Đảm bảo an toàn cho thiết bị y tế có thể cấy ghép trong môi trường MR

Đảm bảo an toàn cho thiết bị y tế có thể cấy ghép trong môi trường MR

Đồ họa

Đồ họa

đảm bảo AN TOÀN cho các thiết bị y tế có thể cấy ghép trong môi trường MR

MRI (Chụp cộng hưởng từ) là một công cụ chẩn đoán thiết yếu trong y học hiện đại. Tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn cho các thiết bị y tế trong môi trường MRI là một thách thức quan trọng và tốn kém.

Đồ họa bên dưới hướng dẫn 5 bước ngắn gọn nhưng toàn diện nhằm đảm bảo hoạt động an toàn cho thiết bị cấy ghép y tế của doanh nghiệp cũng như thông tin tổng quan về các dịch vụ thử nghiệm an toàn MRI hiện đại của TÜV SÜD trong nỗ lực hỗ trợ nhu cầu tuân thủ và chứng nhận của doanh nghiệp.

Tải đồ họa

Tìm hiểu thêm về thử nghiệm an toàn MRI 

 

MRI Safety Testing for Medical Devices

Bước tiếp theo

Chọn vị trí