Thiết bị đo lường và hiệu chuẩn

Thiết bị đo lường và hiệu chuẩn

Thử nghiệm chất lượng và kiểm tra các loại máy dò, hệ thống kiểm tra rò rỉ và máy phân tích khí thải theo các quy định hiện hành

Thử nghiệm chất lượng và kiểm tra các loại máy dò, hệ thống kiểm tra rò rỉ và máy phân tích khí thải theo các quy định hiện hành

ĐỘ CHÍNH XÁC CAO NHẤT CHO THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

Sản xuất hệ thống lạnhVới tư cách là nhà sản xuất hoặc người vận hành, doanh nghiệp có coi độ chính xác đo lường của dụng cụ đo là yếu tố quan trọng nhất trong quy trình thiết kế, sản xuất và vận hành không? Doanh nghiệp cũng xem xét các tiêu chí như chất lượng, chức năng, độ an toàn, độ tin cậy và các khía cạnh môi trường là bắt buộc phải không? Cho dù doanh nghiệp có chú trọng vấn đề gì đi nữa, chúng tôi đều cung cấp các dịch vụ riêng biệt cho từng yêu cầu của doanh nghiệp.

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp thử nghiệm chất lượng và kiểm tra các loại máy dò, hệ thống kiểm tra rò rỉ và máy phân tích khí thải theo các quy định hiện hành của nước sở tại và Châu Âu.

Chúng tôi cũng hỗ trợ doanh nghiệp hiệu chuẩn các dụng cụ đo nhiệt độ và đồng hồ đo áp suất để đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chí bắt buộc.

Việc hiệu chuẩn đảm bảo rằng thiết bị đo lường và thiết bị giám sát hoạt động chính xác trong phạm vi đã xác định. Nó đối chiếu thiết bị đo lường và thiết bị giám sát với các tiêu chuẩn tham chiếu của Dịch Vụ Hiệu Chuẩn Đức (Deutscher Kalibrierdienst, D-K-14153-01-00), dựa trên các tiêu chuẩn quốc gia của Viện Đo lường Quốc gia Đức (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB).

Phòng thử nghiệm hiệu chuẩn của chúng tôi được công nhận DAkkS theo EN ISO/IEC 17025. Sự công nhận này chỉ áp dụng cho phạm vi được xác định trong Phụ lục của chứng chỉ công nhận D-K-14153-01-00.

Dựa trên thỏa thuận đa phương được ký kết giữa EA (Hiệp Hội Công nhận Châu Âu) và Hiệp Hội Công Nhận Phòng thí nghiệm Quốc tế (ILAC), chứng chỉ hiệu chuẩn do TÜV SÜD cấp được công nhận ở hầu hết các nước Châu Âu và một số quốc gia ngoài Châu Âu.

HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG, KIỂM TRA KIỂU LOẠI VÀ GIÁM ĐỊNH

 

 • Các loại máy dò và hệ thống kiểm tra rò rỉ

  Dịch vụ của chúng tôi:

  • Kiểm tra thiết bị đo và thiết bị giám sát để xác định lượng khí rò rỉ trên đường ống dẫn khí áp suất thấp theo tiêu chuẩn DVGW G 600.
  • Kiểm tra các dụng cụ đo được sử dụng cho thử nghiệm 4-Pascal, nghĩa là để đo áp suất thấp trong phòng có lò sưởi.
  • Kiểm tra hệ thống rò rỉ được sử dụng để thử nghiệm hệ thống ống khói loại N, P và H (EN 1443) và các thiết bị hút theo tiêu chuẩn DVGW G 625.

  Thông số kỹ thuật:

  • DVGW G 5952:2014-04.
  • Chính sách của Hiệp Hội Quét Ống Khói Liên Bang (Federal Association of Chimney Sweeps) – Hiệp Hội Trung Ương (Central Guild Association – ZIV) - quản lý việc thử nghiệm chất lượng của các loại đồng hồ áp suất khác nhau để đo áp suất thấp trong phòng có lò sưởi.
  • Chính sách của Hiệp Hội Quét Ống Khói Liên Bang (Federal Association of Chimney Sweeps) – Hiệp Hội Trung Ương (Central Guild Association – ZIV) - quản lý việc thử nghiệm chất lượng của các hệ thống kiểm tra rò rỉ được sử dụng để kiểm nghiệm các hệ thống ống khói loại N, P và H (EN 1443) và hệ thống hút theo tiêu chuẩn DVGW G625.
 • Máy phân tích khí thải

  Dịch vụ của chúng tôi:

