Đánh  giá và chứng nhận TISAX

Nhãn và đào tạo TISAX®

Đồng hành với doanh nghiệp để đạt được nhãn TISAX®

Đồng hành với doanh nghiệp để đạt được nhãn TISAX®

TISAX® là gì?

Hệ thống Trao đổi Đánh giá Bảo mật Thông tin (Trusted Information Security Assessment Exchange, TISAX) là một cơ chế đánh giá và trao đổi về bảo mật thông tin trong ngành công nghiệp ô tô. Nhãn TISAX xác nhận rằng hệ thống quản lý bảo mật thông tin của doanh nghiệp tuân thủ các cấp độ bảo mật đã xác định và cho phép chia sẻ kết quả đánh giá trên một nền tảng được chỉ định.

TẠI SAO BẢO MẬT THÔNG TIN LÀ QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI OEM?

Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong chuỗi giá trị để thiết kế, sản xuất và phân phối xe của họ. Để tạo điều kiện hợp tác, OEM thường xuyên chia sẻ thông tin bí mật, chẳng hạn như mẫu thiết kế, với cơ sở cung cấp. Nếu dữ liệu có giá trị không được bảo vệ một cách hiệu quả, các trao đổi theo chuỗi cung ứng có thể gây ra tổn thất, thao túng hoặc thậm chí đánh cắp các bí mật thương mại. Do đó, các OEM sẽ muốn đảm bảo rằng các nhà cung cấp và đối tác của họ, bao gồm cả các tổ chức tiếp thị và bán hàng, có sẵn một hệ thống quản lý bảo mật thông tin vững chắc trước khi ký hợp đồng.

lợi ích của việc đạt được nhãn TISAX® 

Để đáp ứng nhu cầu bảo mật thông tin của ngành công nghiệp ô tô, Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Đức (VDA) đã thiết lập một bộ các yêu cầu bảo mật được chấp nhận rộng rãi và đưa ra các yêu cầu này trong danh mục được gọi là Đánh giá An toàn Thông tin VDA (ISA). Nhãn TISAX dựa trên các yêu cầu của ISA.

Nhãn TISAX giúp các doanh nghiệp dễ dàng chia sẻ trạng thái bảo mật thông tin của họ. Điều này có nghĩa là:

  • Tiết kiệm thời gian và chi phí bằng cách tránh trùng lặp các đánh giá dựa trên yêu cầu của khách hàng
  • Đạt được lợi thế cạnh tranh bằng cách đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt và tạo niềm tin cho khách hàng
  • Bảo vệ dữ liệu quan trọng và giảm khoản nợ phải trả

các bước để đạt được nhãn TISAX®

Các doanh nghiệp thường bắt tay vào quy trình để đạt nhãn TISAX theo yêu cầu của khách hàng tiềm năng. Những doanh nghiệp khác bắt đầu quá trình này để được định vị tốt cho các triển vọng trong tương lai. Hành trình để đạt được TISAX sẽ phụ thuộc vào mục tiêu của doanh nghiệp, cũng như tình trạng của hệ thống bảo mật thông tin hiện tại của doanh nghiệp. Bất kể con đường mà doanh nghiệp đã chọn, TÜV SÜD hoàn toàn có thể cung cấp các dịch vụ đào tạo và cấp chứng chỉ để hỗ trợ doanh nghiệp từng bước một trong suốt quá trình này.

Quá trình TISAX bao gồm hai giai đoạn: chuẩn bị và đánh giá

Hành trình để đạt chứng nhận TISAX

 

chuẩn bị đánh giá TISAX® 

Bước đầu tiên, xác định các yêu cầu mà doanh nghiệp đang phải đối mặt và đối chiếu chúng với hệ thống quản lý bảo mật thông tin (ISMS) đã triển khai của doanh nghiệp.

