Nhân sự

Thúc đẩy môi trường lao động an toàn

Thúc đẩy môi trường lao động an toàn

Chúng tôi đang định hình thành công kinh doanh của mình trong tương lai bằng cách tiếp tục củng cố và trao quyền cho nhân viên của mình được tạo dựng dựa trên sự tin tưởng trong một môi trường hiện đại.


 

SỨC KHOẺ THỂ CHẤT VÀ TINH THẦN CHO ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

 

Là một nhà tuyển dụng có trách nhiệm, chúng tôi đảm bảo rằng nhân viên của chúng tôi trên khắp thế giới có thể làm việc trong một môi trường nghề nghiệp an toàn mà không gây nguy hiểm cho sức khỏe của họ. Để đạt được điều này, chúng tôi tập trung vào tất cả các khía cạnh trách nhiệm của họ, từ các nhiệm vụ tại bàn việc thông thường cho đến các hoạt động thử thách về thể chất như thử nghiệm tua-bin gió hoặc cáp treo, làm việc với các thiết bị phức tạp hoặc vật liệu nguy hiểm.

 

 

an toàn lao động

 

Chúng tôi theo đuổi phương pháp Vision Zero, phấn đấu vì một thế giới không có tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Các phòng thử nghiệm, quy trình và hệ thống quản lý của chúng tôi cũng đáp ứng tất cả các yêu cầu và được chứng nhận theo các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe nghề nghiệp có liên quan. Tất cả nhân viên của chúng tôi đều được chăm sóc y tế nghề nghiệp.  

Tại Đức, hệ thống quản lý khẩn cấp và sơ cứu được điều phối tập trung đã được thành lập vào năm 2016 nhằm để đảm bảo an toàn trong tất cả các quy trình theo chuỗi phản ứng khẩn cấp và quản lý hiệu quả việc bổ nhiệm và đào tạo sơ cứu viên. Ngoài ra, nhiều địa điểm ở Đức của chúng tôi đã lắp đặt bộ máy khử rung tự động bên ngoài (AED), với 145 AED được cung cấp cho các trung tâm dịch vụ phương tiện chỉ trong năm 2020. 

Cuối cùng, ngoài việc cung cấp các dịch vụ sức khỏe tinh thần nghề nghiệp trong các trường hợp căng thẳng hoặc xung đột tại nơi làm việc, chúng tôi đã thiết lập đường dây nóng và dịch vụ sức khỏe tinh thần khẩn cấp 24 giờ cho nhân viên vào năm 2013.

Chúng tôi nhấn mạnh thêm cam kết của mình bằng việc ký Tuyên bố Singapore năm 2017 của Tổ chức SOS Quốc tế. Kể từ đó, tất cả nhân viên TÜV SÜD đi công tác đều có thể tin tưởng vào mạng lưới trung tâm hỗ trợ toàn cầu cung cấp trợ giúp chuyên nghiệp nhanh chóng cho các trường hợp khẩn cấp y tế hoặc các vấn đề liên quan đến an ninh. Chúng hoạt động suốt ngày đêm và hiện có sẵn ở khoảng 70 quốc gia và hơn 90 ngôn ngữ.

 

 

CHÍNH SÁCH AN TOÀN & SỨC KHOẺ TOÀN CẦU

 

Phản ánh chiến lược quốc tế hóa của công ty chúng tôi, quản lý sức khỏe doanh nghiệp (CHM) của chúng tôi tuân theo cách tiếp cận quốc tế bằng cách kết hợp các khái niệm về chăm sóc sức khỏe theo luật định (bao gồm cả sức khỏe và an toàn nghề nghiệp) và chương trình sức khỏe tự nguyện. Chúng tôi cam kết duy trì các nguyên tắc của Tuyên bố Luxembourg về Nâng cao Sức khỏe tại Nơi làm việc ở Liên minh Châu Âu mà chúng tôi đã ký vào năm 2013.

 

Vào năm 2017, chúng tôi đã thông qua Chính sách An toàn & Sức khỏe Toàn cầu để làm cơ sở cho các hành động của mình và sửa đổi chính sách này vào năm 2021. Chính sách này quy định việc tổ chức chăm sóc sức khỏe của chúng tôi ở cấp độ toàn cầu cho tất cả các công ty TÜV SÜD. Dưới sự điều phối và quản lý của trung tâm, hơn 30 Giám đốc An toàn & Sức khỏe Khu vực chịu trách nhiệm về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc và thực hiện các nguyên tắc quản lý chăm sóc sức khỏe của chúng tôi ở cấp địa phương. Bản sửa đổi chính sách đã bổ sung các hành động liên quan đến sức khỏe tinh thần, cân nhắc nhiều hơn đến các hình thức làm việc mới và đưa ra các chỉ số hiệu suất bổ sung.

