Dịch vụ thử nghiệm an ninh mạng cho thiết bị y tế và IVDs

Dịch vụ thử nghiệm an ninh mạng cho thiết bị y tế & IVD

Đồ họa

Đồ họa

dịch vụ thử nghiệm an ninh mạng cho thiết bị y tế & IVD

Bảo vệ dữ liệu bệnh nhân và đảm bảo tính toàn vẹn của công nghệ y tế là điều rất quan trọng. Đồ họa bên dưới sẽ giúp doanh nghiệp tìm hiểu các khía cạnh chính của thử nghiệm an ninh mạng dành cho thiết bị y tế và IVD; các bước quan trọng liên quan đến việc xác định lỗ hổng, tiến hành thử nghiệm thâm nhập và triển khai các biện pháp bảo mật mạnh mẽ. Luôn sẵn sàng đối diện với các mối đe dọa tiềm ẩn và giảm thiểu rủi ro để duy trì sự tin cậy của các thiết bị y tế và IVD.

Hãy tải đồ họa bên dưới để trang bị kiến thức nhằm bảo vệ công nghệ chăm sóc sức khỏe một cách hiệu quả.

 

Tải đồ họa

Tìm hiểu dịch vụ thử nghiệm an ninh mạng

Thử nghiệm an ninh mạng cho thiết bị y tế và IVD

Bước tiếp theo

Chọn vị trí