KHÁM PHÁ

SOLUTIONS FOR ENERGY EFFICIENCY IN RAPIDLY URBANISING REGIONS
Sách trắng

Hiệu quả năng lượng ở thành phố đang phát triển

Thách thức an ninh năng lượng ở các khu vực đang phát triển và cách thức TÜV SÜD giúp doanh nghiệp quản lý tiết kiệm năng lượng.

Tìm hiểu thêm

energy efficiency
Sách trắng

Chiến thắng trong Cuộc đua Tiết kiệm Năng lượng

Khám phá xu hướng thị trường, thách thức, cơ hội và giải pháp cho các tòa nhà sử dụng năng lượng hiệu quả.

Tìm hiểu thêm

Building Information Modeling
Buổi chia sẻ trực tuyến

Mô hình thông tin công trình

Tối đa hóa hiệu quả với BIM.

Tìm hiểu thêm

Geometry of Buildings
Câu chuyện

Hình dạng của các tòa nhà

Hình dạng có thể là điểm chính để xây dựng bền vững không?

Tìm hiểu thêm

Building Information Modeling
Sách trắng

Mô hình thông tin công trình (BIM)

Sự phát triển và lợi ích của BIM và cách thực hiện nó.

Tìm hiểu thêm

Energy efficient lighting
Sách trắng

Thiết bị chiếu sáng tiết kiệm năng lượng

Tìm hiểu các quy định, chương trình chính và các cân nhắc khác về thiết bị chiếu sáng tiết kiệm năng lượng.

Tìm hiểu thêm

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN KHÁC

Bước tiếp theo

Chọn vị trí