nghiệp, Khu vực Nam Á, Đông Nam Á, Trung Đông và Châu Phi (ASMEA)

Ông chịu trách nhiệm kinh doanh của Dịch vụ Công nghiệp của TÜV SÜD tại Nam Á, Đông Nam Á, Trung Đông và Châu Phi.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí