Xu hướng thu hồi sản phẩm ngành hàng cứng

Q4 2023: Xu hướng thu hồi sản phẩm ngành hàng cứng

Đồ họa

Đồ họa

Xu hướng thu hồi sản phẩm ngành hàng cứng trong Quý 4 năm 2023

Cung cấp thông tin tổng quan hàng quý về các sản phẩm bị thu hồi nhiều nhất và các rủi ro liên quan ở EU, Hoa Kỳ và Úc.
Đồ họa bên dưới cho thấy xu hướng thu hồi sản phẩm ngành hàng cứng trong Quý 4 năm 2023.

Hiểu rõ về rủi ro liên quan đến ngành hàng cứng là điều quan trọng để doanh nghiệp có biện pháp chủ động. Điều này có thể giúp doanh nghiệp đảm bảo an toàn, duy trì niềm tin của khách hàng, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quy định và giảm thiểu rủi ro tài chính. TÜV SÜD có thể cung cấp dịch vụ thử nghiệm sản phẩm để giúp doanh nghiệp xác định các vấn đề an toàn hoặc khiếm khuyết tiềm ẩn trong sản phẩm. Điều này có thể giúp doanh nghiệp giải quyết những vấn đề này trước khi chúng trở thành vấn đề và có khả năng dẫn đến việc thu hồi sản phẩm.

Tải báo cáo đầy đủ    Tải đồ họa


Nhấp vào biểu tượng tương ứng để xem các báo cáo liên quan về xu hướng thu hồi sản phẩm trong quý 4 năm 2023:

cp icon toys icon softlines icon


 

HDL Q4 2023 Infographic

Tuyên bố từ chối trách nhiệm chung

 

Tất cả các biện pháp hợp lý đã được thực hiện để đảm bảo chất lượng, độ tin cậy và độ chính xác của thông tin trong nội dung. Tuy nhiên, TÜV SÜD không chịu trách nhiệm về nội dung của bên thứ ba có trong ấn phẩm này. TÜV SÜD không đưa ra bảo đảm hay tuyên bố nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin trong ấn phẩm này. Ấn phẩm này nhằm mục đích cung cấp thông tin chung về một hoặc nhiều chủ đề cụ thể và không phải là cách xử lý toàn diện về (các) chủ đề đó. Theo đó, thông tin trong ấn phẩm này không nhằm mục đích tư vấn hoặc tư vấn hoặc dịch vụ chuyên nghiệp. Nếu doanh nghiệp đang tìm kiếm lời khuyên về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến thông tin trong ấn phẩm này, doanh nghiệp nên - khi thích hợp - liên hệ trực tiếp với chúng tôi nếu có thắc mắc cụ thể hoặc tìm kiếm lời khuyên từ những chuyên gia có trình độ. TÜV SÜD đảm bảo rằng việc cung cấp dịch vụ của mình đáp ứng các yêu cầu về tính độc lập, công bằng và khách quan. Thông tin trong ấn phẩm này không được phép sao chép, trích dẫn hoặc đề cập đến trong bất kỳ ấn phẩm hoặc tài liệu nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của TÜV SÜD. Bảo lưu mọi quyền © 2024 TÜV SÜD.

 

Điều khoản bảo mật

 

Tất cả thông tin trong bản PDF này do TÜV SÜD cung cấp sẽ được xử lý bí mật. Khách hàng cam kết (i) không tiết lộ thông tin này cho bên thứ ba mà không có sự chấp thuận trước của TÜV SÜD, (ii) chỉ cung cấp thông tin này cho nhân viên của mình trên cơ sở cần biết và (iii) chỉ sử dụng thông tin đó cho mục đích mà nó đã được cung cấp.

 

Liên Minh Châu Âu – Cổng An Toàn

 

Báo cáo tổng quan hàng tuần về các thông báo của Hệ thống Cảnh báo Nhanh, được xuất bản miễn phí bằng tiếng Anh trên ec.europa.eu/consumers/rapid-alert-system, © European Union, 2005 – 2024

 

Các đầu mối liên hệ chính thức của các Quốc gia Thành viên EU và các quốc gia EFTA-EEA cung cấp thông tin được công bố trong các bản tổng quan hàng tuần này. Theo các điều khoản của Phụ lục II.10 của Chỉ thị Chung về An toàn Sản phẩm (2001/95/EC), bên thông báo chịu trách nhiệm về thông tin này. Ủy ban không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính chính xác của thông tin được cung cấp.

 

Nguồn tham khảo

Hoa Kỳ – Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSC)

 

Nguồn tham khảo

Úc – An toàn Sản phẩm Úc (PSA)

 

Nguồn tham khảo

Bước tiếp theo

Chọn vị trí