New cybersecurity requirements for Radio Equipment Directive

5 điểm chính về các yêu cầu an ninh mạng mới đối với Chỉ thị về Thiết bị Vô tuyến

Đồ họa

Đồ họa

Ủy ban Châu Âu đã công bố Quy định được ủy quyền 2022/30, thực thi các yêu cầu về an ninh mạng. Quy định này yêu cầu các thiết bị không dây được kết nối với internet phải tuân thủ Điều 3(3)(d), (e) và (f) của Chỉ thị Thiết bị Vô tuyến (RED) 2014/53/EU.

Quy định có hiệu lực vào tháng 1 năm 2022 và sẽ áp dụng cho (các) sản phẩm được đưa vào thị trường EU từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Các nhà sản xuất hoặc thương hiệu nhập khẩu sản phẩm không dây kết nối internet vào châu Âu sẽ phải tuân thủ các yêu cầu về an ninh mạng. Dưới đây là 5 điểm chính cần lưu ý về các yêu cầu an ninh mạng mới đối với RED.

Tải đồ họa


cybersecurity red


 

Khám phá

Chương trình IECEE CB
Đồ họa

5 điều cần biết về chương trình IECEE CB

Tìm hiểu về chương trình CB để xuất khẩu các sản phẩm điện và điện tử nhanh hơn trên toàn thế giới.

Tìm hiểu thêm

ETSI EN 303 645 Cybersecurity Standard for Consumer IoT Products
Đồ họa

Tiêu chuẩn an ninh mạng ETSI EN 303 645

Tìm hiểu thêm về tiêu chuẩn an ninh mạng toàn cầu đầu tiên dành cho các sản phẩm IoT tiêu dùng.

Tìm hiểu thêm

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN KHÁC

Bước tiếp theo

Chọn vị trí