Môi trường

Môi trường

Nỗ lực bảo vệ môi trường

Nỗ lực bảo vệ môi trường

Chúng tôi mong muốn đóng góp vào việc bảo vệ khí hậu và tài nguyên, từ đó giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường trong các hoạt động kinh doanh của chúng tôi.


 

cam kết về môi trường

 

Cung cấp dịch vụ và sáng kiến mới, chúng tôi giúp khách hàng thúc đẩy bảo vệ môi trường và khí hậu phù hợp với mục đích của công ty chúng tôi. Đồng thời, chúng tôi cố gắng làm cho các hoạt động kinh doanh của mình trở nên thân thiện với môi trường nhất có thể và giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường. Chúng tôi cần các nguồn lực như điện, sưởi, giấy và nước trong văn phòng và trong hoạt động của các phòng thử nghiệm và thiết bị thử nghiệm của chúng tôi.

 

Mặc dù dấu chân sinh thái của chúng tôi với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật nhỏ hơn đáng kể so với dấu chân của các công ty trong các ngành khác, chúng tôi vẫn quyết tâm đóng góp vào việc bảo vệ khí hậu và tài nguyên cũng như chịu trách nhiệm về hậu quả sinh thái do các hoạt động kinh doanh của chúng tôi gây ra.

 

Với suy nghĩ này, vào năm 2021, chúng tôi đã biên soạn bản kiểm kê khí nhà kính quốc tế đầu tiên của mình, hiện bao gồm dữ liệu từ tất cả các công ty con được hợp nhất đầy đủ ở Đức, Ý, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Điều này chiếm khoảng 90 phần trăm doanh thu và lực lượng lao động của chúng tôi.


Phần lớn lượng khí thải cac bon của công ty chúng tôi được sử dụng bởi mức tiêu thụ năng lượng của chúng tôi cho các chuyến công tác hoặc cho các địa điểm văn phòng của chúng tôi và lượng khí thải nhà kính có liên quan. Vì điều này, mục tiêu tối quan trọng của chúng tôi là giảm lượng khí thải ở những khu vực này. Bạn có thể tìm thấy bản tóm tắt kiểm kê khí nhà kính của chúng tôi tại đây:

 

greenhouse gas emissions

Chúng tôi xây dựng bản kiểm kê khí nhà kính dựa trên các quy định chung như Nghị định thư Khí nhà kính (GHG Protocol) cũng như tiêu chuẩn quốc tế ISO 14064-1, mặc dù không cố gắng tuân thủ đầy đủ ở giai đoạn này. Chúng tôi đã hoàn thành đánh giá nội bộ trong năm nay như một bước quan trọng trong quá trình xác minh lượng khí thải cac bon của chúng tôi theo ISO 14064-3. Trong bước tiếp theo, chúng tôi sẽ ủy quyền cho bên thứ ba xác minh kho khí nhà kính của chúng tôi.

 

cách tiếp cận và mục tiêu của chúng tôi

 

Khuôn khổ cho tất cả các hoạt động hành động vì môi trường được thiết lập bởi chính sách môi trường của chúng tôi, áp dụng trên toàn cầu và được sửa đổi, cập nhật hàng năm. Các lĩnh vực trọng tâm hiện tại của chính sách là giảm tiêu thụ năng lượng và chi phí tiêu thụ, mua sắm các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm tài nguyên, đồng thời đào tạo nhân viên của chúng tôi để nâng cao nhận thức về việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

Chính sách môi trường của chúng tôi cũng đặt ra mục tiêu khí hậu ngắn hạn: từ năm 2025, chúng tôi đặt mục tiêu giảm lượng phát thải Phạm vi 1, Phạm vi 2 và – đặc biệt có liên quan – Phạm vi 3 xuống mức ròng bằng 0. Để làm điều này, trước tiên chúng tôi sẽ tránh tạo ra khí thải bất cứ khi nào có thể và giảm tiêu thụ tài nguyên. Lượng khí thải còn lại vào năm 2025 sau đó sẽ được bù đắp bằng cách hỗ trợ các dự án bồi thường đã được chứng nhận và công nhận. Vào năm 2021, chúng tôi đã làm rõ mục tiêu này một cách cụ thể hơn và bao gồm các chỉ số hiệu suất sau: 

  • Liên tục giảm phát thải khí nhà kính hàng năm của chúng tôi 
  • Mức giảm sử dụng năng lượng hàng năm của chúng tôi, được đo bằng MWh theo tỷ lệ doanh thu
  • Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy năng lượng từ các nguồn tái tạo và liên tục tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng này trên tổng mức tiêu thụ điện tại TÜV SÜD  

Cùng với việc xác định thêm các chỉ số hiệu suất cho các lĩnh vực cụ thể, chúng tôi hiện đang thực hiện mục tiêu khí hậu dài hạn và thiết lập chiến lược khí hậu vượt ra ngoài khung thời gian năm 2025. Mục tiêu của chúng tôi là giảm lượng khí thải nhà kính của TÜV SÜD xuống mức tối thiểu không thể tránh khỏi. Để cân bằng lượng khí thải không thể tránh khỏi này, chúng tôi đang lên kế hoạch giảm dần việc hỗ trợ các biện pháp bồi thường cac bon và thay thế chúng bằng các dự án thu hồi và loại bỏ cac bon. Đối với các biện pháp bồi thường của chúng tôi, chúng tôi sẽ chỉ chọn các dự án được chứng nhận và công nhận. 

Do phần lớn lượng khí thải cac bon của chúng tôi được tính bằng mức tiêu thụ năng lượng và lượng khí thải nhà kính liên quan, nên các hành động của chúng tôi nhằm giảm thiểu tác động khí hậu trong các hoạt động kinh doanh của chúng tôi sẽ tập trung vào lĩnh vực này. Với suy nghĩ này, năm ngoái chúng tôi đã giới thiệu phần mềm quản lý dữ liệu năng lượng cho phép chúng tôi giám sát và kiểm soát tối ưu mức tiêu thụ năng lượng thực tế trong hệ thống quản lý năng lượng và khí hậu. Loại và phạm vi dữ liệu được thu thập bởi hệ thống quản lý dữ liệu năng lượng dựa trên các tiêu chuẩn ISO 50001 và ISO 14064-1. Kể từ năm 2021, tất cả dữ liệu năng lượng từ các địa điểm của Đức đã được phần mềm quản lý dữ liệu năng lượng ghi lại và có thể được truy cập trực tiếp. Phần mềm sẽ được triển khai tại các địa điểm quốc tế của chúng tôi từ năm 2022 trở đi.

Chúng tôi cũng đã đặt mục tiêu của mình vào các chủ đề môi trường xa hơn. Ví dụ, trong tương lai chúng tôi sẽ báo cáo về mức độ lãng phí và lượng nước tiêu thụ. Chúng tôi cũng đã cam kết bảo vệ đa dạng sinh học, với các hành động ban đầu bao gồm phủ xanh mái nhà và tạo cảnh quan tự nhiên như một phần của việc tân trang lại tòa nhà. Ngày càng có nhiều địa điểm của chúng tôi thiết lập các tổ ong và cung cấp các biện pháp khuyến khích ong hoang dã.

Dưới đây là một số ấn tượng về các hoạt động của chúng tôi:

Bước tiếp theo

Chọn vị trí