  • Thử nghiệm chất lượng của thiết bị đo dùng để giám sát lượng phát thải của các nguồn đốt dân dụng như được định nghĩa trong Pháp Lệnh Thứ Nhất về thực hiện Đạo Luật Kiểm Soát Khí Thải của Đức (BimSchV thứ nhất) – Thiết bị đo dùng để xác định:
   • Thông số phát thải và khí thải
   • Chất dạng hạt
   • Chỉ số khói bụi
   • Chỉ số độ ẩm của nhiên liệu gỗ
  • Kiểm tra thiết bị điện cầm tay dùng để đo các thông số cháy của hệ thống sưởi – thiết bị đo được sử dụng:
   • Trong các phép đo và đánh giá được pháp luật quy định
   • Trong lĩnh vực không được quy định, để bảo trì và bảo dưỡng hệ thống sưởi bằng khí đốt

  Các lĩnh vực trọng tâm của thử nghiệm chất lượng và kiểm tra

  • Thử nghiệm các yêu cầu thi công và xây dựng
  • Thử nghiệm cơ học
  • Thử nghiệm nguồn điện và phần mềm
  • Thử nghiệm với khí thử nghiệm
  • Thử nghiệm với khí thực (xác định kết quả đo không phù hợp và độ không đảm bảo đo) 
  • Thử nghiệm quy trình tính toán
  • Thử nghiệm đo nhiệt độ và áp suất

  Thông số kỹ thuật:

  • VDI 4206 Phần 1 / VDI 4206 Phần 2 / VDI 4206 Phần 3 / VDI 4206 Phần 4
  • DIN EN 50379-1 / DIN EN 50379-2 / DIN EN 50379-3
 • Hoạt động giám định

  Dịch vụ của chúng tôi:

  • Giám định các trung tâm thử nghiệm dụng cụ đo theo BImSchV thứ 1 và 44 để kiểm tra định kỳ các dụng cụ đo đủ tiêu chuẩn
  • Đánh giá sự phù hợp của các dụng cụ đo lường đủ tiêu chuẩn (giám sát sản phẩm/ giám sát quá trình sản xuất)

  Cơ sở giám định:

  • VDI 4208 Phần 2
  • VDI 4209

HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT

 • Điện trở kế

  Dịch vụ của chúng tôi:

  • Hiệu chuẩn các PTC như Pt100, Modbus Pt100, Pt25, v.v.
  • Chứng nhận cho phạm vi nhiệt độ từ -40°C đến 660°C

  Tiêu chuẩn chứng nhận:

  • DKD-R 5-1 Hiệu chuẩn nhiệt kế điện trở
 • Cặp nhiệt kế

  Dịch vụ của chúng tôi:

  • Hiệu chuẩn cặp nhiệt kế làm từ kim loại quý và không quý như loại J, loại K
  • Chứng nhận cho phạm vi nhiệt độ từ -40°C đến 660°C

  Tiêu chuẩn chứng nhận:

  • DKD-R 5-3 Hiệu chuẩn cặp nhiệt kế
 • Đồng hồ đo nhiệt độ

  Dịch vụ của chúng tôi:

  • Hiệu chuẩn các thiết bị đo nhiệt độ có màn hình, chẳng hạn như Testo 735, Testo 110 và Ahlborn Almemo 2890.
  • Chứng nhận cho phạm vi nhiệt độ từ -40°C đến 660°C
 • Hiệu chuẩn áp suất

  Dịch vụ của chúng tôi:

  • Hiệu chuẩn của
   • Dụng cụ hiển thị kỹ thuật số
   • Đồng hồ đo áp suất con trỏ
   • Cảm biến áp suất khí quyển
   • Dụng cụ có điện áp đầu ra
   • Dụng cụ có dòng điện đầu ra
  • Hiệu chuẩn có và không có tuyên bố phù hợp trong phạm vi áp suất từ -1 bar đến +600 bar.
  • Hiệu chuẩn quá áp âm, quá áp dương và áp suất tuyệt đối
  • Hiệu chuẩn có tính đến độ không đảm bảo đo (phương pháp A, B, C) theo chỉ thị.

  Tiêu chuẩn chứng nhận:

  • DKD-R 6-1 (03/2014) Hiệu chuẩn đồng hồ đo áp suất

KHÁM PHÁ

Blog về nền kinh tế tuần hoàn
Blog

Kinh tế tuần hoàn

Tác giả: Ông Niranjan Nadkarni, CEO của TÜV SÜD Khu vực Nam Á, Đông Nam Á, Trung Đông & Châu Phi

Đọc thêm

thách thức quản lý cac bon bền vững
Blog

Thách thức quản lý cac bon

Tác giả: Niranjan Nadkarni, CEO của TÜV SÜD Khu vực Nam Á, Đông Nam Á, Trung Đông & Châu Phi

Đọc thêm

Blog

Công nghiệp 4.0 là động lực của sự phát triển bền vững

Vai trò của Công nghiệp 4.0 trong việc thúc đẩy phát triển bền vững.

Đọc ngay

THÔNG TIN LIÊN QUAN KHÁC

Bước tiếp theo

Chọn vị trí