Đồ họa

Đồ họa

Đồ họa của chúng tôi cung cấp các xu hướng và thay đổi của ngành một cách trực quan. Hãy thường xuyên truy cập trang này để cập nhật những thông tin mới. 

KHÁM PHÁ CÁC ĐỒ HỌA KHÁC

Đồ họa

Q4 2021: Product recall trends in children's products

Quarterly overview of the top recalled products and the associated risks in the EU, USA and AUS

Learn More

Đồ họa

Q4 2021: Product recall trends in hardlines

Quarterly overview of the top recalled products and the associated risks in the EU, USA and AUS

Learn More

Đồ họa

Q4 2021: Product recall trends in softlines

Quarterly overview of the top recalled products and the associated risks in the EU, USA and AUS

Learn More

Đồ họa

Q4 2021: Product recall trends in toys

Quarterly overview of the top recalled products and the associated risks in the EU, USA and AUS

Learn More

product recall in hardlines
Đồ họa

Q2 2021: Product recall trends in hardlines

Quarterly overview of the top recalled products and the associated risks in the EU, USA and AUS

Learn More

product recall in children products
Đồ họa

Q2 2021: Product recall trends in children's products

Quarterly overview of the top recalled products and the associated risks in the EU, USA and AUS

Learn More

product recall in toys
Đồ họa

Q2 2021: Product recall trends in toys

Quarterly overview of the top recalled products and the associated risks in the EU, USA and AUS

Learn More

Đồ họa

Q1 2021: Product recall trends in hardlines

Quarterly overview of the top recalled products and the associated risks in the EU, USA and AUS

Learn more

Đồ họa

Q1 2021: Product recall trends in softlines

Quarterly overview of the top recalled products and the associated risks in the EU, USA and AUS

Learn more

Đồ họa

Q1 2021: Product recall trends in children's product

Quarterly overview of the top recalled products and the associated risks in the EU, USA and AUS

Learn more

Đồ họa

Q1 2021: Product recall trends in toys

Quarterly overview of the top recalled products and the associated risks in the EU, USA and AUS

Learn more

US CPSC 2019
Đồ họa

Quý 3/2019: Thống kê sản phẩm bị thu hồi của CPSC

Được công bố bởi Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng, Hoa Kỳ

Tìm hiểu thêm

EU Safety Gate Product Recall Statistics for 2019 Q3
Đồ họa

Quý 3/2019: Thống kê sản phẩm bị thu hồi của Cổng An toàn EU

Được công bố bởi Cổng An toàn EU

Tìm hiểu thêm

TUV_SUD_ESG_Q2_2019
Đồ họa

Q2 2019: EU Safety Gate Product Recall Statistics

Based on statistics for toys, softlines, hardlines and electrical products.

Learn More

TUV_SUD_CPSC_Q2_2019
Đồ họa

Q2 2019: CPSC Product Recall Statistics

Based on statistics for toys, softlines and hardlines

Learn More

EU RAPEX Q1 2019
Đồ họa

Quý 1/2019: Thống kê sản phẩm bị thu hồi của Cổng An toàn EU

Được công bố bởi Cổng An toàn EU

Tìm hiểu thêm

US CPSC 2019 Q1
Đồ họa

Quý 1/2019: Thống kê sản phẩm bị thu hồi của CPSC

Được công bố bởi Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng, Hoa Kỳ

Tìm hiểu thêm

PSA recall infographics
Đồ họa

Quý 4 2018: Thống kê sản phẩm bị thu hồi của PSA

Được công bố bởi trang An toàn Sản phẩm Úc (PSA)

Tìm hiểu thêm

Q4 2018: RAPEX Product Recall Statistics
Đồ họa

Quý 4/2018: Thống kê sản phẩm bị thu hồi của EU RAPEX

Được công bố bởi Hệ thống Thông tin nhanh của EU (EU RAPEX)

