5 điều cần biết về chương trình IECEE CB

5 điều cần biết về chương trình IECEE CB

Tiếp cận thị trường toàn cầu đơn giản hơn với chứng nhận CB

Tiếp cận thị trường toàn cầu đơn giản hơn với chứng nhận CB

5 ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH IECEE CB

Are you a manufacturer looking to have a smooth process for your electrical and electronic products to be exported all around the world? Find out more about IECEE CB scheme which makes it easier for you to export your electrical products more quickly to the international markets. Benefit from shorter testing time and no more expensive duplicate testings. 

Nếu doanh nghiệp đang tìm kiếm một quy trình đơn giản và thuận lợi hơn để đưa sản phẩm điện và điện tử thâm nhập nhiều thị trường trên toàn thế giới, doanh nghiệp có thể tìm hiểu thêm về chương trình IECEE CB để được hưởng lợi từ thời gian thử nghiệm ngắn hơn và tránh tốn kém do việc thử nghiệm trùng lặp.

Tải đồ họa

 

iecee cb scheme infographics

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Chương trình IECEE CB

Chương trình IECEE CB

Tiếp cận thị trường toàn cầu với chứng nhận CB của chúng tôi

TÌM HIỂU THÊM

CÁC THÔNG TIN KHÁC

Bước tiếp theo

Chọn vị trí