 

Chúng tôi cung cấp nhiều biện pháp để nâng cao nhận thức về sức khỏe của nhân viên trong cả môi trường chuyên nghiệp và cá nhân. Các dịch vụ dựa trên phòng ngừa cụ thể (ví dụ: sàng lọc ung thư đại trực tràng, căng thẳng và tiểu đường) cải thiện động lực và hiệu suất của nhân viên, đồng thời giúp chống lại tình trạng vắng mặt liên quan đến bệnh tật và hậu quả của thay đổi nhân khẩu học. Các biện pháp chúng tôi cung cấp thường vượt xa các yêu cầu của luật pháp.

 

 

HỌC TẬP LIÊN TỤC – CẦN THIẾT VÀ ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH

 

Trong một môi trường năng động, các nhiệm vụ mà chúng tôi phải đối mặt với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ không ngừng phát triển. Trước sự tiến bộ của công nghệ, chuyển đổi kỹ thuật số và nền kinh tế toàn cầu ngày càng kết nối và phức tạp, các yêu cầu mà chúng tôi đưa ra đối với nhân viên của mình cũng đang thay đổi theo mức độ tương đương. Chúng tôi mong muốn trao quyền cho nhân viên của mình để vượt qua những thách thức này bằng cách cung cấp các chương trình đào tạo liên tục và trình độ chuyên môn trên phạm vi rộng. Đào tạo liên tục là cần thiết và được khuyến khích. Vào năm 2021, nhân viên của chúng tôi đã hoàn thành khoảng 84.200 ngày để đạt tiêu chuẩn và các khóa đào tạo liên tục, tương đương hơn 26 giờ trên đầu người.  

Ngoài ra, chúng tôi cũng tập trung vào sự phát triển có mục tiêu của các cấp quản lý điều hành và chuyên gia của chúng tôi. Các chương trình “Leadership & Expert Development House” có từ lâu đời của chúng tôi đã đặt việc phát triển nguồn nhân lực liên tục và có hệ thống cho các cấp quản lý điều hành và chuyên gia làm trọng tâm trong các hoạt động nhân sự quốc tế của chúng tôi trong nhiều năm.


Nguồn nhân lực đóng vai trò then chốt trong bối cảnh tiến bộ của quá trình số hóa bằng cách hỗ trợ nhân viên trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số và các lĩnh vực kinh doanh mới. Các hoạt động nhân sự toàn cầu của chúng tôi cung cấp nhiều chương trình khác nhau cho nhiều yêu cầu khác nhau, cho phép nhân viên của chúng tôi tự tìm hiểu về các chủ đề cốt lõi trong quá trình số hóa và nâng cao kiến thức của họ.

 

 

PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ

 

Chúng tôi mong muốn đánh giá hiệu suất của nhân viên với tính khách quan tối đa theo các tiêu chuẩn thống nhất trong toàn Tập đoàn. Để đạt được điều này, chúng tôi đã thiết lập các quy trình toàn cầu cho các thỏa thuận mục tiêu, phản hồi và đánh giá hiệu suất. Theo đó, dù bất kỳ làm việc ở đâu trên thế giới, nhân viên của chúng tôi luôn có cơ hội thảo luận về tình trạng hiệu suất và cơ hội phát triển với cấp trên của họ. Những điều này có thể bao gồm sự phát triển trong vị trí hiện tại hoặc một vị trí khác có cấp bậc tương đương hoặc cao hơn, nhưng cũng có các biện pháp như luân chuyển công việc và triển khai quốc tế. Những biện pháp như vậy có thể cho phép nhân viên mở rộng kiến thức và kỹ năng cá nhân cũng như thu thập kinh nghiệm quốc tế trong công ty.

Xác định và khuyến khích các nhân sự có tiềm năng cao là một phần quan trọng trong chiến lược nguồn nhân lực của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp các hoạt động và chương trình có mục tiêu để hỗ trợ những nhân viên này phát triển nghề nghiệp và cá nhân, đồng thời củng cố lòng trung thành của họ đối với công ty chúng tôi. Các chương trình này bao gồm các hỗ trợ khác nhau cho các cấp độ phát triển khác nhau của nhân viên và các chương trình cấp khu vực bổ sung.

