Giám định dựa trên rủi ro (RBI)

Tối ưu hóa vận hành và bảo trì nhà máy thông qua giám định dựa trên rủi ro (RBI)

Xem lại buổi chia sẻ

Xem lại buổi chia sẻ

VẬN HÀNH AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ CHI PHÍ CHO NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP 

Giám định dựa trên rủi ro (RBI) là một quy trình quan trọng trong việc xác định, đánh giá và phân loại rủi ro công nghiệp xuất phát từ sự xuống cấp của thiết bị hoặc cấu trúc. Bằng cách phân tích xác suất và hậu quả của các hư hỏng tiềm ẩn, chương trình giám định và bảo trì hiệu quả có thể được phát triển, tạo ra quy trình lập kế hoạch giám định và nâng cao độ tin cậy cũng như an toàn trong vận hành nhà máy.

Buổi chia sẻ này cung cấp sự hiểu biết toàn diện về các nguyên tắc RBI và cách thức triển khai thúc đẩy hiệu quả, khám phá các yêu cầu khung API 580 / EN 16991. Thông qua việc chia sẻ về các phương pháp RBI, những thông tin kỹ thuật và các cân nhắc thực tế từ chuyên gia, người xem có được sự hiểu biết sâu sắc về các thực tiễn hiện có. Hơn nữa, dựa vào các nghiên cứu trường hợp thực tế, chúng tôi xem xét các ứng dụng thực tế, tiết lộ cả những thành công và rủi ro tiềm ẩn khi triển khai RBI trong doanh nghiệp.

Khám phá cách tiếp cận này không chỉ củng cố các giao thức an toàn mà còn tối ưu hóa các quy trình, giúp tiết kiệm đáng kể cả thời gian và nguồn lực. Hãy xem lại buổi chia sẻ để tìm hiểu tiềm năng của RBI và nâng cao phương pháp bảo trì và an toàn của doanh nghiệp.

Để xem lại buổi chia sẻ, vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu.


CÁC ĐIỂM CHÍNH ĐƯỢC ĐỀ CẬP

  • RBI trong các chương trình quản lý an toàn và tính toàn vẹn tài sản 
  • Khái niệm đánh giá rủi ro
  • Tổng quan và giới thiệu về các yếu tố chính của chương trình RBI (khung RBI)
  • Cơ chế xuống cấp và cách thức sai hỏng
  • Xác định khả năng/ xác suất sai hỏng và hậu quả của sai hỏng
  • Lập kế hoạch giám định dựa trên rủi ro, quản lý rủi ro và việc duy trì luôn cập nhật
  • Nghiên cứu điển hình và lợi ích
  • Hỏi và đáp

GIỚI THIỆU VỀ DIỄN GIẢ

Risk based inspection

Tiến sĩ Robert Kauer
Chuyên gia về Quản lý toàn vẹn tài sản, Tối ưu hóa độ tin cậy và An toàn quy trình, Dịch vụ Công nghiệp, TÜV SÜD

Trong suốt thời gian làm việc tại TÜV SÜD, Robert đã xử lý nhiều dự án quốc gia và quốc tế khác nhau liên quan đến thiết kế, đánh giá đủ điều kiện hoạt động của thiết bị, tính toàn vẹn của cấu trúc và phát triển chương trình giám định cho các ứng dụng hạt nhân và phi hạt nhân trong công nghệ đường ống và bình chịu áp lực. Hiện tại, Robert chịu trách nhiệm phát triển sản phẩm và các dự án cho công nghiệp quy trình liên quan đến quản lý tính toàn vẹn tài sản, tối ưu hóa độ tin cậy và an toàn quy trình tại TÜV SÜD Industry Service, Munich, Đức.

Robert nhận bằng kỹ sư tại Đại học Technische München vào năm 1991. Ông cũng giữ chức vụ trong Ủy ban Quốc gia với tư cách là Người giám sát giám định viên ủy quyền của ASME. Ông là thành viên của nhiều ủy ban châu Âu và là Chủ tịch nhóm làm việc quốc tế ASME Đức cho ASME Sect. VIII.


Tìm hiểu thêm về dịch vụ giám định dựa trên rủi ro (RBI).

 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí