Sự kết nối của thiết bị, tự động hóa, và quy trình sản xuất thông minh trong môi trường công nghiệp 4.0

Tối ưu hóa quá trình sản xuất với máy học và công nghiệp 4.0

Xem lại buổi chia sẻ trực tuyến

Xem lại buổi chia sẻ trực tuyến

THÔNG TIN VỀ BUỔI CHIA SẺ

Tìm hiểu về cách tăng năng suất, giảm chi phí và rủi ro cũng như cải thiện chất lượng sản phẩm bằng cách tối ưu hóa quy trình sản xuất với Máy Học (Machine Learning) dựa trên AI và Công nghiệp 4.0.

Các quy trình số hóa không ngừng phát triển. Ngành công nghiệp sản xuất cũng có thể tận dụng Máy Học và Công nghiệp 4.0 để liên tục tối ưu hóa các quy trình sản xuất nhằm đạt được hiệu quả cao hơn và tiết kiệm chi phí đồng thời giảm lượng khí thải carbon và giảm lượng tiêu thụ năng lượng.

Chuyên gia của chúng tôi chia sẻ về cách xác định những điểm tiềm năng để tối ưu hóa trong quy trình, ngành tiện ích & sản xuất cũng như cách thức mà doanh nghiệp có thể triển khai Máy Học dựa trên AI và Công nghiệp 4.0 trong quy trình sản xuất của mình để đạt lợi ích nhiều nhất có thể cho doanh nghiệp. Để xem buổi chia sẻ, vui lòng điền vào biểu mẫu.


CÁC ĐIỂM CHÍNH ĐƯỢC ĐỀ CẬP

  • Giới thiệu về Công nghiệp 4.0: Chính xác thì Công nghiệp 4.0 là gì, làm thế nào một doanh nghiệp có thể xác định mức độ trưởng thành của mình?
  • Ưu điểm của Máy Học trong môi trường sản xuất
  • Điểm tiềm năng để tối ưu hóa thông qua Máy Học: AI có thể giúp doanh nghiệp đạt những gì liên quan đến tiết kiệm năng lượng, chất lượng và hiệu quả?
  • Điều kiện tiên quyết cho Máy Học: Nguồn dữ liệu lý tưởng trong các doanh nghiệp
  • Hỏi và đáp

LỢI ÍCH KHI xem buổi chia sẻ

  • Hiểu rõ các khái niệm về Công nghiệp 4.0 và cách đánh giá mức độ trưởng thành của doanh nghiệp
  • Nắm bắt được cách xác định các điểm tiềm năng có thể tối ưu hóa trong các quy trình sản xuất và các tiện ích với Máy Học
  • Tìm hiểu chi tiết về các điều kiện tiên quyết cho các dự án Máy Học & Công nghiệp 4.0

Vui lòng liên hệ email [email protected] để tìm hiểu thêm chi tiết.

 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí