CSR - chiến lược và quản lý

CSR - chiến lược và quản lý

Thúc đẩy cho một hành tinh an toàn

Thúc đẩy cho một hành tinh an toàn

Tính bền vững ở mọi khía cạnh là một phần không thể thiếu trong các hoạt động kinh doanh của chúng tôi.


SỰ BỀN VỮNG LÀ MỘT PHẦN TRONG MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP CỦA CHÚNG TÔI 

Kể từ khi thành lập vào năm 1866, chúng tôi đã cam kết thúc đẩy tiến bộ bằng cách bảo vệ con người, môi trường và tài sản khỏi những rủi ro liên quan đến công nghệ. Chúng tôi đã truyền cảm hứng cho niềm tin và uy tín về an toàn và hiệu quả của các công nghệ, quy trình, sản phẩm và hệ thống bền vững. Chúng tôi đặt mục tiêu đảm nhận vai trò là đối tác được khách hàng lựa chọn trong tương lai, giải quyết các chủ đề hướng tới tương lai như giảm cacbon, nền kinh tế tuần hoàn và thực hiện các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm trong cả thế giới thực và kỹ thuật số.


Cơ cấu doanh nghiệp đặc biệt của chúng tôi đảm bảo tính độc lập và công bằng. Đứng đầu Tập đoàn TÜV SÜD là TÜV SÜD AG, có trụ sở chính tại Munich. Công ty mẹ quản lý giám sát các công ty con toàn cầu của Tập đoàn. Chủ sở hữu kinh tế của cổ phần TÜV SÜD là TÜV SÜD e.V., Munich và TÜV SÜD Foundation, Munich. Đọc thêm về cơ cấu công ty của chúng tôi ở đây.

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CHIẾN LƯỢC CỦA CHÚNG TÔI

 

Chiến lược “The Next Level. Together." của chúng tôi được triển khai đến năm 2025 nhằm mở ra cánh cửa cho sự phát triển tiếp theo của công ty. Các xu hướng và sự phát triển mới, đặc biệt được thúc đẩy bởi công nghệ kỹ thuật số và tính bền vững, mang đến nhiều cơ hội hơn cho cả chúng tôi và khách hàng. Do đó, chúng tôi theo đuổi bốn hướng chiến lược để khai thác tiềm năng này:

  1. Xây dựng sự xuất sắc và hiệu quả trong các dịch vụ, phân phối, quy trình và đội ngũ nhân viên của chúng tôi.
  2. Tái tạo lại hoạt động kinh doanh cốt lõi của TIC và phát triển các tiêu chuẩn cho các lĩnh vực công nghệ mới.
  3. Cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật; nền tảng để trao đổi kiến thức và kinh nghiệm trong suốt hoạt động kinh doanh, dưới dạng dịch vụ kỹ thuật số và lấy khách hàng làm trung tâm.
  4. Mở rộng quy mô ở tầm quốc tế.

Được hướng dẫn bởi chiến lược kinh doanh này, chúng tôi tiếp tục thúc đẩy hệ thống hóa các hoạt động bền vững của mình.

Phương pháp tiếp cận chiến lược của chúng tôi 

KHẢO SÁT CÁC BÊN LIÊN QUAN & PHÂN TÍCH TRỌNG YẾU 

 

Phân tích trọng yếu của chúng tôi dựa trên khảo sát rộng rãi các bên liên quan phản ánh một bức tranh toàn cảnh về ý kiến của nhân viên và giám đốc điều hành, các khách hàng chủ chốt và các chuyên gia được chọn từ giới học thuật, đánh giá cũng như các hiệp hội ngành nghề và chuyên môn.

 

Vào năm 2022, chúng tôi đã xác thực bảng phân tích trọng yếu để xem xét và bổ sung các lĩnh vực hành động của mình nếu cần. Ngoài kết quả khảo sát nhân viên toàn cầu với tỷ lệ tham gia khoảng 70%, dữ liệu từ khảo sát các bên liên quan được thực hiện tại các công ty con riêng lẻ ở Đức và nước ngoài cũng được đưa vào. Chúng được bổ sung bằng việc đánh giá các lĩnh vực hoạt động của cấp quản lý cao nhất. Tác động tiềm năng của hoạt động kinh doanh của TÜV SÜD đối với các chủ đề trọng yếu trong các lĩnh vực hoạt động cũng được đánh giá về mặt môi trường, xã hội và quản trị. Nhìn chung, giá trị và tầm quan trọng của từng lĩnh vực hành động riêng lẻ đã được tái khẳng định. Tuy nhiên, tầm quan trọng ngày càng tăng của các chủ đề riêng lẻ trong các lĩnh vực hành động của nhân viên, môi trường và quản trị doanh nghiệp đã trở nên rõ ràng.

 

Bảng phân tích trọng yếu 

QUẢN LÝ BỀN VỮNG

 

Ủy ban phát triển bền vững đặt nền móng cho cách tiếp cận có trọng tâm và báo cáo toàn tập đoàn về tính bền vững cũng như điều phối các biện pháp đạt được. Điều này bao gồm việc phân tích và đánh giá các lĩnh vực hoạt động chính với sự tham gia của các bên liên quan quan trọng nhất cũng như xác định mục tiêu và các chỉ số hiệu suất. Nó bao gồm những người đứng đầu các đơn vị kinh doanh của tập đoàn cũng như đại diện của các khu vực và bộ phận.

 

Kết quả của nhóm công tác được báo cáo thường xuyên lên hội đồng quản trị. Cuối cùng, hội đồng quản trị cũng xác định mức độ tham vọng và mục tiêu tương ứng cho từng lĩnh vực hoạt động cũng như các kế hoạch hành động cụ thể để đạt được mục tiêu. Hệ thống kiểm soát bao gồm mười chỉ số hiệu suất chính ESG hàng đầu. Ngoài ra, các chỉ số hoạt động phi tài chính khác cũng được theo dõi.


Vào năm 2022, nhiều quy định ESG đã được phát triển thêm cho mục đích này - ở cấp quốc gia, châu Âu và quốc tế, có ảnh hưởng đến báo cáo ESG của TÜV SÜD. Kiểm soát tính bền vững được thiết lập và mở rộng: Khoảng 30 chỉ số và mục tiêu hoạt động đã được xác định và triển khai trong cơ cấu báo cáo. Ngoài ra, các kế hoạch hành động giảm phát thải ở mỗi quốc gia đã được phát triển để đẩy nhanh quá trình giảm thiểu cacbon trong các hoạt động kinh doanh. Các bộ phận và khu vực của tập đoàn hỗ trợ thực hiện các biện pháp cần thiết và về phần mình, phát triển các hoạt động tương ứng để đạt được các mục tiêu.

 

ĐỐI THOẠI CÁC BÊN LIÊN QUAN

 

Đối thoại liên tục và có hệ thống với các bên liên quan nội bộ và bên ngoài của chúng tôi thúc đẩy nguồn động lực mới liên tục, cả trong hoạt động kinh doanh hàng ngày và trong hướng đi lâu dài của chúng tôi. Dưới đây là một số hình thức mà chúng tôi sử dụng:

Bước tiếp theo

Chọn vị trí