  • Nếu doanh nghiệp chưa có hệ thống quản lý bảo mật thông tin (ISMS) hiệu quả, một lựa chọn có thể là triển khai ISMS theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý hàng đầu về an toàn thông tin, ISO/IEC 27001. Việc triển khai và chứng nhận theo ISO/IEC 27001 không phải là một yêu cầu đối với TISAX nhưng nó đảm bảo hệ thống quản lý bảo mật thông tin hiệu quả cho doanh nghiệp nói chung. Hơn nữa, nó được coi là nền tảng vững chắc cho việc đánh giá TISAX tiếp theo. TÜV SÜD tổ chức các khóa đào tạo để hỗ trợ triển khai ISMS, cũng như các dịch vụ đánh giá và chứng nhận cho các công ty quan tâm đến ISMS theo ISO/IEC 27001.
  • Quá trình để đạt được nhãn TISAX bắt đầu với quá trình tự đánh giá kỹ lưỡng. Việc hiểu rõ các yêu cầu và tiêu chí của TISAX là rất quan trọng đối với phân tích nội bộ và có thể giúp doanh nghiệp thực hiện các bước cần thiết để thu hẹp các lỗ hổng quan trọng trước khi đánh giá bên ngoài. TÜV SÜD cung cấp chương trình đào tạo toàn diện cho các chuyên gia muốn tìm hiểu thêm về các yêu cầu và cấu trúc của TISAX, bao gồm cả quy trình để có được nhãn.  

quy trình đánh giá TISAX®

Tiếp theo quá trình đánh giá ban đầu và tự đánh giá bắt buộc là đánh giá của bên thứ ba. Đánh giá có thể yêu cầu kiểm tra tính hợp lý dựa trên tài liệu (Mức độ đánh giá 2) hoặc đánh giá tại chỗ toàn diện hơn (Mức độ đánh giá 3). Sau khi hoàn thành đánh giá thành công, đánh giá viên đăng tải báo cáo cuối cùng lên nền tảng TISAX của doanh nghiệp, bao gồm cả nhãn TISAX của doanh nghiệp. Với sự chấp thuận của doanh nghiệp, OEM và các đối tác khác sau đó có thể truy cập trạng thái TISAX của doanh nghiệp, do đó đạt được xác nhận của bên thứ ba về các nỗ lực bảo mật của doanh nghiệp.

TÜV SÜD được ENX chấp thuận để thực hiện các đánh giá TISAX và phát hành báo cáo và nhãn tương ứng. Doanh nghiệp chọn TÜV SÜD với tư cách là đánh giá viên khi đăng ký là người tham gia trên nền tảng TISAX.
 

tại sao nên chọn TÜV SÜD?

TÜV SÜD là nhà cung cấp dịch vụ đánh giá và đào tạo hàng đầu về các tiêu chuẩn hệ thống quản lý. Với mạng lưới đánh giá viên quốc tế và danh mục đào tạo đa dạng, chúng tôi giúp khách hàng trên toàn thế giới đạt được hoạt động ổn định và cải thiện hiệu suất.

 

Làm quen với các yêu cầu của ISO / IEC 27001 và TISAX để chuẩn bị cho một đánh giá thuận lợi.

TÜV SÜD cung cấp chương trình đào tạo cho các chuyên gia và doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và ngành nghề. Hơn 300 chuyên gia tại hơn 80 địa điểm cung cấp các chương trình nâng cao trình độ quản lý và kỹ thuật hiện đại với cách tiếp cận trực tiếp và tập trung vào thực hành. Bằng cấp và chứng chỉ của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất và có danh tiếng xuất sắc trên toàn cầu.

Các khóa đào tạo của chúng tôi

 

Chứng nhận hệ thống quản lý của doanh nghiệp theo ISO/IEC 27001 và/hoặc TISAX và tạo niềm tin cho khách hàng

Các đánh giá viên giàu kinh nghiệm của TÜV SÜD có chứng chỉ và chuyên môn để thực hiện các cuộc đánh giá ISO/IEC 27001 trong các ngành công nghiệp. Hơn nữa, TÜV SÜD thực hiện đánh giá TISAX cho ngành công nghiệp ô tô, theo phê duyệt của ENX. Thông qua mạng lưới các chuyên gia trên toàn thế giới, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ chứng nhận bất kể doanh nghiệp ở nơi nào. Dấu chứng nhận TÜV SÜD được công nhận trong khắp các ngành công nghiệp, tạo sự tin tưởng và minh bạch.

Khám phá

TISAX Infosheet
Infosheet

TISAX® Label

Initiate your journey to TISAX® label today.

Learn More

ISO IEC 27001
Sách trắng

Sách trắng ISO/IEC 27001

Triển khai Hệ thống quản lý bảo mật thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001

Đọc thêm

IATF 16949
Sách trắng

IATF 16949 - Quản lý Chất lượng Ngành Ô tô

Tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua việc cam kết về chất lượng.

Tìm hiểu thêm

Automotive Essentials
E-ssentials

Automotive Essentials

Gear up for safety and success in the automotive & transportation industry.

Learn more

Các thông tin liên quan khác

Bước tiếp theo

Chọn vị trí