Tìm hiểu thêm

Q4 2018: CPSC Product Recall Statistics
Đồ họa

Quý 4/2018: Thống kê sản phẩm bị thu hồi của CPSC

Được công bố bởi Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng, Hoa Kỳ

Tìm hiểu thêm

Q4 2018: Health Canada Product Recall Statistics
Đồ họa

2018: Thống kê sản phẩm bị thu hồi của Bộ Y tế Canada

Được công bố bởi Bộ Y tế Canada

Learn more

Functional Safety in a nutsheel
Đồ họa

Tóm tắt về an toàn chức năng

Tổng quan về quy định an toàn chức năng

Tìm hiểu thêm

New Medical Device Regulation
Đồ họa

Luật định về trang thiết bị mới

Vào ngày 5/5/2017, Ủy ban Châu Âu đã công bố một quy định mới cho các thiết bị y tế.

Tìm hiểu thêm

Cyber security threats of autonomous and connected vehicles
Câu chuyện

Mối đe dọa an ninh mạng của các phương tiện được kết nối

Hậu quả và giải pháp an toàn

Tìm hiểu thêm

Mobility of the Future
Câu chuyện

Tương lai của công nghệ di động

Điện khí hóa - Kết nối - Tự lái

Tìm hiểu thêm

The new era of rail innovation
Câu chuyện

Kỷ nguyên mới của ngành đường sắt

Xu hướng hiện tại - các thách thức mới - dịch vụ thích ứng

Tìm hiểu thêm

Q2 2018 EU RAPEX
Đồ họa

Quý 2/2018: Thống kê sản phẩm bị thu hồi của EU RAPEX

Được công bố bởi Hệ thống Thông tin nhanh của EU (EU RAPEX)

Learn more

Q2 2018 US CPSC
Đồ họa

Quý 2/2018: Thống kê sản phẩm bị thu hồi của CPSC

Được công bố bởi Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng, Hoa Kỳ

Tìm hiểu thêm

Q1 2018 EU RAPEX
Đồ họa

Quý 1/2018: Thống kê sản phẩm bị thu hồi của EU RAPEX

Được công bố bởi Hệ thống Thông tin nhanh của EU (EU RAPEX)

Learn more

Q1 2018 US CPSC
Đồ họa

Quý 1/2018: Thống kê sản phẩm bị thu hồi CPSC

Được công bố bởi Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng, Hoa Kỳ

Learn more

Q4 2017 US CPSC
Đồ họa

Quý 4/2017: Thống kê sản phẩm bị thu hồi của CPSC

Được công bố bởi Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng, Hoa Kỳ

Tìm hiểu thêm

Q4 2017 EU RAPEX
Đồ họa

Quý 4/2017: Thống kê sản phẩm bị thu hồi của EU RAPEX

Được công bố bởi Hệ thống Thông tin nhanh của EU (EU RAPEX)

Tìm hiểu thêm

Q3 2017 US CPSC
Đồ họa

Quý 3/2017: Thống kê sản phẩm bị thu hồi của CPSC

Được công bố bởi Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng, Hoa Kỳ

Tìm hiểu thêm

Q3 2017 EU RAPEX
Đồ họa

Quý 3/2017: Thống kê sản phẩm bị thu hồi của EU RAPEX

Được công bố bởi Hệ thống Thông tin nhanh của EU (EU RAPEX)

Tìm hiểu thêm

Q2 2017 US CPSC
Đồ họa

Quý 2/2017: Thống kê sản phẩm bị thu hồi của CPSC

Được công bố bởi Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng, Hoa Kỳ

Tìm hiểu thêm

Q2 2017 EU Rapex
Đồ họa

Quý 2/2017: Thống kê sản phẩm bị thu hồi của EU RAPEX

Được công bố bởi Hệ thống Thông tin nhanh của EU (EU RAPEX)

Learn more

Q1 2017 EU RAPEX
Đồ họa

Quý 1/2017: Thống kê sản phẩm bị thu hồi của EU RAPEX

Được công bố bởi Hệ thống Thông tin nhanh của EU (EU RAPEX)

Tìm hiểu thêm

Bước tiếp theo

Chọn vị trí