Cam kết của chúng tôi

Cam kết bền vững

Hành động có trách nhiệm hướng tới một tương lai bền vững

Hành động có trách nhiệm hướng tới một tương lai bền vững

Hành động bền vững có nghĩa là chấp nhận trách nhiệm hôm nay đối với thế giới ngày mai. Các thế hệ ngày mai sẽ sống theo cách nào sẽ được quyết định bởi những hành động chúng ta ngày hôm nay và tính bền vững của việc định hướng nền kinh tế hiện tại cùng với lối sống của chúng ta. Các công ty như chúng tôi có nhiệm vụ ghi nhớ điều này khi chúng tôi góp phần định hình tương lai.


Hành động bền vững, có trách nhiệm nhằm bảo vệ con người và môi trường là trụ cột trong các mục tiêu công ty của TÜV SÜD ngay từ đầu và đã là một nguyên tắc chỉ đạo của chúng tôi kể từ khi thành lập vào năm 1866. Trong hơn 155 năm, chúng tôi đã tạo ra sự tiến bộ bằng cách bảo vệ con người , môi trường và tài sản khỏi các rủi ro liên quan đến công nghệ. Chúng tôi hỗ trợ và định hình quá trình chuyển đổi công nghệ, liên tục điều chỉnh và sắp xếp các dịch vụ của mình với mục tiêu đảm bảo an toàn và bảo mật tối ưu cũng như hoạt động kinh doanh hiệu quả. Bằng cách làm như vậy, chúng tôi liên tục tái khẳng định cam kết của mình đối với các nguyên tắc nền tảng của chúng tôi.

Tại TÜV SÜD, chúng tôi xác định rất rõ mục tiêu của mình: thực hiện trách nhiệm của mình với tư cách là một công ty và định hình tương lai một cách bền vững. Nhiều dịch vụ của chúng tôi đã đóng góp vào mục tiêu này kể từ khi thành lập: các chứng chỉ và dấu chứng nhận của chúng tôi xác nhận tính an toàn, bảo mật và hiệu quả của các cơ sở hạ tầng và thiết bị, đảm bảo chất lượng của sản phẩm và quy trình cũng như sự minh bạch về hiệu suất.

Chúng tôi khơi dậy niềm tin - có lẽ là yêu cầu quan trọng nhất cho các hành động chung - bởi vì chúng tôi tin chắc rằng sự bền vững thực sự chỉ có thể thực hiện được khi nó đại diện cho lợi ích của càng nhiều nhóm xã hội càng tốt. Chỉ khi có sự đồng thuận rộng rãi giữa các lĩnh vực kinh doanh, xã hội và môi trường thì chúng ta mới có thể sống bền vững và tạo ra giá trị. Những thách thức phía trước chỉ có thể được làm cùng nhau.

Chúng tôi thúc đẩy chiến lược bền vững của công ty và làm việc nhất quán để hệ thống hóa các hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi đang ngày càng điều chỉnh toàn bộ công ty của mình theo các tiêu chí bền vững, đảm bảo tính minh bạch trong cả mục tiêu và hành động của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về những nỗ lực phát triển bền vững của chúng tôi tại đây.

Chiến lược và quản lý
Chúng tôi hiểu tính bền vững với tất cả các khía cạnh của nó như là một thành phần không thể thiếu trong các hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
Tìm hiểu thêm
Môi trường
Chúng tôi mong muốn đóng góp vào việc bảo vệ khí hậu và tài nguyên, từ đó giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường trong các hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
Tìm hiểu thêm
Nhân sự
Chúng tôi luôn cập nhật kiến thức cho nhân viên của mình và tạo ra một môi trường làm việc thúc đẩy sự phát triển cá nhân, sự gắn bó và phúc lợi tốt.
Tìm hiểu thêm
Bằng cách thúc đẩy và thực hiện các dự án từ thiện cũng như cung cấp các dịch vụ của mình, chúng tôi hỗ trợ trên phạm vi rộng cho các vấn đề xã hội, đóng góp cho lợi ích chung và hỗ trợ các tiêu chuẩn an toàn cao.
Tìm hiểu thêm
Tiến bộ không ngừng về sự xuất sắc và hiệu quả trong khả năng lãnh đạo và các dịch vụ của chúng tôi cho phép chúng tôi duy trì và phát triển niềm tin đã gắn chặt vào chúng tôi.
Tìm hiểu thêm
Chúng tôi đang báo cáo các tác động sinh thái, kinh tế và xã hội của các hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
Tìm hiểu thêm

 

Báo cáo phát triển bền vững của chúng tôi được lập trên cơ sở tùy chọn “Cốt lõi” của Tiêu chuẩn GRI do Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI) ban hành. Chúng tôi đã ủy quyền thêm cho các đánh giá thường xuyên của NQC và nền tảng xếp hạng CSR độc lập EcoVadis. Vào năm 2023, chúng tôi đã được trao danh hiệu Bạch kim. Điều này đưa TÜV SÜD vào nhóm 1% công ty hàng đầu được đánh giá trong lĩnh vực của chúng tôi.

EcoVadis logo 2023

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Dịch vụ về phát triển bền vững

Tìm hiểu thêm về các hoạt động bền vững của chúng tôi

Danh mục các dịch vụ bền vững cho doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm

Phát triển bền vững
Câu chuyện

Xu hướng lớn: Phát triển bền vững

Làm thế nào chúng ta có thể đạt được các mục tiêu kinh tế theo cách tiếp cận bền vững?

Tìm hiểu thêm

Bước tiếp theo

Chọn vị trí