 

quản lý sự đa dạng

 

TÜV SÜD là biểu tượng của sự đa dạng và hòa nhập. Các thành viên của công ty chúng tôi đến từ hơn 100 quốc gia khác nhau, thuộc các nhóm tuổi khác nhau, có lối sống khác nhau và đóng góp vô số kỹ năng, quan điểm và sở thích. Chúng tôi tin rằng chính sự đa dạng này đóng vai trò quan trọng trong thành công của TÜV SÜD. Chúng tôi đã ký Charta der Vielfalt (Hiến chương Đa dạng của Đức) vào đầu tháng 6 năm 2017 và cam kết duy trì các nguyên tắc tạo ra một môi trường làm việc không có định kiến. Tất cả nhân viên tại TÜV SÜD đều xứng đáng được đánh giá cao bất kể giới tính, quốc tịch, dân tộc, tôn giáo hay thế giới quan, tình trạng khuyết tật, tuổi tác, khuynh hướng tình dục và bản sắc của họ. Vào năm 2021, chúng tôi tiếp tục củng cố cam kết này bằng cách giới thiệu chính sách quản lý “Đa dạng và Hòa nhập” áp dụng trên toàn công ty. Chính sách này thể hiện rõ ràng việc TÜV SÜD thúc đẩy văn hóa hòa nhập và không khoan nhượng đối với bất kỳ hình thức quấy rối hoặc phân biệt đối xử nào.

 

TÜV SÜD phản đối mọi hình thức phân biệt đối xử. Chúng tôi cũng chủ động hỗ trợ các mạng lưới đa dạng và hòa nhập được thành lập trong công ty theo sáng kiến cá nhân của nhân viên:

  • Được thành lập vào năm 2019, prOut cung cấp một trung tâm đối thoại và lập kế hoạch hoạt động tập trung vào LGBTIQ chung tại TÜV SÜD. Sáng kiến tương tự ở Hoa Kỳ là mạng PRISM.

  • Mạng lưới Phụ nữ Quốc tế kết nối phụ nữ trong toàn công ty và trên toàn thế giới, đồng thời tổ chức các sự kiện thảo luận và tranh luận, huấn luyện và kết nối.

Chúng tôi cũng làm việc không ngừng để tối ưu hóa việc quản lý đa dạng của mình và đi sâu hơn nữa vào các chủ đề của nó trong công ty. Chúng tôi đã đạt được những bước tiến lớn trong việc thúc đẩy chủ đề về sự đa dạng trong công ty, đặc biệt là trong những năm gần đây; các báo cáo mới và chỉ số hiệu suất đã được giới thiệu trong quản lý nhân sự và các yếu tố đa dạng đã được thêm vào các thông số quan sát hiện có để đảm bảo tiến độ của chúng tôi có thể định lượng được. Tìm thêm thông tin về tính đa dạng tại TÜV SÜD tại đây.

 

 

cân bằng cuộc sống và công việc

 

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống là một yếu tố cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi và cũng là một khía cạnh quan trọng trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp chúng tôi. Chúng tôi tìm cách thiết lập các điều kiện tối ưu cho việc này bằng cách cung cấp nhiều mô hình thời gian làm việc và cơ hội cho làm việc linh hoạt. Ngoài ra, trong nhiều năm, chúng tôi đã cung cấp nhiều chương trình và dịch vụ ngày càng đa dạng cho nhân viên của mình, chẳng hạn như chăm sóc trẻ em hoặc các vấn đề liên quan đến chăm sóc gia đình.

Kể từ năm 2009, chúng tôi đã thường xuyên tham gia cuộc đánh giá “berufundfamilie” (nghề nghiệp và gia đình) để bảo vệ chất lượng cao của các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Trong đợt đánh giá lần thứ năm vào năm 2021, chúng tôi đã đạt được đánh giá là “Vàng”.

Để biết thêm về các dịch vụ của chúng tôi dành cho nhân viên, xem tại đây
. Chúng tôi thường xuyên tìm kiếm những ứng viên mới để cùng chúng tôi định hình một tương lai bền vững. Bấm vào đây để xem các vị trí tuyển dụng của chúng tôi.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí